عوامل مورد بررسي در اين تحقيق جهت تعيين اولويت ها و ترجيحات مشتري براي دريافت خدمات مناسب از شبكه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو ،همگي از مهمترين عواملي هستند كه در نتيجه تحقيقات چند ساله مشخص گرديد ه اند. لذا توجه كافي نمايندگي ها بر اين عوامل و سعي در به كار يري مناسب آ نها و آموزش پرسنل تحت پوشش خود و آشنا سازي آنها با اصول مشتري داري از ضروريات حضور در بازار هاي رقابتي مي باشد .حال كه بحث پيوستن ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني رنگ جدي تري به خود گرفته می باشد و بازار خودرو و خدمات پس از فروش آن نيز مانند صنايعي می باشد كه بيشترين تاًثير را از اين موضوع مي پذيرد ،لذا ضروري می باشد مديريت ارشد شركت ايساكو و نمايندگي هاي مجاز از هم اكنون با به كارگيري راهكارهاي مناسب جهت تحقيق عوامل فوق الذكر سهم مناسبي را در بازار به دست آوردند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

4-3-4) پيش بيني نيازهاي آينده،همواره راه گشاي برنامه ريزي موفق خواهد بود .لذا پيشنهاد مي گردد پيش بيني نمايندگي هاي مجاز به صورت سه ماهه و در صورت امكان ماهيانه توسط خود آنها صورت گرفته و تخصيص قطعات در گذشته كه تغييرات فصول نيز در آن تاًثير گذار می باشد در تحقيق و برآورد دقيق تر نيازهاي آينده موٌثر خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-3-4)  يكي از موٌلفه هاي بسيار مهم در زنجيره ي عرضه ،موٌلفه “ارتباط “می باشد.

با در نظر داشتن اين كه اهي اوقات در بعضي از نمايندگي ها كمبود قطعه باعث نارضايتي مشتري گشته و پيامدهاي منفي را به دنبال داشته لذا پيشنهاد مي گردد ارتباط بين نمايندگي هاي يك منطقه طوري ايجاد گردد كه فعاليت بين آنها را از حالت “رقابت متخاصم ” به سيستم “مشاركت”تبديل كرده و علاوه بر كسب رضايت مشتري سود كل سيستم نيز افزايش يابد كه انجام اين كار در نهايت به نفع تمامي نمايندگي ها و مشتريان نهايي مي باشد.

6-3-4) با در نظر داشتن پيشرفت تكنولوژي در سالهاي اخير و تغييرات اساسي در زمينه مبادله و خدمات رساني در جهان ،ضروري می باشد كه شبكه عظيم نمايندگي ها و فروشندگاههاي مجاز ايران خودرو نيز به اين موضوع توجه كافي نموده و همگام با تكنولوژي هاي پيشرفته ،فعاليتها و خدمات رساني خود را بهبود بخشند.سفارشگزاري تا حول كالا را كاهش مي دهد، به دليل عدم نياز به مراجعه حضوري از مشكلات مرتبط با اين امر نيز كاسته خواهد گردید و در هزينه هاي مربوط به رفت و آمد نمايندگي ها صرفه جويي خواهد گردید.

7-3-4) بهره گیری از انبارهاي منطقه اي كه در دفاتر منطقه اي كشور واقع شده می باشد مي تواند علاوه بر سهولت دسترسي نمايندگان سراسر كشور به قطعات مورد نياز خود،به دليل حول در اندازه هاي بزرگتر جهت انباشتن در دفاتر منطقه اي ،هزينه هاي مرتبط با حول قطعات را اهش دهد.يكي از مهمترين مشكلات نمايندگي هاي مجاور و بازار مي باشد كه با به كارگيري سيستم توزيع غير متمركز و بهره گیری از انبارهاي مركزي دفاتر منطقه اي ،تا حد زيادي برطرف خواهد گردید.

8-3-4) با در نظر داشتن اين كه در سالهاي اخير، دريافت كالاها و خدمات به صورت اعتباري رواج يافته می باشد لذا پيشنهاد مي گردد در هر نمايندگي دستگاههاي بهره گیری از كارت اعتباري نصب شده تا مشتريان به سهولت خدمات مورد نظر خود را دريافت نموده و در تسويه حساب مالي با مشكلات كمتري مواجه شده و در دقت و زمان نيز صرفه جويي گردد.به نظر ميرسد با جهاني شدن بازار ها و پيشرفت هاي آتي تكنولوژي ،به كارگيري اين روش جزء ضروريات محسوب گردد.ليكن در اين دوره و در كشور ما ،بهره گیری از اين روش جزء مزاياي رقابتي هر شركتي به حساب مي آيد.

فهرست منابع و ماًخذ:

 1. آذر ،عادل ؛ آمار و كاربرد ان در اقتصاد؛چاپ چهارم ، نشر سمت ،جلد دوم ،1378.
 2. حافظ نيا ،محمد رضا ؛ مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ؛چاپ اول ،نشر سمت ،تهران :1374.
 3. ابراهيمي ، عبدالحميد ،”بررسي راهبرد هاي عناصر آميخته بازاريابي 4P در شركت هاي موفق صادراتي ايران”،نامه تخصصي بازاريابي ؛شماره 17،تير 1381،صفحات 23 تا 31
 4. سعيدي كيا ،علي اكبر ،و مظفري فرد ،جعفر ؛مديريت زنجيرهي تاًمين ؛مجله مهندسي صنايع ؛سال دهم ؛شماره 61.
 5. بلوريان تهراني ،محمد ؛بازاريابي و مديريت بازار ؛اپدوم 1378،تهران :شركت چاپ ونشر بازرگاني (وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ).
 6. كوپر،كونالد؛”در بازاريابي مبني بر بشر ” ،مترجم حسين پرهيزي گشتي ،نامه تخصصي بازاريابي :شماره 20،مهر 1381،صفحات 52 تا 55.
 7. تريسي ،مايكل ،و ويرزما،فرد؛اصول بازاريابي؛ترجمه عبدالرضا رضائي نژاد ،چاپ 1375،تهران:انتشارت موًسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني.
 8. كاتلر،فيليپ،و آرسترانگ،گري؛اصول بازاريابي،ترجمه بهمن فروزنده،چاپ1377،تهران:شهر آموزه با همكاري شركت آتريات.
 9. كمالي ، كمال ، و دادخواه ،محمد رضا ؛بازار يابي و مديريت بازار ؛تهران : نشر شهر آشوب ، 1379.
 10. صمصاحي ،فرشاد ؛تجارت خدمات و تأثیر كشورهاي در حال توسعه ؛چاپ 1371، تهران :مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.
 11. شاهرودي ،كامبيز ؛ “طراحي يك مدل رياضي جهت بهينه كردن منافع زنجيره ي تاًمين كنندگان مواد اوليه و قطعات شركت ساپكو “پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهران ؛1377
 12. هورويتز ،ژاك ؛ هفت كليد استراژي خدمات ؛مترجمين سيد محمد اعرابي ، و داود ايزدي؛چاپ 1380،تهران :نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 13. نو فرستي ،محمد؛ آمار در اقتصاد و بازرگاني ؛چاپ اول ،نشر سمت،تهران 1374.
 14. “كشورهاي پيشرفته به ازاي هر دلار سرمايه گذاري در توليد يك دلار در خدمات سرمايه گذاري مي كنند”نامه تخصصي بازاريابي :شماره 20،مهر1381 ،صفحات 51-50
 15. نيو لند،ديويد ؛توسعه زنجيره عرضه ؛ترجمه علي اكبر عرب بازار ،چاپ ششم،2000.
دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید