اگر سود نقدي نداشته باشيم ارزش پايه همان ارزش پايه TEPIX می باشد اما اگر سود نقدي داشته باشيم ارزش پايه جديد به صورت زير محاسبه مي گردد.

= پايه TEDPIX در هنگام اعلام سود نقدي

شاخص بازده (سود) نقدي

شاخص بازده نقدي كه با نماد تديكس (TEDPX) نشان داده مي گردد. بيانگر سطح عمومي بازده (سوده)پرداختي شركتها می باشد و به صورت زير محاسبه مي گردد :

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پايه TEPIX

پايه TEDIX

 

1653×                       = TEDIX

عدد مبناي شاخص هاي تدپيكس و تديكس 08/1653 مي باشد.

شاخص صنايع

شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در صنايع مختلفي طبقه بندي شده اند. اين طبقه بندي براساس طبقه بندي بين المللي ISIC صورت مي گيرد و منجر به تفكيك 36 صنعت در بورس تهران تا ارديبهشت 1384 شده می باشد. شاخص صنايع همانند شاخص اصلي (شاخص قيمت) محاسبه مي گردد. بورس تهران اقدام به محاسبه شاخص قيمت براي هر صنعت مي كند كه همگي با فرمولي مشابه شاخص كل محاسبه مي شوند.

در يك تفكيك كلي تر شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران به 2 گروه صنعت و مالي تقسيم شده اند كه گروه هاي مالي دربرگيرنده شركت هاي صنعت واسطه گري مالي (شركت هاي سرمايه گذاري) و گروه صنعت شامل كليه شركت هاي بورس به غیر از واسطه گرهاي مالي می باشد. بورس تهران به محاسبه شاخص قيمت براي اين دو گروه كلي نيز مي پردازد، كه با نام شاخص مالي (FIN-IX) و شاخص صنعت (IND-IX) منتشر مي شوند و هر دو در طراحي، محاسبه و تعديل از معيارهاي شاخص كل پيروي مي كنند.

شاخص شركت

شاخص شركت به تفكيك براي هر شركت پذيرته شده محاسبه و مبناي محاسباتي همانند روشي می باشد كه در محاسبه شاخص صنايع و كل به كار مي رود. شاخص شركت هاي جديد در برد پذيرش 100 تعيين شده می باشد تا امكان بررسي تغييرات آنها فراهم باشد.

فهرست شاخص هاي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رديف نام شاخص علامت اختصاري تاريخ پايه
1 شاخص اصلي قيمت سهام TEPIX 1/1/1369
2 شاخص صنعت IND-IX 1/1/1369
3 شاخص مالي FIN-IX 1/7/1377
4 شاخص 5 شركت فعال تر (موزون) TWAX 1/8/1380
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
5

شاخص 5 شركت فعال تر

TSAX

1/7/1377 6

شاخص بازده نقدي

TEDIX

1/7/1377 7

شاخص قيمت و بازده نقدي

TEDPIX

  8

شاخص گروه صنايع

 

  9

شاخص شركت ها

 

  10

شاخص معادن

 

 

 

شاخص كل قيمت سهام در بورس تهران، شامل تمامي شركت هاي پذيرفته شده در بورس می باشد. اين شاخص به گونه روزانه، محاسبه و اعلام مي گردد. همچنين بر پايه گروه بندي شركت ها در چهارچوب صنايع 28 گانه تعريف شده در بورس تهران، شاخص هاي فرعي ديگري نيز محاسبه مي شوند.

شاخص 50 شركت فعال

شناسايي شركت هاي ممتاز يا داراي موقعيت برتر، اغلب بر پايه يك يا چند معيار از معيارهاي زير انجام مي گردد (سازمان بورس اوراق بهادار تهران، (1377 ب)، ص 55):

1- قدرت نقدشوندگي سهام به معناي پر معامله بودن آن

2- ميزان تأثيرگذاري شركت بر بازار يا سهم آن در ارزش جاري بازار

3- وضعيت شركت از نظر برتري نسبت هاي مالي، به ويژه ميزان سودآوري به ازاي هر سهم

براساس شاخص هاي فوق، در هر حال تعداد معيني از شركتها، به فهرست برترينها راه خواهند يافت.

در بورس تهران شناسايي شركت هاي برتر بر پايه تركيبي از قدرت نقدشوندگي سهام و ميزان تأثيرگذاري شركت ها بر بازار ودر چهارچوب معيارهاي سه گانه زير انجام شده می باشد :

الف) ميزان داد و ستد در تالار معاملات شامل :

1- تعداد سهام داد و ستد شده

2- ارزش سهام داد و ستد شده

ب) تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات شامل :

1- تعداد روزهاي داد و ستد

2- دفعالت داد و ستد

ج) متغيرهاي ميزان تأثيرگذاري بر بازار شامل :

1- ميانگين تعداد سهام چاپ گردیده

2- ميانگين ارزش جاري سهام شركت در دوره بررسي

همان گونه كه پيداست، در شناسايي شركت هاي فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، معيار «نقد شوندگي» از اهميت بيشتري برخوردار شده می باشد. همچنين وجود متغيرهاي ميزان تأثيرگذاري، در كنار متغيرهاي فعاليت در بورس، تصوير واقعي تري از نسبت فعاليت شركتها، به ويژه ميزان گردش سهام آنها را در بورس نمايان مي سازد. مقايسه و رتبه بندي فعاليت شركت هاي پذيرفته شده در بورس، بر پايه نماگرهاي فوق الذكر و به كمك ميانگين هارمونيك، به صورت زير انجام مي گردد :

كه در آن :

Mj : شركت i ام از تمامي شركتهاي فعال در بورس

N : تعداد متغيرهاي شش گانه (6= N)

I : متغير i ام از مجموعه متغيرهاي شش گانه

شاخص 50 شركت فعال به دو صورت محاسبه مي گردد.

1- براساس روش ميانگين موزون TWAX كه با همان فرمول لاسپرز محاسبه مي گردد.

2- براساس فرمول شاخص قيمتي بي وزن (فرمول داوجونز) محاسبه مي گردد. كه نحوه محاسبه آن به شكل زير می باشد :

Pi : تست سهام شركت i ام

D : تعداد شركتها كه ممكن می باشد تعديل گردد.

D بر اثر رويدادهاي زير تعديل مي گردد :

1- ورود و خروج شركتها

2- كاهش قيمت سهام ناشي از افزايش سرمايه (از محل اندوخته) آورده و مالبات

3- تجزيه و تجميع سهام

اختصار متن

کلمه شاخص (INDEX) در کل به معنای نمودار یا نشاندهنده یا نماینده میباشد . شاخص کمیتی می باشد که نماینده چند متغیر همگن میباشد و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی می باشد که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند . که بر مبنای ان میتوان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره مطالعه نمود .

محاسبه شاخص برای هر شرکت صنعت یا گروه یا دسته امکان پذیر می باشد . و میتوان انرا محاسبه نمود. برای محاسبه شاخص یک سال را به عنوان سال مبنا یا پایه فرض کرده و پس از تقسیم ارزش جاری بر ارزش مبنا ( ارزش سال پایه ) ان را در عدد 100 ضرب میکنیم . عدد بدست امده شاخص ان گروه یا دسته مورد نظر را به ما نشان میدهد .در هر بازار بورس اوراق بهاداری میتوان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود . در تمام بورسهای دنیا نیز شاخصهای زیادی برای گروهها و شرکتهای مختلف محاسبه میشود. بعنوان مثال در بازار سهام امریکا شاخص داو جونز (DOW &JONES) تغییرات 30 شرکت صنعتی  20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتی را نشان میدهد ویا شاخص نزدک (NASDAQ) تغییرات سهام خارج از بورس را نشان میدهد .

دیگر شاخصهای معروف بعضی از بورسهای دنیا عبارتند از :

– بورس نیویورک S&P250 که برای 250 شرکت محاسبه میشود و   S&P500که برای 500 شرکت محاسبه میشود .

– بورس لندن FTSE ، توکیو   NIKIIE و TOPIX و آمستردام AEX        

– فرانسه CAC و المان    DAX میباشد .که شاخصهای -TOPIX-NASDAQ-S&P   موزون می­باشند.

در بورس اوراق بهادار تهران نیز شاخصهای زیادی محاسبه میگردد که هر شخص یا گروهی بنا به نیاز خود از آنها بهره گیری می­کند.

 شاخص کل قیمت ((TEPIX

 شاخص کل قیمت  که مخفف کلمه TEHRAN Exchange PRICE INDEX  می­باشد یکی از اصلی ترین شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد که روش محاسبه ان بر اساس فرمول زیر (فرمول لاسپیرز) انجام می­گیرد.

{(ارزش جاری بازار*تعداد سهام منتشره) تقسیم بر(ارزش پایه سهام*تعداد سهام در سال پایه)}ضرب در عدد 100

که در این محاسبه سال پایه سال 1369 میباشد . این شاخص گویای ان می باشد که ارزش کل بازار نسبت به سال پایه یا همان سال 1369 چند برابر شده فرضا شاخص 12700 نشان می­دهد که ارزش بازار نسبت به سال 1369 که سال پایه میباشد 127 برابر گردیده می باشد .شاخص کل قیمت در بورس تهران  برای سه گروه محاسبه میشود که عبارتند از:

1- شاخص قیمت کل بازار : که در محاسبه ان قیمت سهام تمام شرکتهای معامله شده تاثیر داده می گردد.

2- شاخص قیمت تالار اصلی : که در محاسبه ان فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلو اصلی تاثیر داده میشود .

3- شاخص قیمت تالار فرعی : که در محاسبه ان فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده میشود .

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

ویژگیهای شاخص کل قیمت عبارتند از :

1- موزون بودن : بدین معنا که زیرا در محاسبه ان ارزش سهام در تعداد سهام منتشره ضرب میگردد پس تغییرات قیمت سهام بر اساس تعداد سهام چاپ گردیده شرکتها در شاخص تاثیر گذار می باشد . یعنی هر چقدر تعداد سهام منتشره شرکت بیشتر باشد تغییرات قیمت سهم مورد نظر تاثیر بیشتری بر روی شاخص خواهد گذاشت .

2- جامع بودن : این شاخص به لحاظ اینکه بر اساس تغییرات سهام تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محاسبه میگردد لذا خصوصیت جامع بودن را داراست .

3- در دسترس بودن : شاخص کل قیمت به لحاظ اینکه بصورت لحظه ای توسط سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه و در اختیار افراد قرار میگیرد لذا دارای خصوصیت در دسترس بودن میباشد .

شاخص کل قیمت در موارد زیر تعدیل میگردد و در حقیقت تغییرات ناشی از موارد زیر در مقدار شاخص اثری ندارد .

1- ورود و خروج شرکتها : به هنگام ورود و خروج شرکتها بدلیل افزایش یا کاهش ارزش جاری سهام اصولا ارزش پایه سهام تعدیل میگردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نشود . به تعبیری با افزایش صورت کسر در مخرج ان تغییری میدهند تا حاصل تقسیم صورت بر مخرج تغییر نکند .

2- افزایش سرمایه از طریق اورده و یا مطالبات سهامداران : به علت اینکه با افزایش سرمایه از طریق اورده و یا مطالبات سهامداران ارزش جاری سهام افزایش می یابد لذا در این موارد نیز ارزش پایه سهام بایستی بگونه ای تعدیل گردد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نگردد .

3- ادغام شرکتها : در صورت ادغام دو یا چند شرکت در هم نیز بایستی در ارزش پایه سهام تغییر داده گردد تا عدد شاخص تغییری نکند .

اما در بعضی موارد نیازی به تعدیل شاخص نمیباشد که این موارد عبارتند از :

1- افزایش سرمایه از محل اندوخته : زیرا در این حالت همان مبلغ اندوخته که متعلق به سهامداران بوده بصورت سهام جدید به انها داده میشود پس تغییری در حقوق صاحبان سرمایه اتفاق نیفتاده لذا در این حالت نیازی به تعدیل شاخص نیست .

2- تجزیه و تجمیع سهام : در این حالت نیز تنها تعداد سهام منتشره تغییر یافته و زیرا به تناسب آن قیمت سهم نیز تغییر می یابد لذا نیازی به تعدیل شاخص نیست . البته خاطر نشان می گردد که در ایران عملا اینکار امکان پذیر نیست و ارزش اسمی هر سهم بطور ثابت 1000 ریال می­باشد.

3- پرداخت سود نقدی : در این حالت نیز زیرا اصولا به تناسب پرداخت سود نقدی قیمت سهام نیز کاهش می یابد لذا نیازی به تعدیل عدد شاخص نیست .

 شاخص بازده نقدی و قیمت (TEDPIX)

نشان دهنده تغیرات قیمتی و بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار میباشد بعبارتی نشاندهنده تغییرات بازدهی کل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار میباشد و بوسیله آن می توان فرصت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را با دیگر بازارها مقایسه نمود .

 شاخص بازده نقدی ((TEDIX

از تفاضل منطقی شاخص قیمت و بازده نقدی  از شاخص قیمت بدست می اید و نشان دهنده تغییرات بازده نقدی سهام میباشد .

تذکر : عدد پایه شاخصهای قیمت و بازده نقدی و بازده نقدی سهام در ابتدای سال 1377 برابر 08/1653 در نظر گرفته شده که همسنجی این دو را با شاخص کل قیمت در ان تاریخ امکان پذیر سازد .

شاخص صنعت

فرمول محاسبه ان همانند محاسبه شاخص کل می باشد و نشاندهنده تغییرات در ارزش سهام شرکتهای صنعتی میباشد و برای هر صنعت بطور جداگانه محاسبه می گردد.

شاخص مالی

فرمول محاسبه ان همانند محاسبه شاخص کل می باشد و نشاندهنده تغییرات در ارزش سهام شرکتهای سرمایه گذاری می باشد.

شاخص شرکت

فرمول محاسبه ان همانند محاسبه شاخص کل قیمت میباشد و برای هر شرکتی بطور جداگانه محاسبه میگردد . و برای محاسبه ان شاخص هر شرکتی را در بدو ورود 100 تایین نموده اند.

شاخص 50 شرکت برتر یا tx-50 (به روش میانگین ساده)

معمولا هر سه ماه یکبار 50 شرکت برتر در بورس اوراق بهادار معرفی میگردند . شاخص tx-50 نشاندهنده میانگین قیمت سهام 50 شرکت برتر میباشد .

محاسبه این شاخص به روش محاسبه شاخص داو جونز میباشد . به تعبیری در این محاسبه تعداد سهام منتشره شرکت تاثیر داده نمیشود و تنها از جمع قیمت سهام 50 شرکت تقسیم بر تعداد انها ( تعدیل شده ) بدست میاید .(این تعداد در اولین روز محاسبه یعنی ابتدای سال 1379 عدد 50 بوده که بعدها به تدریج تعدیل شده)

شاخص tx-50 نیز در موارد زیر بایستی تعدیل گردد . یعنی عدد 50 در مخرج را بایستی به گونه ای عوض کرد تا تاثیر تفاوت قیمت بر شاخص به خاطر موارد زیر خنثی گردد.

مواردی که شاخص مذکور تعدیل می­گردد عبارتند از :

1- در صورت افزایش سرمایه به هر روشی (چه اورده و چه اندوخته )

2- ورود و خروج شرکتها از لیست 50 شرکت برتر در پایان هر سه ماه

3- تجزیه و تجمیع سهام ( که فعلا در ایران امکان پذیر نیست )

 شاخص 50 شرکت برتر tx-50 ( به روش میانگین موزون )

این شاخص نیز بوسیله تغییرات ارزش سهام 50 شرکت برتر محاسبه میشود اما طرز محاسبه ان به روش میانگین موزون ( روش لاسپیرز ) میباشد و تعداد سهام منتشره شرکتها در محاسبه ان تاثیر گذار می باشد.

 جمع بندی :

محاسبه شاخص های مختلف بر اساس فرمولهای قراردادی انجام میگیرد و هر شاخصی بنا بر داده ها و فرمول مورد بهره گیری میتواند گویای تغییرات خاصی باشد . لذا به غیر از شاخص کل قیمت که نشاندهنده تغییرات قیمت کلیه شرکتها میباشد مابقی شاخصها بنا بر نوع محاسبه و شرکتهایی که در ان مورد محاسبه قرار میگیرند بایستی تفسیر شوند. حال که تا حدودی با نحوه محاسبه شاخصهای مختلف اشنا شدیم لازم می باشد با در نظر داشتن اینکه سهام چه شرکتهایی در شاخص مورد نظر تاثیر گذار بوده اند تفسیر لازم را از شاخص مورد نظر داشته باشیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید