هزینه اصلی بهای کالا بایستی با درآمد تطابق داده شوند اگر تمام درآمد زمان فروش کالا تشخیص داده شوند در نظر گرفتن هزینه ی تعهدات آتی برای باز پرداختها لازم می باشد در چنین موردی وقتی بازخرید اجناس و صدور حق العمل مربوطه انجام می شود هزینه های حق العمل به حساب بدهی معوقه اضافه می گردد . بعبارت دیگر اگر فروش اجناس بعنوان پیشرفت تلقی گردد درآمد معوقه تشخیص داده خواهد گردید و هزینه حق العمل صدور با در نظر داشتن درآمد در زمان باز خرید تشخیص داده خواهد گردید .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برآورد و تخمین معقول در درآمد بسیار سخت می باشد . در درجه اول تخمین بهای آینده حق العمل ضروری می باشد و در درجه دوم لازم می باشد که تخمین مناسبی از درآمد با در نظر داشتن حق العمل و خسارت های وارده قبلی صورت گیرد . این اطمینان واقعی می باشد که همه اجناس فروخته نخواهد گردید و نهایتاً برای بازخرید ارائه خواهند گردید عامل هایی زیرا تعداد اجناس لازم برای پر کردن صورت حساب ، انواع مشتریانی که اجناس را دریافت می کنند و سهولت تغییر صورت حساب و فهرست اجناس بر روی مناسب بودن اجناس برای بازخرید اثر خواهد گذاشت. اختلاف بین پنج درصد تخمین اولیه و تناسب واقعی اجناس بازخرید شده روی افزایش بدهی ها تأثیر خواهد گذاشت .

هزینه های دیگری در کنار هزینه های حق العمل هست اما آنها نسبتاً کمتر از هزینه های اولیه هستند و آنها بایستی بر اساس اصول معمولی حسابداری محاسبه شوند پس این هزینه ها بایستی جزء هزینه های پرداخت شده به حساب آیند . دستمزد ها و حقوق ها بایستی بعنوان هزینه به حساب آیند زمانی که اتفاق می افتند کاهش قیمت، مالیات و هزینه های شبیه به این با یک روش معمولی تشخیص داده می شوند .

پ ) بر اساس همه روش های بازار طلا و نقره دارایی های اصلی این بازار ها سرمایه خواهد بود . یک نوع دارایی دیگر که مقدارش هم خیلی کم باشد ،چاپ اجناس می باشد که منتظر فروش دلالان می باشد . از لحاظ نوع عملیات ، موجودی ها در طبقه بندی دارایی جاری گنجانده می گردد و بدهی بعنوان بدهی جاری طبقه بندی می گردد . مساعده ها می توانند بعنوان بدهی جاری یا بستانکاری معوق گزارش گردد .

4 – میگو سرخ کرده جنوبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف ) دو ملاک اولیه که قبل از تشخیص درآمد بایستی مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

  • مراحل درآمد مرتبط بایستی اساساً کامل شوند
  • بایستی ارزش های مدارک ملاحظه و معقولی از بازارهای بیرونی وجود داشته باشد اغلب لازم می باشد که مبادله صورت گیرد معمولاً تصریح به تشخیص دارد . کاربرد این اصول چندین پیامد در دستمزد های اولیه دارد .اولین پیامد آن مربوط به زمان تشخیص دستمزدها و حقوق می باشد و دومین آنها مربوط به میزان درآمد تشخیص داده شده می باشد و این نیز به نوبه خود مربوط به ارزش دریافتی ها میباشد . روش های پیشنهادی ممکن به طریق زیر ارزیابی و توضیح داده شده اند :
  • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

این روش مناسب می باشد اگر الف) پیش بینی معقولی در مورد پایین آوردن پرداختی ها توسط بازپرداختی ها صورت گیرد .

ب) خدمات اساسی آتی در مورد امتیازها صورت گیرد اگر اسناد برای پرداخت بهره بانرخ تعیین شده به کار طریقه احتیاجی به تنزیل اسناد دریافتنی نیست و حق الزحمه ی انتخابی کسب نشده اولیه برابر با ۰۰۰/۲۵ خواهد بود .

2- پول نقد                                             ۰۰۰/۵       یا           ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                            ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه           ۱۶۳/۲۰                 ۱۶۳/۲۰    

این روش قابل قبول می باشد اگر الف) احتمال بازپرداخت حق الزحمه های اولیه بسیار کم باشد

ب) میزان خدمات آینده توسعه یابد و حق انتخاب به حق انتخاب به حد اقل برسد ، یعنی اقدام نمود انتخابها صورت گرفته فرض گردد

  • پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                            ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده               ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

*

حق الزحمه انتخابی کسب نشده                     ۱۶۳/۱۵     ۱۶۳/۱۵

آن چیز که که در مورد این فرضیه بایستی قابل توجه قرار گیرد عبارتند از الف) کاهش پرداخت ۰۰۰/۵ باز پرداخت نیست و اندازه گیری نسبتا خوبی از خدمات می باشد که در زمان انعقاد قرار داد صورت گرفته می باشد .ب) مقدار زیادی از خدمات بایستی بوسیله صاحب امتیاز در زمان آینده صورت گیرد .

  • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه انتخابی کسب شده ۰۰۰/۵

این روش با مبنای نقدی حسابداری سازگار می باشد و برای جایگاه های مناسب که دارای خصوصیات زیر می باشند :

الف) حق الزحمه های ابتدایی قابل باز پرداخت نیستند

ب) قرارداد برای مقدار اساسی خدمات آینده ایجاد نشود

پ) وصول اسناد نا معین می باشد بنا بر این تشخیص اسناد به عنوان دارایی تضمین نمی گردد

  • پول نقد ۰۰۰/۵

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

فرضیه قابل نقد در این روش این می باشد که یا پرداخت های کم قابل باز پرداخت باشد یا خدمات اساسی بایستی توسط صاحب امتیاز فبل از اینکه دستمزد پرداخته گردد انجام گردد همانطوری که در قسمت ۴ اظهار گردید وصول هر بخش اسناد دریافتنی نا معلوم می باشد به طوریکه تشخیص در محاسبات نمی تواند بطور صحیح صورت گیرد .

  • سه روش دیگر در موازات سه روش اول فوق الذکر می باشد به غیر از اینکه اسناد دریافتنی بایستی به ارزش اسمی خود گزارش گردد . این روش ها در موقعیتهایی مناسب می باشد که اسناد دریافتنی بهره دار باشند یا پرداخت بهره به نرخ جاری داشته باشند

ب) * بدلیل اینکه مجموع پولهای نقد اولیه ۰۰۰/۵ بایستی باز پرداخت گردد اگر امتیاز ها درست صورت نگیرد درآمد به گونه کامل بدست نمی آید تا اینکه امتیاز گیرنده شروع به عملکرد نمایند شرکت میگوی جنوب بتواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را ثبت نماید . همانطوری که در زیر آورده شده می باشد

پول نقد                                       ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                       ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                             ۸۳۷/۴                     –

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه         ۱۶۳/۲۰               ۱۶۳/۲۰

هنگامیکه دارنده امتیاز شروع به عملیات می نماید ۰۰۰/۵ دلار بدست می آیدو ثبت ریز بایستی صورت گیرد

حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه   ۰۰۰/۵      

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه   ۰۰۰/۵      

اگر هیچ تأخیر زمانی بین وصول ۰۰۰/۵ دلار و عملکرد مربوط به خدمات وجود نداشته باشد وصول پول نقد اولیه ۰۰۰/۵ دلار بدست می آید هنگامی که آن دریافت گردد توسط حق الزحمه انتخابی اولیه که بایستی به صورت زیر ثبت گردد

پول نقد                                                 ۰۰۰/۵       یا         ۰۰۰/۵

اسناد دریافتنی                                         ۰۰۰/۲۰                 ۱۶۳/۱۵

اسناد دریافتنی تنزیل شده                              ۸۳۷/۴                         –

حق الزحمه انتخابی کسب نشده اولیه                 ۱۶۳/۱۵             ۱۶۳/۱۵

حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه             ۰۰۰/۵                   ۰۰۰/۵

بعد از اینکه شرکت این روش هارا تجربه نمود و با تعداد زیادی ازامتیازها روبرو شده بایستی امکان گسترش اندازهگیری ها را توسعه دهد بطوریکه ارزشهای مورد انتظار حق الزحمه انتخابی اولیه مشخص شده و ثبت گردد .

اسناد دریافتنی احتمالاً به ارزش فعلی شان ثبت می گردد . مبلغی بیشتر از ۱۶۳/۱۵ که ارزش فعلی اسناد دریافتنی در حال حاضر می باشد نباید به عنوان دارایی گزارش گردد بهره ۱۰ درصدی بایستی که هر سال اتفاق می افتد که این کار با بدهکار کردن اسناد دریافتنی و بستانکار کردن درآمد بهره انجام می شود حاصل وصولی ها بعنوان بدهکار پول نقد و بستانکار اسناد دریافتنی ثبت می گردد.

هر سال همان طوریکه خدمات ارائه می شوند مقدار مناسبس از حق الزحمه های انتخابی کسب نشده اولیه به حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه تبدیل می شوند . از آنجایی که این پرداخت های سالیانه باز پرداخت نمی شوند درآمد حق الزحمه های انتخابی کسب شده اولیه ممکن می باشد در زمان وصول ۰۰۰/۴ دلار تشخیص داده شوند اما این ممکن می باشد که باعث عدم مطابقت هزینه و درآمد گردد .

هنگامی که یک انتخاب انجام می شود تنها دو مرحله باقی می ماند که شرکت می تواند حق الزحمه های انتخابی اولیه را به گونه کامل بدست آورند . اول اینکه آن بایستی در طول دوره پنج سال اول تحت مشاوره کارشناس باشد و دوم اینکه آن بایستی تا پایان هر دوره پنج ساله آینده ۰۰۰/۴ دلار وصول کند . از آنجایی که وصول خیلی مشکل نیست و اعلامیه کارشناسان محتوی مقدار زیادی خدمات دوره ای و سالیانه می باشد آن می تواند بعنوان قسمت اصلی ۱۶۳/۱۵ دلار نگه داشته گردد و پس ارزش فعلی اسناد بایستی زمان شروع عملکرد امتیاز تشخیص داده گردد از آنجایی که هیچ کوتاهی و عدم پرداختی وجود نداشته می باشد ، وسعت تجربیات شرکت ممکن می باشد که خیلی محدود باشد به طوریکه یک مشکل اساسی در وصول در آینده به وجود آید. در زمانی در آینده شرکت قادر به توسعه اندازه گیری احتمالات خواهد بود به طوریکه سهم بدست آمده از ارزش های فعلی اسناد ممکن می باشد به عنوان درآمد در زمان شروع عملکرد امتیازها به حساب آید.

حق الزحمه ماهانه ۲ درصدی فروش بایستی به عنوان درآمد پایان هر ماه ثبت گردد . این حق الزحمه مخصوص خدمات ارائه شده می باشد و بایستی به عنوان خدمات انجام شده تشخیص داده گردد .

اگر سهم مال الاجاره حق الزحمه انتخابی اولیه ۰۰۰/۱۰ دلار ، نمایانگر ارزش فعلی دستمزدهای ماهانه دوره ده ساله باشد ، آن بایستی به عنوان درآمد اجاره کسب نشده ثبت گردد.

این نوع معاملات ملزوماً نمایانگر فروش وسایل نیستند و تشخیص فوری اجاره کامل به عنوان درآمد که مناسب نباشد .

اگر معامله بتواند فروش کالا در نظر گرفته گردد ،درآمد اجاره ۰۰۰/۱۰ دلار بایستی فوراً بر اساس تحویل کالا تشخیص داده گردد

زیرا خطرات اعتباری بدون مشکل می باشند شرایطی که بایستی برای توجیه شناسایی فروش انجام گردد

  • اگر شرکت ریسکها ی قابل ملاحظه مالکیت را حفظ کند
  • اگر به زیانهای احتمالی اهمیت داده نشود ریسکها مشکل ندارند .

این واقعیت که هیچ بخشی از اجاره ضمانت باز پرداخت فوری ندارد سؤالات اصلی این می باشد تجهیزات در پایان ۱۰ سال دارای ارزش اساسی مجدد باشند .

آیا شرکت به صورت آزاد یا دستمزد کم تجهیزات را در پایان ۱۰ سال کسب کند و آیا شرکت مسئولیت ارائه خدمات ، تعمیر حفظ وسیله در طول دوره ده ساله یا بخشی از این دوره داشته باشد .

زیرا اطلاعات جواب هایی برای این سؤالات فراهم نمی سازد، پیشنهاد خاص برای روش مناسب و بهتر حسابداری برای بخش اجاره حق امتیاز اولیه داده نمی گردد

شناخت هزینه (نوامبر 1975 ، شماره 3 )

بعضی هزینه ها به عنوان هزینه ها بر مبنای ارتباط مستقیم با درآمد خاص شناخته می گردد این ارتباط مستقیم به عنوان علت و معلول و به عنوان اصل تطابق شناخته شده می باشد.

روابط مستقیم علت و معلول به ندرت نشان داده می گردد . اما اکثر هزینه ها مثل اینکهً مربوط به درآمد خاص می باشد و آنها را به عنوان هزینه هایی می شناسد که همراه با شناخت و تعیین درآمد می باشد .

معمولاً مفهوم تطابق نیاز به این دارد که درآمد شناخته شده و هزینه های انجام شده برای تولید درآمد در دوره ای مشترک در گزارشات حسابداری ثبت شوند . تنها اگر کوشش و کوشش ارتباط مناسبی با * داشته باشد نتایج درآمد نامیده می گردد و راجع به بهره گیری مؤثر از منابع تجاری اهمیت مفیدی دارد از این رو ***اصل تطابق شناخت ارتباط علت و معلول می باشد که بین هزینه و درآمد هست.

مثالهایی از هزینه ها که معمولاً با ارتباط علت و معلول شناخته می گردد هزینه فروش ، هزینه کالای فروخته شده و هزینه کالاهای فروخته شده **** یا خدمات ارائه شده می باشد .

b- بعضی هزینه ها به عنوان هزینه های دوره حسابداری جاری اختصاص می یابد زیرا (1) وقوع آنها در طول دوره هیچ مزایای آتی ندارد (2) آنها دارایی های ثبت شده در دوره های قبلی ارزیابی می کنند که از آن هیچ سود آتی انتظار نمی رود یا متمایز نمی گردد

در آمد ، عايدات

  1. آنها بايد در هر سال مالي ايجاد شوند و هيچ افزايش مزاياي آتي قابل انتظاري پيش نمي آيد . 4. طبق ماهيت نشان آنها با درآمدهاي جاري ارتباط دارند حتي اگر آنها به گونه مستقيم با درآمد خاصي ارتباط نداشته باشند . 5. ميزان هزينه اي كه تعويق مي افتد فقط به صورت اختياري مي تواند اندازه گيري گردد يا با در نظر داشتن تشخيص مزاياي آتي اطمينان كمي هست و يا هر دوي انها . 6. و عدم اطمينان با در نظر داشتن اينكه آايا اختصاص دادن آنها به دوره هاي جاري و يا آينده براي اهداف مفيد به كار خواهد آمد . بنابراين بسياري از هزينه ها ، هزينه دوره ناميده مي گردد و به هزينه هايي تلق مي شوند كه نه ارتباط مستقيمي با درآمد به دست آمده دارند و نه به موجب آنها مستقيماً مي تواند نشان داده كه باعث افازايش سرمايه مي گردد . كاربرد اين قانون تشخيص هزينه ها ، منجربه صرف هزينه هاي بسيار مي گردد ، در مدتي كه اين هزينه ها پرداخت و يا منتهي به پرداخت مي شوند . نمونه هايي از هزينه هاي مطرح شده به عنوان هزينه هاي دوره شامل حقوق كارمندان حقوق و دستمزدها ، هزينه تبليغات ، پژوهش تحقيق و توسعه و دستمزد حسابرسان مي گردد .

هزينه ها را بايد سرمايه اي كرد زماني كه عنوان يك دارائي ارزيابي مي شوند و انتظار مي رود كه اين هزينه ها در دوره هاي آتي سود دهي داشته باشد . .

در اينجا مسئله مهم اين می باشد كه متحمل شدن چنين هزينه هايي منجر به به دست آمدن يك دارايي شده می باشد . اگر هزينه اي كه به بار مي آيد منجربه كسب درآمد ( سرمايه اي ) شده باشد كه از آن مزايا فراسويي دوره جاري انتظار نمي رود هزينه ها احتمال دارد به عنوان معياري باشد كه در ايجاد درآمدهاي دوره به اتمام رسيده می باشد . نه تنها متحمل شدن چنين هزينه هايي بايد منجر به دست آوردن يك دارايي گردد كه از آن مزاياي آتي به دست مي آيد بلكه همچنين مقدار هزينه بايد با ميزان قابل ملاحظه اي از واقعيت قابل اندازه گيري باشد و دلايل منطقي براي ربط دادن آن با دارايي به دست آمده وجود داشته باشد . نمونه هايي از هزينه هايي كه بايد به عنوان هزينه هاي سرمايه اي تلقي شوند عبارتند از : هزينه كالا هاي موجود در پايان يك دوره مالي ، هزينه هاي بيمه مربوط به دوره هاي آتي و هزينه دستگاهها و تجهيزات .

D : در غياب مبناي اصلي براي تخصيص هزينه داراييها با درآمد و چنانچه دارايي سودي را براي دو دوره مالي و يا بيشتر ايجاد كرده باشد ، بهاي آنها بايد به اين دوره ها ( به عنوان يك هزينه ) به گونه منطقي و برنامه ريزي شده سر شكن گردد . بنابراين زماني كه پيدا كردن يك ارتباط علت و معلولي دقيق بين درآمد و هزينه غير عملي و يا غير ممكن باشد ،‌اغلب فرض بر اين می باشد كه اين ارتباط هست . بنابراين هزينه دارايي به روشهاي خاصي به دوره هاي مالي ( حسابداري ) اختصاص داده مي گردد . روش تقسيم بندي كه به كاربرده مي گردد بايد از نظر يك ناظر بي طرف معقول شناخته گردد و بايد مرتباً از دوره اي به دوره ديگر دنبال گردد . نمونه هايي از تقسيم بندي ( سهميه بندي ) دقيق و برنامه ريزي شده هزينه دارايي شامل كاهش ارزش داراييها ثابت ،‌استهلاك ، سر شكن كردن اجاره بها و بيمه

E : هزينه ها زماني كه از يك جريان نامساعد كه از فعاليتهاي به غير از فعاليتهاي معمول شركت ناشي مي شوند به عنوان ضرر تلقي مي شوند . نبايد اقدامي به تطابق هزينه ها و درآمدي خاص نمود زيرا طبق تعريف خدمات انجام شده و ربطي به درآمد به دست آمده ندارند .

طبق تعريف ضررها از جريانات خارجي و بدي كه دوباره تكرار نمي شوند و يا در فرآيند ها توليد درآمد ضروري نيستند ، ناشي مي شوند .

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید