ـ 6 ـ نقطة دود

نقطة دود نشانگر كيفيت نفت سفيد و نوع هيدروكربنهاي تشكيل دهندة آن می باشد.

روش

اين تست براي اندازه گيري نقطة دود نفت سفيد ، از روي ارتفاع شعله حاصل از سوختن آن قبل از ايجاد دوده ، بكار مي رود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

توضیح آزمايش

فتيلة استاندارد اين روش را در نفت سفيد به خوبي تر مي كنيم تا كاملاً ‎آغشته به آن گردد . سپس فتيله را از جايگاه فلزي ( لوله اي شكل ) مخصوص دستگاه عبور مي دهيم. سر فتيله را به شكل نيم كره در آورده و به آن شعله مي دهيم . توسط پيچ تنظيم شعله، مي دهيم . توسط پيچ تنظيم شعله ، و ارتفاع شعله را افزايش مي دهيم . آخرين ارتفاعي از شعله كه دود از روي دودكش دستگاه بر نمي خيزد ، را به عنوان نقطه‌ دود گزارش مي كنيم . اين ارتفاع را از روي صفحة درجة بندي شده موجود درشت شعله مي خوانيم .

نقطه ريزش

هر گاه برش نقتي بدون تكان دادن سرد گردد به درجه حرارتي كه در آن ميكرو كريستال ها تشكيل يا كدروتي در برش نظاره گردد ، « نقطه كدري » گفته مي گردد . اگر اقدام سرد کردن ادامه يا به زماني مي رسد كه اگر لوله آزمون را به حالت افقي قرار دهيم برش ديگر در آن جابجا نشده و نمي ريزد ( نقطه انجماد ). حال اگر لوله آزمون را به ملايمت گرم نمائيم لحظه اي مي رسد كه برش در لوله سياليت خود را باز مي يابد . درجه حرارت مربوط به اين تغيير حالت نقطه ريزش گفته مي گردد ، درجه حرارت نقطه جاري شدن ( ريزش ) معمولاً چند درجه بالاتر از درجه حرارت نقطه انجماد برش می باشد دانستن اين نقطه كمك به شناسايي نسبت درصد هيدروكربنهاي با نقطه انجماد بالا را در برش مربوطه مي نمايد . با اطلاع از مقادير دو نقطه فوق ، حدود بهره گیری برش ها ( بخصوص هنگام پمپاژ زمستان ) تعيين مي گردد.

روش ASTM D97

اين تست براي تعيين نقطة ريزش ، بر روي كلية محصولات نفتي قابل اجرا می باشد . با اين روش پايين ترين دمايي كه محصول جامد نشده و قابل استفاه می باشد را تخمين مي زنيم . يكي ديگر از كاربردهاي اين روش ، يافتن ميزان قابليت جريان نه مانده هاي نفتي در دماهاي خاص مي باشد.

توضیح آزمايش

آغاز نمونه رادر يك بشر ريخته و در يك حمام تا دماي 45 گرم مي كنيم تا تمام اجزاي سنگين واكسي و … ذوب شده و نمونه هموژن گردد . سپس داخل آن يك دماسنج گذاشته و در حمام آب سرد ( حدود 4 و 2- ) قرار مي دهيم . تا وقتي روي آن ببندد و سخت گردد و حالت سياليت خود را از دست بدهد . اين دما را از روي دماسنج مي خوانيم و 3 به آن مي افزاييم و به عنوان نقطه ريزش اين دما را گزارش مي كنيم.

3 ـ 9 ـ نقطه انجماد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعيين نقطة جوش فرآورده هاي نفتي بسته به نوع كاربرد آنها مهم مي باشد . به عنوان مثال در مورد بنزين هواپيما ، نقطة انجماد نبايد بالاتر از 60- باشد زيرا در فضاي بالاي اتمسفر كه درجه حرارت به اين حدود مي رسد حتي تشكيل بلورهاي خيلي ريز مي تواند موجب بسته شدن راه عبور بنزين از فيلترها گردد و اختلالاتي به وجودآورد . لذا بنزين هواپيما بايد عاري از هيدرو كربنهايي باشد كه قبل از اين درجه حرارت متبلور مي گردند و به همين علت مقدار بنزين در بنزين هواپيما محدود می باشد. هدف بدست آوردن نقطة انجماد بنزين هواپيما و سوخت جت مانند نفت سفيد می باشد كه حاوي مقدار كمي آب مي باشد.

روش آزمايش

مقدار cc25 از نمونه را داخل لوله آزمايش دو جداره مخصوص ريخته و همزن برنزي فنر مانند را كه توسط يك اهرم حركت بالا پايين دارد ، داخل آن قرار مي دهيم . دماسنجي نيز در ان مي گذاريم . سپس در جدارة خارجي لوله آزمايش ،‌ هوا مايع مي ريزيم و جهت جلوگيري از تأخير در انجماد مرتباً نمونه را بوسيله همزن برونزي هم مي زنيم . آغاز يك حالت ابري در نمونه ايجاد مي گردد كه به آن cloud point گوييم . ولي دمايي كه اولين كريستال بر روي همزن به وجودمي آيد را يادداشت مي كنيم . سپس نمونه يخ زده را از ظرف هوا مايع خارج كرده و مي گذاريم تا به آرامي گرم گردد .درجه حرارتي كه آخرين ذره نور تشكيل شده بر روي همزن ناپديد گرديد را نيز يادداشت مي كنيم.

اين دو دما را مقايسه مي كنيم اگر به اندازه 5/0 يا كمتر با هم اختلاف داشته باشند ، درجه حرارتي را كه اولي يادداشت كرديم را به عنوان نقطة انجماد گزارش مي كنيم . اگر اين اختلاف بيشتر از 5/0 باشد بايد آزمايش را دوباره تكرار كنيم.

تركيبات گوگرد دار

مقدمه

توزيع گوگرد در قسمتهاي مختلف نفت خام اول بار توسط Mabery در سال 1891 مورد مطالعه قرار گرفت . به گونه كلي درصد گوگرد با افزايش نقطة جوش بالا مي رود يعني قسمتهاي با نقطة جوش بالاتر داراي نسبت درصد بيشتري گوگرد می باشد . نفت ثابت شده می باشد كه در موقع تجزيه مولكولها در اقدام تقطير ( كه معمولاً اتفاق مي افتد ) اجزاء با وزن مولكولي متوسط متوط بيش از قسمت سنگين تر گوگرد را نگه مي دارد . اين موضوع مخالف توزيع عادي گوگرد در نفت خام می باشد . معمولاً بيش از 90 % گوگرد در قسمت نفت گاز و باقيمانده جمع شده می باشد .

نسبت درصد گوگرد زياد در اكثر فرآورده هاي نفتي مضر می باشد و يا تبديل آنها به مواد بي ضرر ، قسمت مهم كار پالايشگاه را تشكيل مي دهد . وجود تركيبات گوگردي در بنزين به علت خورندگي كه در قسمتهاي موتر ايجاد مي نمايد مضر تشخيص داده شده و مخصوصاً در شرايط زمستاني به علت جمع شدن محلول در آب كه در نتيجة احتراق بدست مي آيد در محوطة ميل لنگ موجب خورندگي بسيار مي گردد . به علاوه مركاپتانهاي محلول در مواد نفتي مستقيماً در مجاورت و موجب خورندگي مس و برنج مي گردد.

در واحد ارزيابي نفت خام ، آزمايشهايي براي تعيين مقدار گوگرد ،‌ مركاپتان ، اسيديته در فرآورده هاي نفتي انجام مي گردد كه به توضيح مختصري از آن مي پردازيم.

تعيين مقدار گوگرد در فرآوردهاي نفتي : روش ASTM D 262

اين روش بر اي اندازه گيري مقدار گوگرد در فرآورده هاي نفتي ـ كه داراي شرايط زير باشند ـ می باشد . گوگرد در اين محصولات تك فازي و مايع می باشد ( يا در اثر گرمايي ملايمي قابليت مايع شدن دارد . ) و در حلالهاي هيدوركربني نير قابليت حل شدن دارد . اين مواد نفتي مي تواند سوخت ديزل ، سوخت جت، روغنهاي حاصل از تقطير ، روغن پايه ، نفتا ، ته مانده هاي نفتي ، روغن هيدراته و حتي نفت خام باشد.

اگر نمونه قرار باشد مثل هيدروكربنهاي سبك و گازوئيل با فشار بخار بالا ، دستگاه مقدار ثابت و مشخصي از گوگرد را نشان نمي دهد . براي انجام آزمايش نمونه را در ظرفهاي پلاستيكي مخصوص آن مي ريزيم و در جايگاه مربوطه در دستگاه قرار مي دهيم و دستگاه را از قبل كاليبره مي كنيم . در اثر تابش اشعة x به نمونه ، مقدار گوگرد موجود در آن مشخص مي گردد . اين كار طي 3 مرحله فاصله زماني s 30 صورت مي گيرد و مقدار گوگرد در هر سه مرحله به تصوير كشيده مي گردد .براي گزارش مقدار گوگرد از اين 3 مقدار ميانگين گرفته مي گردد.

تعيين مركاپتان روش uop 163

اين تست ، روش اندازه گيري و مركاپتان موجود در هيدروكربنها را با بهره گیری از تيتراسيون پتانسيومتري بيان مي كند. نمونه هاي مورد آزمايش اکثراً گازوئيل و نفتا و نفت سبك و برشهاي تقطير كه در دما و فشار آزمايش مايع مي باشند. می باشد. پايين ترين حد اندازه گيري مركاپتان massppm 1/0 و براي  , mass ppm 1 مي باشد. نمونه اي مطلوب می باشد كه مقدار نمونه اي مطلوب می باشد كه مقدار آن تقريباً صفر و مقدار مركاپتان آن كمتر از msss pmm 5 مي باشد . زيرا و مركاپتان در طول پالايش باعث تخريب كاتاليست ها و تجهيزات پالايش مي شوند.

براي انجام آزمايش ،‌ مشخصي از نمونه را وزن مي كنيم و با در نظر داشتن غلظت آن ، بين 30 ـ cc 100 محلول الكل به آن مي افزاييم . محلول الكلي ايزوپروپيل الكل آمونياكي 1/0 مي باشد . ظرف نمونه را در جاي خود در دستگاه قرار مي دهيم و الكترودها را داخل آن مي گذاريم . الكترود از نوع 141 BMA مي باشند . در ظرف يك مگنت الكتريكي نيز قرار مي دهيم تا در طول آزمايش مخلوط يكنواخت داشته باشيم . محلول تيتراسيون AgNo3 01/0 نرمال مي باشد كه ريت افزون آن به نمونه قابل تنظيم می باشد . در اثر واكنش با AgNo3 ،‌ رسوب تيره رنگ ايجاد مي گردد كه اگر مقدار نمونه زياد باشد محلول تيره مي گردد . با اضافه كردن تيترانت به محلول ، پتانسيل تغيير مي كند كه اين تغييرات در محدودة خنثي شدن و مركاپتان ها به حداقل مي رسد . در پايان با بهره گیری از نمودار كشيده شده و حجم تيترانت مصرفي براي خنثي كردن و مركاپتان در ارتباط ، پي به ميزان تركيبات گوگردي موجود در نمونه مي بريم.

اسيديته : روش ASTM D 664

با اين روش مقدار اسيد موجود در 1 گرم از فرآورده هاي نفتي را بر اساس حجم بهره گیری شده از KOH بدست مي آورند.

KOH 1/0 نرمال ، نيترانت می باشد و اسيد موجود در نمونه نفتي شامل ، مركاپتان ،‌ فنون ، اسيد نفتينك ،‌‌ را خنثي مي كند. البته لازم به ذكر می باشد كه KOH پس از مدتي رسوب كرده و نرماليته آن كاهش مي يابد بنابراين بهتر می باشد كه هر چند روز يكبار ، KOH 1/0 نرمال تهيه شده را دوباره تعيين فاكتور كنيم.

برخي مواد افزودني به نفت يا محصولات جانبي توليد شده به همراه ‏فرآورده هاي نفتي باعث افزايش يا كاهش ( TAN ) . total Acid Number مي شوند.

براي انجام آزمايش ،‌‌ نمونه را در ظرف مخصوص دستگاه مي ريزيم ( حدود حجم آن ) سپس به مقصود رقيق شدن آن cc50 حلال شامل %50 تولوئن ،‌ %49 ايزوپروپيل الكل و %1 آب دوبار تقطير به آن مي افزاييم . آن را در مكان مخصوص آن قرار مي دهيم . سپس دستگاه را تنظيم مي كنيم كه با چه ريتي KOH به نمونه افزوده گردد . پس از انجام اقدام تيتراسيون از روي منحني رسم شده و يافتن نقاط خنثي با در نظر داشتن حجم نيترانت مصرفي ، پي به ميزان اسيد در نمونه مي بريم .

نتيجه به صورت گزارش مي گردد.

ويسكوزيته

گرانروي ميزان مقاومت داخلي يك سيال را پیش روی حركت و جريان نشان مي دهد . اين مقاومت مربوط به تنش برشي بين لايه هاي سيال می باشد كه لايه ها روي يكديگر مي لغزند و تنش برشي ناشي از گرانروي می باشد .

طول × نيرو  
سرعت × سطح

 ويسكوزيته مطلق در سيستم cgs بر حسب poise يا centi posie بيان مي گردد . يك poise عبارتست از نيروي يك دين كه سطح يك سانتيمتر مربع را با سرعت يك سانتيمتر در ثانيه به اندازه يك سانتيمتر جابجا نمايد.

ويسكوزيته سينماتيك ، نسبت ويسكوزيته مطلق بر دانسيته سيال كه با واحد stock يا centi stock بيان مي گردد .

ويسكوزيته نسبي عبارتست از ويسكوزيتنه يك مايع به ويسكوزيته آب در دماي 20 با اندازه گيري زمان عبور حجم معيني از سيال از بين دو خط مشابه يك لوله موئين استاندارد ( با قطر مشخص ) ويسكوزيته سينماتيك اندازه گيري مي گردد . در برخي روشهاي ديگر تعيين ويسكوزيته . از واحد زمان بهره گیری مي گردد مانند ويسكوزيته سيبولت يا رد وود.

عدد اكتان

عد اكتان معرف كيفيت احتراق و آرام سوزي و در واقع معيار از خوش سوزي بنزين مي باشد . هر چه عدد اكتان بنزين بالاتر باشد ، مرغوبتر می باشد .

اگر در اثر خوب كار نكردن موتور و يا نامرغوب بودن سوخت ، دماي بخارات متراكم شده سوخت در موتور به قدري بالا رود كه به نقطه احتراق خود به خود برسد ،‌قبل از اشتعال ، منفجر شده و اين احتراق باعث ضربه مي گردد . كيفيت احتراق به نوع هيدروكربنهاي سازنده بنزين بستگي دارد به طوريكه تركيبات شاخه دارد و آروماتيك ها بيشترين عدد اكتان و پارافين هاي نرمال كمترين عدد اكتان را دارند.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید