نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

دور آرام

دور آرام موتور براي يك مقدار از پيش تعيين شده، جداي از مقدار بار وارده، تنظيم مي‌گردد. اگر لازم باشد، اين تنظيم مي‌تواند از طريق دستگاه كنترل سرعت خودرو (وسيله‌اي براي انتخاب سرعت دلخواه و تثبيت آن) واقع در روي پانل انجام گردد.

دور متوسط

با فعال ساختن يك وسيله‌ي كنترل دور ميانه، مي‌توان قدرت اضافي لازم براي كاراندازي ماشين‌هائي مثل بالابرها را تامين كرد. اين كنترل كننده، دور موتور را بدون در نظر داشتن بار وارده در حد معيني حفظ مي‌كند. وسيله مزبور، وقتي موتور در جا كار مي‌كند، توسط تنظيم كننده‌ي سرعت خودرو در پانل كنترل به كار مي‌افتد. با به كارگيري يك كليد در پانل خودرو و با بهره گیری از اطلاعات ذخيره شده، مي‌توان دور موتور را در يك حدي به گونه ثابت نگاه داشت. علاوه بر اين، با بهره گیری از تنظيم كننده سرعت پيش‌روي خودرو،

مي‌توان سرعت‌هاي دلخواه را از پيش انتخاب كرد.

شكل 4- نصب دستگاه كنترل الكترونيكي تزريق سوخت ديزل (EDC). (nact دور پمپ (حقيقي). nset دور پمپ (تعيين شده). (PL فشار هواي ورودي. (Sact حركت شانه (حقيقي). Sset ( حركت شانه (تعيين شده). Svset سيگنال حركت دهنده‌ي شانه. Tk ( درجه‌ي حرارت سوخت. (tL درجه حرارت هوا. (tm درجه حرارت موتور. (Vact سرعت خودرو (حقيقي). Vset ( سرعت خودرو (تعيين شده).

سرعت پيش‌روي خودرو

به مقصود كنترل سرعت پيش‌روي، تنظيم كننده سرعت پيش‌روي خودرو سيگنال دريافتي از مسافت سنج و يا از حس‌گر سرعت را ارزيابي مي‌كند. اين سيگنال با سرعت از پيش تعيين شده مقايسه گشته، و براي محدود كردن دور موتور به كار مي‌رود.

يك مجموعه چهار كليدي در پانل كنترل جهت راه‌اندازي و يا از كار انداختن تنظيم كننده و ثبت كننده سرعت پيش‌روي خودرو به كار مي‌رود:

1- افزايش سرعت و انتخاب (ذخيره)؛ وقتي كليد مربوطه زده مي‌گردد، خودرو شتاب بر مي‌دارد. سرعت خودرو در لحظه‌اي كه كليد خاموش مي‌گردد به عنوان يك سرعت مرجع براي خودرو ذخيره مي‌گردد (سرعت انتخاب شده).

2- كاهش سرعت و انتخاب (ذخيره)؛ وقتي دكمه مربوطه زده گردد، شتاب خودرو گرفته مي‌گردد. در اين‌جا نيز سرعت خودرو در لحظه‌اي كه دكمه رها مي‌گردد به عنوان سرعت تعيين شده براي خودرو ذخيره مي‌گردد (سرعت انتخاب شده).

3- فعال کردن دوباره؛ وقتي اين دكمه رده مي‌گردد، سرعت خودرو با آخرين سرعتي كه انتخاب شده و در حافظه ذخيره گشته می باشد مطابقت پيدا مي‌كند.

4- دكمه خاموش؛ با زدن اين دكمه دستگاه كنترل سرعت خودرو به گونه كلي از كار مي‌افتد.

ديگر وظايف

وظايف ترمز موتور (اگزوز)

وقتي ترمز موتور (يا ترمز اگزوز) به كار مي‌افتد، مقدار سوخت تحويلي در حد صفر و يا در حد دور آرام مي‌رسد. براي اين كار ECU سيگنال دريافتي از دكمه مربوط به ترمز موتور را پردازش مي كند.

حفاظت پیش روی داغ شدن

به محض آن‌كه درجه‌ي حرارت خنك كننده از حد تعيين شده تجاوز كند، حداكثر گشتاور موتور كاهش مي‌يابد.

ممانعت از روشن شدن موتور در سرازيري

هنگامي كه EDC خاموش می باشد، يك فنر برگشتي، شانه را در وضعيت خاموش قرار مي‌دهد. اين اقدام مانع از روشن شدن ناخواسته‌ي موتور مي‌گردد. به عنوان مثال، خودروي كه در جاده شيب‌دار متوقف شده و خود به خود حركت مي‌كند.

خاموش كن كليدي موتور

امروزه خاموش كردن موتور به وسيله كليد راه‌انداز، جايگزين خاموش كن مكانيكي كه قبلاً متداول بود، گشته می باشد. كليد راه‌انداز جريان برق را از خاموش كن الكتريكي (ELAB) و نيز از اقدام كننده سولنوئيدي شانه قطع كرده و با اين اقدام جريان سوخت را به موتور مي‌بندد.

وسيله‌ ارتباطي

مي‌توان به وسيله‌ي يك خط سيگنال مقادير مربوط به EDC را (به عنوان مثال: مقدار سوخت تزريقي، موقعيت پدال گاز) به ساير سيستم‌هاي موجود در خودرو مثل تعويض دنده منتقل نمود. اين سيستم‌ها مي‌توانند به وسيله‌ي يك مدار جداگانه مقدار سوخت تزريقي را بين دور آرام و وضعيت تمام- بار تعيين كنند. سازگاري با TCS (كنترل كشش) امكان‌پذير می باشد.

سيستم ايمني

خودآگاهي

با در نظر داشتن كنترل هوشمندانه‌اي كه ECU روي اجزاء خود مثل حس‌گرها، اقدام كننده سولنوئيدي و ريزپردازنده‌ها دارد، سيستم ايمني موجود، مفهوم بسيار وسيعي پيدا مي‌كند. وقتي موتور خودرو روشن مي‌باشد سيستم عيب‌ياب به وسيله‌ي چراغ خطر موجود در پانل، بخش‌هاي معيوب را نشان مي‌دهد.

امكانات انتقال ماشين به تعميرگاه (جايگزيني)

براي جايگزين کردن يك قطعه سالم با قطعه معيوب (به صورت اضطراري و موقت)، امكانات پيشرفته‌اي در سيستم هست. به عنوان مثال اگر حس‌گر مربوط به دور پمپ از كار بيافتد، سيگنال خروجي از ترمينال W آلترناتور به عنوان يك جايگزين به كار مي‌رود. اگر حس‌گر مهمي كار نكند اين موضوع به وسيله‌ي چراغ خطر مربوط به آن نشان داده مي‌گردد.

وظيفه‌ي خاموش كردن

علاوه بر قطع سوخت كه هنگام قرار گرفتن شانه در وضعيت خاموش پيش مي‌آيد، سوپاپ سولنوئيدي موجود در مسير سوخت نيز، وقتي انرژي خود را از دست مي‌دهد، جريان سوخت را قطع مي‌كند. هم چنين وقتي اقدام كننده‌ي مقدار سوخت تزريقي از كار بيافتد، اين وسيله‌ي خاموش كن الكتريكي (ELAB) موتور را خاموش مي‌كند.

مزايا

– بررسي دقيق نقشه‌هاي مربوط به موتور، موجب كار مطلوب موتور در هر كدام از مراحل مي‌گردد.

– كارهائي كه انجام مي‌يابد به گونه كامل از هم مجزا هستند، به عنوان مثال، در اين سيستم مشخصات گاورنر و منحني سوخت تزريقي وابستگي متقابل نشان نمي‌دهند. اين امر در كاربردهاي مهندسي موجب افزايش توان سازگاري مي‌گردد.

– پردازش گسترده پارامترها، كه پيش‌تر به گونه مكانيكي اين امكان وجود نداشت (به عنوان مثال: جبران درجه‌ي حرارت سوخت، كنترل دور ارام مستقل از بار موتور).

– كاهش اثرات تولرانس‌ها موجب افزايش دقت در كنترل و يكنواختي كنترل در تمام طول عمر يك موتور مي‌گردد.

– قابليت و كيفيت رانندگي بهبود مي‌يابد: ذخيره‌ي نقشه اين امكان را مي‌دهد كه پارامترها در يك گستره‌ي وسيع‌تري انتخاب شوند. بنابراين كل سيستم موتور/ خودرو بهبود مي‌يابد.

– وجود يك ديدگاه گسترده عملي. در اين راستا، وظايفي مثل تعيين و تثبيت سرعت پيش‌روي خودرو تنظيم دور ميانه در موتور با صرف حداقل هزينه، قابل ذكر هستند.

– ادغام اين سيستم با سيستم‌هاي الكترونيكي ديگر موجب خواهد گردید كه در آينده خودروها، راحتر و اقتصادي‌تر باشند. هم چنين باعث سازگاري بهتر با محيط گشته، و ايمني افزايش خواهد يافت (به عنوان مثال از طريق اهرم تعويض دنده و (TCS).

– با در نظر داشتن اينكه ديگر نيازي به اضافه كردن بعضي از واحدهاي مكانيكي به پمپ انژكتور نيست، نياز به فضا در زير پمپ انژكتور به گونه محسوسي كاهش مي‌يابد.

– بنا به تقاضاي مشتري، امكان تغيير در واحد كنترل الكترونيكي هست. تك تك نقشه‌ها و اطلاعات لازم در ECU، (ساخت كارخانه‌ي بوش) در هنگام خروج از خط توليد وارد مي‌شوند و يا اين كار توسط خود سازندگان موتور خودرو انجام مي‌گيرد. بدين ترتيب، ECU مي‌تواند در موتورها و خودروهاي متنوعي به كار رود.

واكنش‌هاي ECU

نقص فني هشدار مربوط به: واكنش چراغ خطر خروجي عيب‌ياب
حس‌گرهاي اصلاح كننده گستره‌ي سيگنال كاهش مقدار سوخت تزريقي   =
حس‌گرهاي سيستم گستره‌ي سيگنال جايگزيني يا كار انداختن يك بخش اضطراري (درجه‌بندي شده) = =
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
رايانه

مدت اجراي برنامه (خودآزموني)

جايگزيني يا كارانداختن يك بخش اضطراري

 

= اقدام كننده‌ي مقدار سوخت تزريقي

انحراف كنترل دائم

خاموش شدن موتور

=

=

پمپ‌هاي انژكتور رديفي با كنترل غلافي

كنترل شروع تزريق

در پمپ انژكتور رديفي با غلاف كنترل، يك اقدام كننده‌ي الكتريكي اضافي مي‌تواند همراه با كنترل شروع تزريق به كار رود كه نه تنها مقدار سوخت تزريقي بلكه زمان شروع تزريق را نيز تنظيم مي‌كند. اين كار همراه با مزاياي زير مي‌باشد:

– به حداقل رسيدن آلاينده‌هاي گاز اگزوز،

– بهبود مصرف سوخت در تمامي مراحل كار موتور،

– بهبود راه اندازي موتور به خصوص در مرحله‌ي گرم شدن.

– اجزاء به كار برده شده براي كنترل شروع تزريق به قرار زير هستند:

– حس‌گر حركت سوزن،

– حس‌گر حركت دوراني،

– واحد كنترل الكترونيكي (ECU)،

– اقدام كننده‌ي الكتريكي.

نحوه‌ي كنترل تحويل سوخت در پمپ‌هاي غلاف‌دار مشابه‌ي پمپ انژكتور رديفي متداول با ECU مي‌باشد. پيشرفت‌هاي حاصل از به كارگيري ECU در پمپ‌هاي غلاف‌دار، به گونه عمده، نتيجه به كارگيري برنامه‌هاي تكميلي توسعه يافته‌ي می باشد.

ملحقات

حس‌گر سوزني متحرك

يك مولد پالس القائي در يكي از افشانك‌هاي انژكتور (افشانك شاخص) نصب مي‌گردد. وقتي سوزن انژكتور باز و يا بسته مي‌گردد، مولد پالس يك پالس خارج مي‌كند. هنگامي كه افشانك انژكتور باز مي‌گردد، سيگنال خروجي از «حس‌گر حركت سوزن» شروع تزريق را به ECU اطلاع مي‌دهد. بدين معني كه در يك كنترل مدار بسته، شروع تزريق مي‌تواند براي وضعيت خاصي از كار موتور و به گونه دقيق نسبت به كميت از پيش تعيين شده اصلاح گردد.

حس‌گر سرعت دوراني

يك حس‌گر القائي وضعيت چرخ‌دنده‌ي حلقوي مربوط به موتور را به گونه دقيق بررسي نموده، چرخش و موقعيت ميل لنگ را مشخص مي‌كند. سيگنال خروجي اين حس‌گر براي تعيين دور موتور و نيز همراه با سيگنال خروجي از حس‌گر حركت سوزن، جهت كاليبره کردن زمان تزريق سوخت به كار مي‌رود.

واحد كنترل الكترونيكي (ECU)

علاوه بر سيگنال‌هاي مورد نياز براي تنظيم تحويل سوخت، ECU نيز سيگنال دريافتي از حركت سوزن را مورد پردازش قرار مي‌دهد. به دنبال تضعيف و تقويت تداخل‌هاي ناخواسته، سيگنال خام دريافتي از حس‌گر در مدار خاص خود مورد پردازش قرار مي‌گيرد تا يك سيگنال موج مربعي كه براي ارزيابي‌هاي دقيق ايده‌آل می باشد حاصل گردد. اين سيگنال شروع تزريق را در سيلندر شاخص موتور نشان مي‌دهد. سيگنال شاخص به ازاء هر دور كامل ميل بادامك‌دار پمپ يك بار توليد مي‌گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : برق

دیدگاهتان را بنویسید