جدول شماره 9: در اين جدول بيشترين درصد مربوط به گزينه ي (كم) يعني 40% و كمترين درصد مربوط به گزينه ي الف يعني خيلي زياد بوده می باشد. كه نشانگر اين موضوع می باشد كه كيفيت كالاها براي توريستها خيلي مهم نيست.

نمودار شماره 10: نوع واحد پولي مبادله شده

جدول شماره 10: جدول شماره ده به واحد پولي كه بين گردشگران و مغازه داران خيابان مسجد جامع مبادله مي گردد مي پردازد كه بيشترين واحد پولي كه مبادله
مي گردد ريال و بعد دلار بوده می باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

گزينه تعداد درصد
الف 13 12/36
ب 7 44/19
ج 0 0
د 16 44/44
ث 0 0
بي جواب 0 0
جمع كل 35 100

 

سؤالات تشريحي

سؤال 8 :

متوسط خريد توسط توريست ها

از مجموع 25 آمار تصادفي كه جمع گرديده می باشد ، 10 مورد بي جواب ، 12 مورد به ريال كه به توضیح زير مي باشد

1 000/40 ريال 2 000/20 ريال 3 000/500ريال 4 000/200 ريال
5 000/500 ريال 6 000/20 ريال 7 000/200ريال 8 000/300 ريال
9 000/10ريال 10 000/300ريال 11 000/100ريال 12 000/400 ريال
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

كه متوسط خريد آنها 000/200 ريال مي باشد ودر مجموع بين000/200 ريال تا 000/500 ريال بوده و پاسخ به دلار ç 20 دلار ، 10 دلار ، 60 دلار بوده می باشد .

سئوال 12:

متوسط هزينه هر توريست

15 سئوال بي جواب و 10 مورد پاسخ كه بين 70 دلار و 65 هزار دلار متفاوت بوده سه مورد 000/000/5 ريال و 000/000/1 ريال و 000/500/1 ريال و دو مورد 000/000/4 ريال و 000/600 ريال

4-2-2- نتيجه گيري

1)‌ اكثر توريست ها از تمام مجموعه هاي تاريخي يزد بازديد و براي آن ها بسيار جالب بوده می باشد بخصوص مجموعه‌ي فهادان و مسجد جامع كه مي تواند تأثير بسيار زيادي در جذب توريست داشته باشد .

2) براي بازديد از مسجد جامع تهيه‌ي بليط لازم نيست و رايگان مي باشد.

3) خانه هاي سنتي و موزه هاي شخصي بسيار جالب و مورد توجه بوده می باشد .

4) بيشتر خريدها صنايع دستي عتيقه جات و منسوجات و ساير سوغات نيز بوده می باشد .

5) به ميزان بسيار زياد خريد توريست ها در افزايش درآمد مغازه داران و در نتيجه در رشد اقتصادي شهر موثر بوده می باشد .

6) كيفيت كالاها خوب نبوده ولي كيفيت براي توريست ها خيلي مهم نيست .

7) بيشترين واحد پولي كه مبادله مي گردد دلار و ريال می باشد و متوسط خريد هر توريسم 200 هزار تا 500 هزار ريال در يزد بوده می باشد .

8) اكثر توريست ها از اروپاي شمالي و غربي ، كره و چين و استراليا بوده اند كه بازديد از عناصر تاريخي براي آنها بسيار جالب بوده می باشد و اين نكته نيازمند توجه می باشد كه مسئولين مربوطه بايد براي جذب توريست ها از نواحی گوناگون دنيا کوشش‌هاي بيشتري انجام دهند (‌گسترش بازار گردشگري ).

4-2-3- راهكارها :

در گام اول: بايستي خانه هاي سنتي را تعمير و به هتل هاي سنتي تبديل نمود كه اين هتل هاي سنتي بسيار جالب تر می باشد

گام دوم: تمام اثار تاريخي يزد براي توريست ها بسيار جالب و جذاب بوده و بايد در پاكيزگي و حفظ ابنيه ها کوشش هرچه بيشتر نمود

گام سوم: به نظر فروشندگان توريست ها تأثیر اصلي را در افزايش درآمد آنها ايفا
مي كنند .

گام چهارم: كالاهايي كه جهت سوغات فروخته مي گردد با كيفيت بسيار پايين بوده كه تمام راهنماهاي گروه‌هاي توريستي به اين امر اذعان دارند و بايد كيفيت‌ها را ارتقاء‌داد.

4-3- فعاليت سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي استان يزد

با در نظر داشتن امكاناتي كه در اختيار دارد و در راستاي اهداف ميراث فرهنگي كل كشور در زمينه‌ي حفظ آثار تاريخي و فرهنگي و ايجاد امكانات و زير ساخت ها براي جذب هر چه بيشتر گردشگران داخلي و خارجي فعاليت هاي مختلفي را انجام داده می باشد .

لازم به ذكر می باشد كه سازمان ميراث فرهنگي از واحدهاي مختلفي تشكيل شده می باشد كه هريك از اين واحدها با در نظر داشتن وظايف و مسئوليت هايي كه به عهده دارند به فعاليت در حوزه مسئوليت خود را در سازمان ميراث فرهنگي مي پردازند .

كه در زير به گونه اختصار به بعضي از اين واحدها و فعاليت هاي انجام شده توسط آنها تصریح شده می باشد .

1- مركز اسناد :

تهيه‌ي ميكروفيلم ، ديسك و سي دي ، كتاب و گزارش

2- واحد امور موزه ها :

– برپايي نمايشگاهها با موضوعات مختلف ميراث فرهنگي

– ثبت اطلاعات مربوط به موزه ها

– مستند سازي اموال فرهنگي و تاريخي

– راه اندازي موزه هاي مختلف در سطح استان

– مستند سازي و پژوهش ميداني

– خريد كتاب جهت ارتقاء سيستم

3- واحد تبليغات :

– شركت در برپايي نمايشگاه ها و جشنواره ها

– برگزاري همايش هاي مختلف

– برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي

– برگزاري مراسم ويژه ي هفته گردشگري

 4- امور فرهنگي

* ارسال خبر به مطبوعات و صدا وسيما

*ارسال تصاوير جاذبه هاي تاريخي و گردشگري به روزنامه ها و نشريات

* اطلاع رساني در اعياد و روزهاي ويژه با ارسال مقاله به مطبوعات برروي سايت

* برگزاري نشست روساي منطقه يك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور و دعوت از خبرنگاران استاني و كشوري

* تهيه‌ي ويژه نامه‌ي هفته‌ي ميراث فرهنگي و ارسال آن به ارگان هاي مرتبط با سازمان ميراث فرهنگي

* اسكن خبرهاي حوزه‌ي ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري در نشريات و روزنامه هاي محلي و سراسري

5- امور انجمن ها

از ديگر فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي مي توان :

   آموزش همگاني

آموزش ضمن خدمت

اختصار مطالب و نتيجه گيري

هرچند كه شهر يزد داراي آب وهواي مساعد وجاذبه هاي طبيعي مانند چشمه، آبشار وجنگل نمي باشد ولي اين شهر به خاطر دارابودن وبرخوردار بودن از ارزش هاي تاريخي، سنتي، معماري همراه با ابنيه هاي مستحكم ازقرن 5 هجري به بعد و بافت قديمي شهر به عنوان الگويي از معماري سنتي خشت خام (معماري گلين) همراه با كوچه هاي پيچ درپيچ و ديواره هاي بلند ،طاق هاي ضربي،بادگيرهاي رفيع والبته مسجد جامع يزد كه همچون نگيني درميان اين همه مي درخشد جايگاه ويژه اي جهت جذب توريسم داخلي و خارجي به خصوص توريسم خارجي دارد به هرحال مي توان اين گونه استنتاج نمود كه آثار تاريخي شهر يزدوبه خصوص مسجدجامع آن داراي توانايي كافي براي اثر بخشي مثبت بر صنعت گردشگري استان بوده و قادر به افزايش منافع اقتصادي از قبيل اشتغال ودرآمد هستند وامكان ارتقاء جايگاه استان در سطح كشور را به عنوان يكي از مهمترين مقاصد گردشگري خارجي ،دارند.

اثرات اشتغال زايي صنعت گردشگري براي بسياري از طبقات فعال جامعه بخصوص نيروي كار نيمه ماهر بسيار حائز اهميت می باشد.

اين بخش بسيار اشتغال زا می باشد و يكي ازكاراترين بخش هاي اقتصايد براي افزايش اشتغال مي باشد

و با در نظر داشتن اينكه گردشگري برخلاف بسياري ديگر از فعاليت هاي اقتصادي مجموعه‌اي از ارائه كنندگان كالاها وخدمات را شامل مي گردد ارائه دهندگان خدمات درصنعت گردشگري طيف بسيار وسيعي را در بر مي گيرند كه مانند آنها ميتوان به دفاتر خدمات مسافرتي ،تورگردان ها، شركت هاي حمل ونقل هوايي، ريلي وجاده اي، متل ها، مهمان پذيرها، هتل آپارتمانها، مسئولين امور گمركي، رويداد و غيره تصریح نمود وعرضه كنندگان كالاهاي گردشگري نيز عموماً متصديان جاذبه هاي فيزيكي، رستوران ها، فروشگاه هاي محصولات دستي، اقلام سوغاتي ،پوشاك و… را كه مورد نياز و علاقه گردشگران می باشد را در بر مي گيرند. بنابراين توسعه صنعت گردشگري
مي تواند باعث كاهش نرخ بيكاري وتوسعه اقتصادي شهر يزد بشود.


دیدگاهتان را بنویسید