عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 شکل ‏4‑5: تاثیر ثابت a بر مدول پیش بینی شده نانو کامپوزیت ها.

 

دیده می گردد که با افزایش ثابت a میزان مدول پیش بینی شده کاهش یافته و این نشان دهنده ی تاثیر ضریب شکلی در نانو کامپوزیت ها می باشد. به تعبیری با افزایش میزان ثابت a تاثیر حضور میزان اندک خوشه  ها در نانو کامپوزیت ها نمایان شده می باشد. نمودار مربوط به نزدیک ترین تطابق را با داده های تجربی دارد. تاثیر تغییرات ثابت b نیز در شکل ‏4‑6 آورده شده می باشد. همان گونه که دیده می گردد با افزایش ثابت b مدول پیش بینی شده برای نانو کامپوزیت های تهیه شده کاهش می یابد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که ثابت 04/0= b دارای نزدیک ترین تطابق با نتایج تجربی می باشد.

کربنی دارای سفتی مناسبی بوده و سبب عدم حرکت کامل یا جزئی فاز پلیمری               می شوند[58]. از طرف دیگر پخش و جهت یافتگی نانو لوله های کربنی در سه بعد در ماتریس پلیمری [67 و 71] و همچنین جهت یابی بخش های بلوری ماتریس پلی اتیلن– اکتن نیز سبب افزایش استحکام کششی [52] نمونه ها تا میزان 1% وزنی از نانو لوله های کربنی شده می باشد. در نمونه EC2 وجود خوشه های ایجاد شده از نانو لوله های کربنی [52] و همچنین توزیع غیر یکنواخت از این نانو ذرات منجر به کاهش استحکام کششی می گردد [71].

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: