تحقيق فوق در خيابان مسجد جامع انجام گردید و هدف كلي آن شناخت تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد بود و هدف ديگر آن انجام يك كار دانشجويي می باشد. نوع تحقيق توصيفي تحليلي و از روش پرسش نامه اي براي جمع اوري اطلاعات و داده هاي آماري بهره گیری گردید.

و سؤال اصلي (آغازين) اين تحقيق اين می باشد كه:

آيا موقعيت مسجد جامع توانسته می باشد بر اقتصاد و توسعه شهر يزد تأثير گذارد و نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفته گردید. اين بود كه از مهمترين بناهاي بافت قديمي بوده. اثرات اقتصادي آن بسيار زياده تا حدودي هم تحقيق بهره گیری گردید و حجم نمونه را تعداد 25 نفر كه از ليدرها، توريست ها و مغازه داران پرسش به اقدام آمد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كليد واژگان:

اقتصاد، توسعه، توريست، مسجد جامع

مقدمه :

همانطور كه مي دانيم صنعت گردشكري به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي و اجتماعي كشورهاي صنعتي و در حال توصعه جهان به شمار مي آيد و سرمايه گذاري در اين بخش قابل توجهي را در فرايند توسعه ملي فراهم مي‌آورد. شكي نيست كه همه كشورهاي جهان در رقابتي فشرده و در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به ويژه در يافت سهم بيشتري از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از اين صنعت خدماتي در كشور خود هستند توسعه صنعت گردشگري در ايران به خصوص در استان هايي كه از لحاظ جاذبه هاي توريستي غني هستند نتايج مثبتي را در جامعه خواهد گذاشت.

استان يزد يكي از استان هاي پنج گانه برتر كشور از نظر جاذبه هاي متنوع گردشگري می باشد كه با اختيار داشتن بافت اكولوژيكي، معماري گلي و خشت خام و جاذبه هاي متنوع تاريخ، فرهنگي و مذهبي از نظر گردشگران داراي اهميت فوق العاده اي
مي باشد كه در اين ميان درخشان ترين بناي يزد يعني مسجد جامع كبير تأثیر بسيار مهمي در جذب گردشگران داخلي و خارجي دارد.

در نتيجه مي تواند در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر و هم چنين استان تأثير به سزايي داشته باشد و اين اثر تاريخي زيبا از گذشته هاي دور تا به امروز بشر‌هاي شيفته هنر معماري را از سرزمين هاي دور و نزديك به سوي خود كشانده می باشد و تأثیر به سزايي در رونق جهانگردي اين ديار داشته می باشد.

فصل اول: مقدمه اي بر مشخصات تحقيق

1-1- بيان موضوع و تشريح آن:

شهر موجودي می باشد زنده و پويا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مكان، متشكل از اجزاء فيزيكي و انساني و روابط پيچيده ميان آنها و متبلور از تأثیر بشر و انديشه والاي او و متأثر از عوامل و شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و سياسي ويژه می باشد. بدون شك مسجد جامع يكي از اين عناصر بوده می باشد. اكنون با از بين رفتن اين مركز محلات. محلات قديمي از رونق افتاده می باشد اما امروزه اين مجموعه هاي تاريخي به عنوان عناصر ميراث فرهنگي به شمار مي رود كه مي توانند در جذب توريست داخلي و خارجي تأثیر به سزايي داشته باشند و سازمان ميراث فرهنگي با در نظر داشتن اقداماتي كه در اين زمينه انجام داده توانسته می باشد صنعت توريست را گسترش دهد و باعث ايجاد فرصت هاي شغلي گردد.

زيرا فرصت هاي شغلي تشكيل دهنده اين بخش می باشد. علاوه بر اين عوامل نبايد موقع جغرافيايي و ارتباطي خاصي از يزد در مركز كشور داشته را فراموش كرد كه از روزگاران پيش همواره نزد سياحان، بازرگانان و مسافران داراي جايگاه ويژه اي بوده می باشد اين ويژگي در سرنوشت استان به ويژه يزد به عنوان مركز استان تأثير به سزايي گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهاي بسيار و آثار فراوان اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شده می باشد.

1-2- اهميت و ضرورت مطالعه

انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهاي مهم شهر يزد بررسي جايگاه آن در تأثیر اقتصادي شهر و توسعه آن حائز اهميت می باشد. مسجد جامع يزد به عنوان مهمترين و معتبرترين اثر معماري واقع در حاشيه كوير مركز ايران مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي شهر يزد. استان و حتي ناحيه هم تأثير گذار باشد لذا ضرورت تحقيق از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و تأثير ات آن در توسعه اقتصادي شهر مورد توجه می باشد كه اميد می باشد با کوشش و كوشش متخصصان و مسئولين مربوط از اين موهبت هاي خدادادي اين سرزمين بهره گیری گردد و صنعت بدون دور و صادرات نامرئي محصولات يا خدمات توريست را در كنار ديگر بخش هاي صنعتي و كارخانه اي بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادي باعث اعتلاي فرهنگ مردمان اين ديار گردد.

1-3- محدودة مورد مطالعه

شهر يزد با حدود 5/99 كيلو متر مربع در مركز استان يزد در مسير راه اصفهان، كرمان قرار دارد و داراي مختصات جغرافيايي 31 درجه و 54 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 23 دقيقه طول شرقي قرار دارد و به منزله پل ارتباطي بين مناطق شمال و جنوب كشور محسوب مي گردد جاده معروف سنتو كه بندرعباس را به تهران متصل مي‌كند از ميان اين استان و از شهر يزد مي گذرد و مسجد جامع كبير يزد در قلب برزن نهادادن كه هسته تاريخي بافت قديم شهر يزد به شمار مي طریقه قرار رفته می باشد.

1-4- سؤالات تحقيق:

1- جايگاه مسجد جامع در جذب توريسم براي شهر يزد چيست؟

2- آيامسجد جامع به عنوان مهمترين اثر تاريخي شهر يزد توانسته می باشد در اقتصاد اين شهر تأثير گذار باشد.

1-5- متدولوژي

اين تحقيقي كه جهت انجام يك كار دانشجويي بوده می باشد هدف آن بررسي اثرات مسجد جامع يزد و جايگاه آن در تأثیر اقتصادي شهر يزد مي باشد كه روش جمع اوري اطلاعات به شيوه ميداني و كتابخانه اي بوده و اين تحقيق توصيفي، تحليلي
مي باشد و هم چنين در اين تحقيق براي ترسيم نمودارهاي مربوطه از نرم افزار Cxcell‌ بهره گیری شده می باشد.

1-6- محدوديت ها و امكانات تحقيق

اين تحقيقي مانند هر تحقيق ديگري داراي محدوديت ها و امكاناتي بوده می باشد مانند:

1- كمبود آمار و اطلاعات از سوي سازمان ميراث فرهنگي

2- عدم همكاري كتابخانه وزيري

3- نا مناسب بودن شرايط آب و هوايي (گرماي بيش از حد هوا)

4- عدم جواب صحيح مغازه داران و ليدرها.

فصل دوم:

اختصار اي از شرايط جغرافيايي شهر يزد

2-1- شرايط طبيعي

2-1- موقع جغرافيايي- حدود وسعت

الف) موقع رياضي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شهر يزد با وسعت حدود 5/99 كيلومتر در مركز استان يزد در مسير راه اصفهان و كرمان قرار دارد و داراي مختصات جغرافيايي 31 درجه و 54 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 23 دقيقه طول شرقي می باشد و متوسط ارتفاع آن از سطح دريا بيش از 1200 متر مي باشد.

ب) موقع نسبي

استان يزد (و به تبع آن شهر يزد) زیرا در واحد طبيعي بيابان مركزي ايران و در حدود محدودة خشك و بياباني دنيا قرار دارد. محدوديت هاي شديدي در زمينه آب دارد. علاوه بر اين يزد به دليل موقعيت جغرافيايي ويژه اي كه در مركز ايران دارد در طول تاريخ همواره به دور از بحران ها و درگيري ها و تداخل فرهنگي قرار داشته می باشد.

فاصله شهر يزد با ديگر شهرهاي حاشيه اي در چهار سوي كشور

رديف فاصله شهر فاصله مستقيم
1 از شمال شهر تا شمال تهران در يك جهت مستقيم 473 كيلومتري
2 از شمال شرق تا مشهد در يك جهت مستقيم 5/652 كيلومتري
3 از شرق تا زاهدان در يك جهت مستقيم 652 كيلومتري
4 از جنوب به بندرعباس در يك جهت مستقيم 5/517 كيلومتري
5 از مغرب تا اهواز در يك جهت مستقيم 450 كيلومتري
6 از جنوب غرب تا بوشهر در يك جهت مستقيم 450 كيلومتري
7 از شمال غرب تا تبريز در يك جهت مستقيم 5/967 كيلومتري

يزد كه در كمربند خشك و نيمه خشك نيمكره شمالي قرار گرفته می باشد. با همه كمبودهاي طبيعي به منزله پل ارتباطي بين مناطق شمالي و جنوبي كشور محسوب
مي گردد جاده معروف سنتو كه بندرعباس را به تهران متصل مي كند از اين استان و شهر مي گذرد.

ج) حدود و مرزها

از شمال يزد از شمال و غرب به استان اصفهان

از شمال شرقي به خراسان

از جنوب غربي به فارس

از جنوب شرقي به كرمان محدود مي گردد[1].

2-1-2- زمين شناسي

فلات مركزي ايران كه يزد بخشي از آن می باشد. از لحاظ زمين شناسي يك ژئوسنكلينال می باشد. اين گودال وسيع كه به وسيله رسوب هاي جوان پر شده در اثر فشارهاي جانبي داراي چين خوردگي هاي فراوان می باشد كه از نشانه هاي آن رشته كوه هاي به هم ريخته و قديمي و بالاخره تشكيل چاله ها و كويرهاي پهناوري زیرا دشت لوت و كوير نمك می باشد در تشكيلات و طبقات زمين شناسي استان يزد از قديمترين (پركابرين) تا جديدترين (نئوژن) رسوب ها نظاره مي گردد قسمت بزرگي از اين رسوب ها متعلق، دوره (نزوزوئيك و سنوزوئيك) بوده كه سنگهايي از جنس آهك، گچ، نمك سيليسي باز می باشد. مرمر و … را در خود جاي داده می باشد[2].

2-1-3- اقليم حاكم و مشخصات آن

يزد به سبب موقعيت جغرافيايي اش در فلات مركزي ايران داراي آب و هواي اقليمي. گرم و خشك بياباني می باشد و در اين ديار نوسان دما در تابستان و زمستان و حتي در شب و روز زياد می باشد و اين ويژگي هاي آب و هوايي منطقه به شمار مي طریقه.

از اين نگاه يزد داراي دو فصل می باشد. فصل گرما (اسفند تا مهر) فصل كوتاه سرما (آبان تا اواخر بهمن) معمولاً سردترين ماههاي سال دي و بهمن و گرمترين آن تير و مرداد می باشد. در فصل تابستان يزد با آن كه روزهاي بسيار گرمي دارد ولي شب ها اغلب خنك دلنشين می باشد. يزد بطور كلي از نظر بارش هاي جوي داراي محدوديت شديد می باشد و همواره كمبود آب دارد.

1- يزد نگين كوير. مجموعه اطلاعات و راهنماي سياحتي. كاري از استانداري يزد زمستان 75، آشنايي با جغرافياي استان يزد. دكتر مستوفي.

2- همان منبع


دیدگاهتان را بنویسید