مروري بر سابقه مطالعاتي تحقيق

مروري بر سابقه مطالعاتي تحقيق

  • مقاله بازاريابي مبني بر بشر

اولين منبع:

مقاله اي كه در زمينه تاًثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا مطالعه گردید مقاله اي با اين عنوان بود ، مقاله بازار يابي مبني بر بشر (ايجاد يك رسالت خدماتي)

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در اين مقاله مطالبي به اين توضیح ذكر شده بود :وقتي كه شركت خود را از طريق اينكه چگونه ارزش بيشتري به زندگي مردم اضافه مي كند دوباره تعريف مي كنيد نياز به آن می باشد كه با ايجاد رسالت خدماتي ويژه مشخص كنيد كه آن چیز که راكه شركت شما انجام مي دهد هر روز بدون هيچ عيب و نقصي به مقصود افزايش ارزش مورد نظر انجام خواهد گردید ،رسالت خدماتي شركت مي بايست دقيقاًبه جزئيات وچگونگي عملكرد و فعاليت شركت بپردازد به عنوان مثال يكي از آن ا مي تواند مساًله تحويل حمل ونقل باشد ، بعضي از مشتريان از كندي تحويل كالاهاي خريداري شده گله مند هستند و بسياري از آنها عدم رضايت خود را ابراز نمي كنند اما در عوض ديگر به خريد خود از شركت ادامه نمي دهند و اين منجر به كاهش فروش و در نتيجه كمتر شدن سود شركت خواهد گردید كه براي جلوگيري از اين وضعيت بهتر می باشد يك استاندارد براي مدت زمان حمل ونقل و تحويل تعيين گردد مثلاً :24 ساعت ،48 ساعت ،…… كه اين هم بستگي به ماهيت كالا دارد .براي حمل محصولات مي توان از طريق مجهز كردن ناوگان حمل ونقل اقدام كرد و يا با بهترين شركت هاي حمل كالا قرار داد بست تا در سريعترين زمان، حتي كمتر از آن چه گكه به مشتريان وعده داده شده ، كالا در دسترس مشتريان قرار گيرد. نتيجه گيري كلي كه در پايان اين مقاله انجام شده بود حاوي اين مطلب بود كه ،%50 فروش بيشتر مي تواند %30 تا %40 سود بيشتر به همراه داشته باشد .امكانات سرويس دهي و ارتباطات با مشتريان كه از قبل به خوبي در حال اجرا باشد در كننار بهبود كل مجموعه حمل ونقل بهتر و سريعتر ،با بهتر كردن خدمات پس از فروش مي توان 5 درصد فروش را بيشتر كرد وقتي خدمات پس از فروش (به همراه موارد ديگر كه ذكر گردید)

به نحو احسن انجام بگيرد مشتريان وفاداري براي شركت و محصولات پيدا مي گردد، و شركت و محصولاتش به وسيله خريداران ارجعيت پيدا مي كند كه در نتيجه شركت منتفع مي گردد.

2-3- كشور هاي پيشرفته به ازاي هر دلار سرمايه گذاري در توليد يك دلار در خدمات سرمايه گذاري مي كنند

دومين منبع:

دومين مقاله اي كه مورد مطالعه قرار گرفت مقاله اي تحت اين عنوان بود” كشور هاي پيشرفته به ازاي هر دلار سرمايه گذاري در توليد يك دلار در خدمات سرمايه گذاري مي كنند ” .در اين مقاله ذكر شده بود كه طبق آمار به دست آمده به دليل بي توجهي به خدمات ، صنايع كشور ما(ايران) لطمات جبران ناپذيري را خورده اند ، به طوري كه دهه ي گذشته 70 ميليارد از سرمايه به مملكت به همراه بخشي از مردم كه به دنبال رفاه بيشتري بودند از كشور خارج شدند و اين به دليل بي توجهي به ارايه خدماتي بوده كه عده اي توان مالي دريافت آن را داشته اند ، ولي محلي براي خريد آن وجود نداشت .همچنين در اين مقاله ذكر شده كه طبق تحقيقات به اقدام آمده در شرايط كنوني ، شركت هاي معتبري نظير “بنز” به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري توليدي ، يك دلار سرمايه گذاري در بخش خدمات انجام مي دهند و اين بيانگر اهميت خدمات پس از فروش در جوامع پيشرفته می باشد.

در كشورهاي پيشرفته 65 درصد نيروي كار در بخش خدمات شاغل هستند و اين آمار نشان مي دهد با آنكه رشد صنعت ،رشد بيشتري يافته می باشد . در كشور ما تنها 45 درصد شاغلين در بخش خدمات شاغل هستند كه اين آمار در مقايسه با درصد افراد شاغل در بخش خدمات در كشورهاي پيشرفته 20 درصد كمتر می باشد ولي از لحاظ كيفيت خدمات و حفظ مشتري وقتي نمود پيدا مي كند كه مشكلات كيفي توليدات حل گردد ،در اين مرحله بايد نمايندگي ها راضي باشند زيرا يك ماينده ناراضي قبه تاًمين رضايت مشتري نيست.

3-3- هفت كليد استراتژي خدمات

سومين منبع:

منبع سوم كتاب هفت كليد استراتژي خدمات نوشته پروفسور هورو تيز مي باشد در اين كتب ذكر شده :خدمات ،در جوامع صنعتي و فرا صنعتي بزرگترين بخش اقتصادي كشور ها مي باشد .

سير جوامع بشري گويا رشد تدريجي بخش خدمات پیش روی بخش كشاورزي و صنعت بوده و امروزه اين بخش آن چنان اهميت يافته می باشد كه از جامعه مدرن به عنوان جامعه خدماتي نيز نام مي برند و هر چقدر بر پيچيدگي فن آوري افزوده مي گردد ، جوامع نيز بيشتر خدماتي مي شوند .

در جامعه ما نيز بخش خدمات از اهميت به سزايي بر خوردار می باشد هر چند كه تا رسيدن به مرز جوامع فرا صنعتي فاصله زيادي داريم يكي از معضلات جامعه ما عدم درك اهميت خدمات می باشد و بسياري از نارسايي ها زاييده فقدان نگگرش علمي به خدمات مي باشد .ترجمه اين كتاب ساده و قابل فهم می باشد. بهره برداري از مدل ها و الگو هاي علمي ،تشريح سيستماتيك خدمات و آغاز از مشتري و رسيدن به كيفيت و تحليل شكايات مشتريان در فرآيند كار از ويژگي هاي مثبت كتاب می باشد اين كتاب در واقع نگاهي از زاويه ي بازاريابي به خدمات می باشد و مي تواند نه تنها در تدوين استراتژي خدمات بلكه در تدوين استراتژي هاي كليه شركت هاي توليدي و بازگاني مورد بهره برداري قرار گيرد.

4-3 بازاريابي مديريت بازار

منبع چهارم:

منبع چهارم كتاب بازاريابي و مديريت بازار ، نوشته مهندس محمد بلوريان تهراني مي باشد كه اين كتاب از ده فصل عمده تشكيل شده می باشد ك هر فصل آن خود داري چندين بخش جداگانه می باشد . آن چیز که كه از اين كتاب مورد نظر بوده و براي انجام اين تحقيق مفيد واقع شده می باشد مطالبي مربوط به فصل دوم اين كتاب مي باشد .فصل دوم اين كتاب كه مربوط به شناخت كالا می باشد به زير بخش هايي تقسيم مي گردد كه در بين اين زير بخش ها از قسمت خدمات حمل و نقل ،زمان تحويل نوشته شده ، وقتي كه تنگنا هاي توليد هست و تقاضا بيش از عر ضه می باشد توليد كننده بايد سعي كند شرايط تحويل را بهبود دهد و سعي كند زمان تحويل را كوتاهتر كند در ارتباط با خدمات حمل ونقل ذكر شده كه يكي از راه هاي پيشبرد فروش ايجاد تسهيلات حمل ونقل رايگان براي كالاهايي می باشد كه از نظر ابعاد، اندازه و وزن در وضعيتي هستند كه جا به جايي آ نها دشوار می باشد .

در مورد خدمات پس از فروش نيز گفته شده كه امروز براي بسياري از كالاهاي بادوام ايجاد شبكه خدمات پس از فروش از ضروريات می باشد.

در فصل 7 اين كتاب پرسشنامه اي طراحي شده كه مورد توجه اين جانب واقع گرديد . در اين كتاب پس از معرفي اصول و كليات ، مباحث شناخت كالا تبليغات و به پيشبرد فروش ،بسته بندي توزيع ،قيمت گذاري و هزينه يابي ،شركت در نمايشگا ها و بالاخره تصریح به بازاريابي استراتژيك ( هر كدام در يك فصل ) ارائه گرديده می باشد.

5-3- بررسي راهبردي عناصر آميخته بازار يابي شركت هاي موفق ايراني

منبع پنجم:

اين منبع شامل مقاله اي می باشد كه اين مقاله چكيده اي از تحقيق به اقدام آمده در خصوص “بررسي راهبرد هاي عناصر آميخته بازار يابي (4P) شركت هاي موفق ايراني (در امر توليد و فروش ) و ارايه مدل تحليل بازار يابي مي باشد .اين تحقيق در شركت هاي موفق صادرات ايران در بازار هاي بين المللي توانسته اند جايگاه بالايي داشته باشند نشان مي دهد كه در نظر داشتن بازار يابي در تمام ابعاد،رمز اين موفقيت بوده مهمترين مسئله در اين تحقيق سوٌال زير بوده می باشد .شركت هاي موفق ايران در تركيب عناصر آميخته بازاريابي خود از چه راهبرهايي استفاد ه كرده اند؟

فرضيه اين تحقيق :بهره گیری مناسب از راهبرد هاي آميخته بازار يابي (4P) در بازار هاي بين المللي باعث موفقيت شركت هاي صادراتي ايران شده می باشد.

روش آزمون فرضيه:

كه فرضيه H0،H1 تشكيل شده و از طريق آزمون z مقايسه شده (%50=p) در صورتي كه z محاسبه شده از zجدول بزرگتر باشد فرضH1پذيرفته مي گردد در اين پژوهش محصول رتبه اول را از ميان عناصر آميخته بازار يابي به دست آورده كه بعداً ؟ زير مجموعه محصول به ترتيب ذكر شده اند.

در رتبه هاي دوم و سوم و چهارم به ترتيب قيمت ،آميخته هاي تشويقي و ترغيبي و كانال توزيع بدست آورده اند.

در اين تحقيق محصول،قيمت، آميخته تشويقي،و كانال توزيع متغير مستقل و زير مجموعه اينها متغير مداخله گر هستند و موفقيت شركت هاي ايراني متغير وابسته در نظر گرفته شده

جدول 2-1 زير مجموعه هاي محصول با در نظر داشتن رتبه اهميت

محصول –PRODUCT -كيفيت با در نظر داشتن نياز مشتري 100%
  -وضع ظاهري محصول 100%
  – مدل هاي جديد و دلخواه 1/93%
  – ارايه ضمانت 1/93%
  -مرجودي ها يا بازگشتي ها 1/93%
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

-خدمات

8/89%  

1-خدمات بعد از فروش

100%  

2- خدمات بدون فروش

100%  

3-خدمات قبل از فروش

6/89%  

-اندازه گيري محصول باتوجه به نياز مشتري

1/93%  

-طراحي محصول با در نظر داشتن نياز مشتري

7/89%  

-بسته بندي مناسب

7/89%  

– ويژگي اضافي محصول

2/86%  

-تنوع محصول

%7/82

6-3 نتيجه

نتيجه اي كه مي توان از مطالب اين پنج منبع گرفت اين می باشد كه خدمات چه خدمات قبل از فروش چه خدمات بعد از فروش هر كدام داراي اهميت خاص خود می باشد و هر كدام از اين ها داراي درصد بالايي از اهميت خاص خود می باشد و در هر كدام از اين تحقيقات نيز به نوعي تاًكيد به بكار گيري خدمات در تمام امور شده می باشد و به كار گيري خدمات رمز موفقيت اعلام شده می باشد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید