هچ راه ساده اي براي تشخيص ضرر وجود ندارد زيرا فهميدن اينكه آيا يك هزينه يك ضرر می باشد بايد اغلب بسته به نظر افراد دارد . تمايز حسابداري بين دارايي هزينه ، ضرر و تعديل حساب دوره قبلي راه مشخصي نيست . براي مثال هزينه معمولاً اختياري برنامه ريزي شده می باشد و به عنوان وسيله اي در توليد درآمد به كاربرده مي گردد . اما ضرر ، ميزان خدماتي كه به اتمام رسيده و به صورت غير عادي و غير لازم ضروري فرض ميشود . كه احتمالاً دوباره تكرار نمي شوند و معمولاً در طرح جريان درآمدزايي مستقيماً مورد بررسي قرار نمي گيرند .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  1. شركت بيلدكيك

بهترين تصور از هزينه هاي Sample display houses مصرف آنها بيش از يك دوره می باشد :

Sample display houses دارايي هستند زيرا انها امتيازات خدمات آينده يا مزاياي اقتصادي را معرفي مي كنند . بر طبق مفهوم تطابق هزينه هاي خدمات هنگامي كه سود حاصل مي گردد بايد مستهلك گردد بنابراين هزنه هاي Sample display houses بايد با درآمد حاصل از فروش خانه ها مطابقت داشته باشد درآمدي كه بيش از يك دوره مالي قابل دريافت باشد . زماني كه Sample display houses ( نمونه خانه ها ) براي 7-3 سال به معرض نمايش در مي آيند شركت Kwik-Bild مثل اینکهً انتظار دارد كه از نمايش آنها احداقل در طول آن دوره سود ببرد . انتخاب صرف هزينه هاي Sample display houses در دوره اي كه در آن مخارج ايجا د مي گردد در درجه اول براساس اصول محافظه كاري می باشد ، اين هزينه ها ، جزيي از ماهيت تبليغاتي می باشد . هزينه ها تبليغات اغلب به عنوان هزينه هاي دوره اي تلقي مي شوند كه در آن هزينه ها به علت قطعيت در مشخص كردن دوره زماني كه سود دهي دارند صرف مي شوند . احتمالاً هيچ تصميمي راجع به طول عمر Sample display houses در زماني كه آن ساخته ميشود وجود ندارد . تجارب گذشته ممكن می باشد راهنمائيهايي به مقصود مشخص كردن عمر احتمالي ان فراهم نمايد . يك تصميم به مقصود خراب كردن يا جايگزين كردن يك خانه احتمالاً هنگامي كه فروش آغاز مي گردد تا پيش برود و يا زماني يك مدل جديد با پتانسيل بيشتر به وجود بيايد اخذ مي گردد . عدم قطعت نه تنها درمورد عمر Sample display houses بلكه همچنين درمورد اينكه آيا آن خراب و يا جايگزين گردد ، هست . اگر آنجايگزين گردد به جا اينكه خراب گردد ، بخشي از هزينه خانه اصلي ممكن می باشد به مدل جديد نسبت داده شوند .

D : اگر همه خانه هاي نيمه ساخته با قيمت يكسان فروش رود بهتر می باشد كه هزينه هاي display houses براساس تعداد خانه ها نيمه ساخته كه به فروش مي رود اختصاص داده گردد . اين تخصيص شبيه به روش استهلاك بخشها توليدي مي باشد و منجر به تطابق بين هزينه ها با درآمد مي گردد . از طرف ديگر اگر خانه ها نيمه ساخته كه با قيمتهاي مختلفي فروخته گردد شايد بهتر باشد كه هزينه ها براساس درآمدي كه از فروش كلي خانه ها به دست مي آيد اختصاص داده شوند . اين عدم قطعيت درمورد تعداد خانه ها با مدلي خاص به خاطر Sample display وجود خواهد داشت . موفقيت اين روش وابسته به تخمين دقيق تعداد و قيمتي كه خانه ها نيمه ساخته فروخته مي شوند ، مي باشد .

هزينه استهلاك فقط زماني ممكن می باشد براساس عمر مفيد بهتر باشد كه طول عمر مدلها با دقت بسياري مي تواند تخمين زده گردد . تا براساس تعداد واحدهايي كه فروخته خواهد گردید . اگر ميزان فروش ساختمان و قيمت فروش به يك صورت باشد ،‌تطابق رضايت بخشي بين هزينه و درآمد ممكن می باشد به دست آيد در صورتي كه مراحل استهلاك خط مستقيم مورد بهره گیری قرار مي گيرد و هزينه سرمايه در نظر گرفته نمي گردد .

شركت استرلينگ هومكس

شركت استرلينگ در سال 1967 در پاسخ به برنامه بخش مسكن و شهرسازي به نام فعاليت توسعه شناخته گردید . هدف اين برنامه افزايش لوازم ساختمان سازي موجود در آمريكا از طريق تكنيكهاي مقرون به صرفه در امر ساخت خانه بود .

موسسات شركت استرلينگ متوجه شدند كه آنها مي توانند خانه هاي مجزاي بسياري بسازند با قيمت و هزينه اي كه به نحو چشمگيري كمتر از قيمت خانه هايي بود كه به روشهاي سنت ساخته مي گردید .

اولين مسئله در اين باره متد شركت در تشخيص درآمد بود كه از واحدهاي ساختماني ساخته شده و تاثير وابسته آن بر جريانهاي نقدي عمليات وجود داشت. همچنين مسائل بسيار ديگري وجود داشت كه اين مورد را كاملاً سود آور مي ساخت

پيشنهادهايي براي كاربردهاي كلاسي

1ـ مسائل مربوط به تعيين در آمد

الف ) زمان بندي تعيين درآمد .

يادداشت 3 در گزارش ساليانه شركت هومكس در سال 1971 بيان مي كند كه قرار دادها عموماً حق الزحمه اي را به خاطر تكميل و دريافت همه تائيديه هاي لازم براي ساختمان در نظر مي گيرند يا اينكه ان دستمزد به خاطر انجام هر مرحله خاصي كه انجام مي گردد در نظر گرفته مي گردد . عليرغم اين موضوع ، گزارش مشابهي كه واحد ها ساخته و واگذار مي شوند در قرار داد خاصي مشخص مي گردد  

به مقصود بحث و گفتگو از دانشجويان خواستم تا از روي نكته جريانهاي حساس (معمولاً نقطه فروش ، تحويل كالا و فاكتور به مشتر) تمركز داشته باشند . همچنين خواستم كه تحقيق كنند كه آيا شركت استرلينگ درآمد را قبل از وقوع جريانها اصلي مي شناسد . نتيجه كلي آن می باشد كه شركت هومكس درآمدهايش را از آغاز تا پايان كار متغير می باشد مي دارد .

پس مسئله اين می باشد كه آيا در اين شرايط تغيير درآمد قابل توجيه می باشد ؟ بر خلاف كالاهايي مانند طلا كه براي آن بازار مشخصي با قيمت تعيين شده هست توانايي فروش اساسي و قيمت محصول شركت هومكس عوامل بسياري بستگي دارد كه بعضي از آنها تحت كنترل اين شركت نبودند : تخصيص بودجه دولت مي توانست به راحتي قراردادها را باطل كند سياستمداران مي توانستند نامه هايي به شركت هومكس بفرستند و قراردادهاي آنها را باطل و لغو نمايند . موضوع مبهم دريافت همه تائيديه هاي لازم براي ساختمان مي توانست حاكي اين باشد كه پرداخت براي يك واحد كامل مي تواند با عدم توافق روي تائيديه ها به تعويق بيفتد .

ب) اعلام دوباره درآمدها زماني كه صورت حساب واحدها داده مي شوند :

تاثير تعيين درآمد زماني كه براي واحدها صورتحساب نوشته مي گردید به جاي هنگام ساخت مهم بوده می باشد . در آمدهاي گفته شده سال 1971 توسط درآمدهايي كه صورتحساب نشده بودند كاهش يافت .

ـ درآمد ذكر شده 36.8 million

كسر مي گردد افزايش در مطالبات جاري (20.0) گزارش 3

مطالبات بدون صورت و واگذار شده به شركت وابسته مالي (4.7 ) گزارش 1

افزايش در مطالبات دراز مدت (3.7) گزارش 4

در آمدها اصلاح شده 8.4 million

از آنجايي كه تعيين درآمدها براساس درصد تكميل كار مشخص مي شوند لزومي ندارد كه افراد تصور كنند كه 7.2 million درآمدهاي ذكر شده درست باشد . هر چند به خاطر سهولت ما اين كار را انجام داده ايم . بنابراين درآمد در بخش توليد 1.2 ميليون خواهد بود و يا تفاوت بين درآمدهاي فاكتور شده كلي 8.4 ميليون و درآمدهاي گزارش شده 7.2 ميليوني قيمت كالاهاي فروخته شده را با بهره گیری از ارتباط اصلي مي توان چنين تخمن زد :

هزينه فروش توليدات / توليد در آمد

=17.7/29.6

=0.6

هزينه هاي تجديد نظر شده فروش

درآمدهاي توليدي تجديد نظر شده =0.6

ميليون   =0.6*(1.2)=0.27

هزينه بهره ( ميليون 1.8 ) و هزينه فروش وكارها اجرايي (4.5 million) تصور مي شوند كه تغيير نكند .

اختلاف اصلاحي اصلي  
4/28 4/8 8/36 درآمد كل
      هزينه و مخارج :
      هزينه فروش :
17 7/0 7/17 بخش توليد
  6/6 6/6 بخش تاسيسات
  4 4 هزينه هاي فروش و بخش دارايي
  8/1 8/1 هزينه سود ( نرخ بهره )
17 1/13 1/30 هزينه ها و مخارج   كلي
(4/11) (7/4) 7/6 درآمد قبل از ماليات

 

در ميان اثرات در ترازنامه تشخيص تنها درآمدهاي حساب شده وجود داشتند تا سودهاي باقيمانده را از طريق تفاوت 11.41 ميليوني نتيجه بعد از ماليات كاهش دهند . 28.4 ميليون از صورت حساب درآمد به عنوان مقدار فاكتور نشده كسر شده می باشد و در فهرست 17 ميليوني قرار داده مي گردد .

(c تخصيص سود بين بخشهاي توليد و تاسيسات :

موضوعي مهمتر از بهره وري اين می باشد كه تقسيم بندي سود بين بخش توليد و تاسيس صورت گيرد . نه تنها شركت هومكس به نظر مي رسد كه درآمد شركت از آغاز تا پايان متغير می باشد بلكه همچنين به نظر مي رسد كه درصد زيادي از هزينه ها را به بخش تاسيسات تعلق مي دهند . البته اين بخش ،‌بخشي می باشد كه در آن درآمدها نسبتاً دير مشخص مي شوند .

بررسي سريع سود ناخالص دو بخش مثل اینکهً بدبيني من بيشتر مي گردد :

بخش   70-31-7           71-31-7

توليد 40%                       40%

تاسيس 14%                       9%

مي توان چنين بيان كرد كه محصول منحصر شركت هومكس به همان اندازه اي بود كه حاصل اختراعات فني به دست آمده در تاسيسات بود . نظر به اينكه آن توليد نسبتاً ساده و انبوه واحدهاي مجزا بود .

%40 = 482/29 /   (729/17-482/29) . 1

% 9 = 23/7       /   (6/6-23/7)   . 2

2ـ مفهوم شيوه تشخيص درآمد براي جريانها نقدي

بررسيهاي زير نشان مي دهد كه چرا بررسي جريانهاي وجوه نقد شركت بسيار حساس و بحراني می باشد ؟ قسمت 2 نشان مي دهد كه جريان نقد حاصل از عمليات ، محاسبه شده می باشد كه به كارگيري شيوه تبديل صورتحساب درآمد (A ) يا شيوه بكارگيري سرمايه در گردش (B) منفي 17.3 ميليون می باشد . تجزيه و تحليل همچنين اثر شيوه شناخت درآمد را بر سرمايه در گردش نشان مي دهد

سود خالص ( چنانچه گزارش شده می باشد 6.7 MILLION ميليون

سرمايه در گردش حاصل از عمليات ( چنانچه گزارش شده می باشد ) 5.6 ميليون

جريانهاي نقد حاصل از عمليات (17.3)

(A بررسي سرمايه در گردش

مولفه هاي سرماه در گردش

  • 1970  

دارايي هاي جاري                   102/761/64                   185/140/22

بدهيهاي جاري                       280/203/46                   027/134/16

سرمايه درگردش                     822/557/18                   185/006/6

تغيير در سرمايه در گردش 12,551,664

(II بررسي تغيير در سرماه درگردش

  افزايش كاهش
پول نقد                                   380/418  
سهام ممتاز دريافتي             000/000/19  
مطالبات 453/359/23  
موجوديها:    
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
مواد

597/446

  زمين

722/294

  هزينه هاي پيش پرداخت شده

765/101

  بخش جاري :

406/37

  اسناد پرداختي

 

000/000/26 پرداختي

 

420/544/1 به واسطه شذركت وابسته

 

894/76 هزينه پرداختي معوقه

 

558/344 ماليات جاري و معوقه

 

140/2  

323/658/42

659/106/30

(iii صورتحساب تغييرات در وضعيت مالي ( وجه نقدي به عنواكن سرمايه در گردش تريف شده می باشد ) .

اين بخش به عنوان قسمتي از گزارش مالي شركت هومكس معرفي مي گردد .

B . بررسي جريانهاي نقدي

I : تغيير در مانده وجه نقد : 380/418

ii : جريانهاي نقدي عمليات

درآمد كلي :    

تعديلات معوقه وجه نقد
  728/447/36  
ارزش ويژه ( سود خالص درآمد (579/134)  
افزايش در مطالبات s-t (453/359/22)  
افزايش در مطالبات l-t (225/684/3)  
    471/669/10

هزينه ها ومخارج كلي

تعديلات معوقه وجه نقد
  065/217/30  
استهلاك (116/529)  
استهلاك هزينه هاي معوقه (117/423)  
افزايش در موجوديها 597/446  
زمين 722/294  
افزايش در هزينه هاي پيش پرداختي 765/101  
افزايش در حسابهاي پرداختي (420/544/1)  
افزايش در هزينه هاي معوقه (558/344)  
پول نقد   938/209/28

ماليات بر در آمد : ماليات جاري و معوقه

تنظيمات معوقه وجه نقد
  000/378/3  
افزايش در مالياتهاي معوقه (502/511/1)  
افزايش در مالياتهاي جاري (787/140/2)  
پول نقد   (289/274)
جريانهاي نقدي عملياتي   178/266/17

شيوه سرمايه در گردش    
سرمايه در گردش عملياتي       819/590/5
اضافه مي گردد :    
افزايش در ماليات پرداختي 787/140/2  
افزايش در هزينه هاي معوقه 588/344  
افزايش در حسابها پرداختي 420/544/1  

795/029/4

كسر مي گردد :    
افزايش در هزينه هاي پيش پرداخت شده 765/101  
افزايش در موجوديها 597/446  
زمين 722/294  
افزايش مطالبات s-t 453/359/22  
افزايش مطالبات l-t 225/684/3  

(762/886/26)

وجه نقد ناشي از فعالتهاي عملياتي   148/266/17

گزارش تغييرات در وضعيت مالي ( موجودي نقد به عنوان پول نقد تعريف شده می باشد ) .

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید