جريان مجازي که مي تواند ازکابل بگذرد با افزايش درجه حرارت در سيمها و عايق محدود مي گردد يکي از راههاي افزايش توانايي عبور جريان در کابل از طريق خنک کردن آن به وسيله آب مي باشد آب درون لوله هايي پمپاژ مي گردد که در مجاورت کابل ها قرار دارد آب گرم شده ، در رادياتور يا در اثر کوران هوا خنک شده و مجدداً وارد سيکل گردشي خود مي گردد در اکثر حالات ، خنک کردن با آب تنها ، روش مقرون به صرفه اقتصادي می باشد که براي خط 275 کيلو ولتي و به بالا بکار گرفته مي گردد بهر حال مقتضيات ويژه اي هست که در ولتاژهاي کم ، کابلهاي خشک شونده با آب بکار
مي طریقه براي مثال وقتي که قدرت اسمي آلترناتورها افزايش مي يابد خيلي مشکل می باشد که اتصال مطمئني بين آلترناتور و ترانسفورماتور فراهم گردد براي جريان هاي خيلي بزرگتر ، معلوم شده می باشد که کابل هاي با مجراي داخلي آب کمتر گران بوده و نسبت به خط شين هاي مسي متداول جثه کوچکتري دارند يک کابل خنک شونده با مجراي داخلي آب در شکل (14-4) نشان داده شده می باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شكل 8-4

کابل فوق 8/13 کيلو ولتي ، تک هسته با سطح هسته برابر يک اينچ مربع مي باشد سيمهاي هادي بحالت مارپيچي کار گذاشته شده و با نوار مسي بسته شده اند لايه پليتن بر روي آن قرار گرفته و با گرافيک کلوئيدي پوشانده شده می باشد تا خاصيت خمش پذيري کابل زيادتر گردد پوشش معمولي از الياف ، نوار مسي و نوار P.V.C يا غلاف خارجي P.V.C محافظت مي گردد.

نمونه اين کابل سه رشته تکي از اين اندازه به طول 40 متر با کشش جرياني معادل 600 آمپر بر فاز ، روي اتصال آلترناتور 120 مگاواتي به ترانسفورماتور بکار رفته می باشد کابل مشابهي با سطح مقطع 2 اينچ مربع بطول 30 متر متشکل از سه کابل تک هسته با کشش 15000 آمپر بر فاز و 25 کيلو ولت فازي بکار رفته می باشد که با پمپاژ 14 گالن آب در هر دقيقه با فشار 50 اينچ مربع از هر کابل عبور مي کند.

7- هادي عالي (ابرهادي )

اساسي ترين راه حل مسائل براي بهبود کار در کابلها ، کاربرد مواد هادي عالي (ابرهادي ) مي باشند بسياري از فلزات و آلياژها وقتي سرد مي شوند و درجه حرارت آنها به صفر مطلق (16/273- درجه سانتيگراد) مي رسد به صورت هادي بسيار عالي در مي آيند به اين معني که با حمل جريان الکتريکي ، هيچگونه تلفات اهمي در آن ظاهر نمي گردد وقتي که موادي شبيه سرب و روي به حالت هادي عالي در مي آيند جريان فقط از سطح ماده عبور مي کند چنين موادي براي انتقال جريانهاي متناوب يا مستقيم وضع معادلي دارند ترکيبات و آلياژهاي خيلي جديدي که مانند(نيوبيوم) و روي و يا زيرکونيوم اين مکان فراهم شده می باشد.

که عبور جريان هاي دائم از سطح مقطع ابرهادي انجام گيرد مقدار جرياني که مي تواند عبور کند بوسيله ميدان مغناطيسي حاصله در اطراف سيم محدود مي گردد با وجود اين چگالي شدت جريان تا 100000 آمپر بر سانتيمتر مربع امکان پذير می باشد به هر حال در جريانهاي متناوب چگالي شدت جريان خيلي کمتر می باشد و اين امر به خاطر توليد حرارت محسوس درهادي مي باشد کوشش ديگري براي تکامل ساخت کابلهاي با هدايت عالي بکار رفته می باشد اين می باشد که از هليوم مايعي به عنوان عامل خنک کننده بهره گیری گردد که بوسيله نيتروژن مايع احاطه مي گردد و واسطه عايق حرارتي می باشد در حال حاضر معضلات فني زيادي هست و قيمت کار عايق حرارتي خيلي زياد می باشد.

عمليات کابل کشي

1- تدارک مسير کابل

کابل ها براي نصب در اماکني بشرح زير طراحي مي شوند:

  • مستقيماً در زير زمين
  • در زير بستر رودخانه ها ، درياها و اقيانوس ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • در فضاي آزاد با برخي وسايل ويژه

در کليه مراحل فوق آغاز مسير مناسب عبور کابل و نقاط مربوط به اتصالات و انشعابات آن تعيين مي گردد مقدار کابل هايي که بايد در مسير واقع شوند طول آنها مشخص گردد و کليه مسائلي که براي کابل لازم می باشد از نظر زمين ، زير آب يا در پايه کانال زيرزميني بررسي مي شوند طراح بايد قبل از انتخاب مسير نقاطي را که جريان اخذ يا وارد مي گردد بشناسد قدم بعدي انتخاب کوتاه ترين مسير ممکن ، با در نظر گرفتن ابنيه و موانع خاصي می باشد که بايد پيش بيني بشود بهترين مسير از نظرارائه خدمات و کمترين احتياج به تعميرات در نظر گرفته مي گردد.

2- کابل کشي زير آب و درياها

وقتي که در زير رودخانه ها و يا در درياها کابل کشي مي گردد از وسائل موتوري مجهز و ويژه اي بهره گیری مي گردد يک نمونه از تجهيزات مدرن کابل کشي در دريا توسط کشتي مخصوص در شکل 1 نشان داده شده می باشد.

3- اتصال دادن کابل ها در مفصل

مفصل هاي کابل براي حفاظت کامل در محل اتصالي آنها به همديگر بکار مي طریقه و بايد محل اتصالي را از رطوبت و نيروهاي مکانيکي محفوظ نگه دارند بطور اين که در برابر پيچ خوردن کابل ، سيمهاي داخل مفصل تکان نخورند همين مفصل بايد پیش روی نيروي کششي حفاظت گردد لذا مفصل کابل در امتداد آن قرار نمي گيرد و محورهاي کابل و مفصل در حدود نيم تا يک متر بايد از همديگر فاصله داشته باشند و تقريباً نيم متر کابلها بر روي هم بيفتند ترتيب کابلها و جعبه ها در شکل 2 ديده مي گردد.

شكل 2

در شکل 2 (الف) مرکز اتصال سر کابلهاي درون مفصل تعيين شده اند.

در شکل 2 (ب) جعبه مفصل قرار داده شده می باشد .

در شکل 3 (ج) رده بندي فواصل مفصلهاي چند رشته کابل نشان داده شده می باشد.

پس از قرار دادن سر کابلها در مفصل ، آنها را با مقوا و نوار چسب طوري مي پوشانند که دو دهنه ورودي مفصل پر گردد عايق کمربندي را 10 ميليمتر بعد از غلاف سربي باز
مي کنند و روي عايق کمربندي را با نخ آغشته به روغن محکم مي بندند و سيمها را قدري از هم باز مي کنند در موقع باز کردن سيمها بايد دقت کافي بکار گرفته گردد تا کابل خم نشود و عايق روپوش سيمها نترکد .

در شکل 3 مراحل فوق نشان داده شده می باشد و در آخرين مرحله از قالب مخصوص بهره گیری مي گردد پس از باز شدن سيمها ، عايق قسمتي از سيم را باز کرده و به اندازه طول لوله مسي قلع اندود و مخصوص مفصل کابل آن را لخت مي کنند پس از پاک نمود و تميز کردن سر سيمها لوله مسي قلع اندود مخصوص مفصل کابل را بر روي يکي از سيمها کشيده و سيم ديگر را از آن طرف لوله مسي طوري وارد مي کنيم که وضعيت سيمها و فرم باز شدن آنها به هم نخورد و بدون اين که سيمها به هم فشار آورند با هم تماس جزئي پيدا کنند .

اگر سيم ها گرد نباشند و مقطع مثلثي داشته باشند پس از لخت کردن سيم با يک چکش کوچک انتهاي سيم لخت را به صورت دايره اي شکل درمي آورند سپس لوله مسي مخصوص را با هويه گرم کرده و آن قدر قلع داخل آن مي کنند که پس از ضربه زدن به لوله مسي ، سوراخهاي مخصوص ورود قلع به حالت پر باقي بمانند و قلع داخل سيمها و لوله فرو نرود بعداً فاصله بين عايق سيم و لوله مسي را با نوارکاغذي پر مي کنند .

شكل 3

مفصل هاي مخصوص ولتاژ بالاتر از 10000 ولت دو جداره مي باشند که مفصل داخلي سربي می باشد و بر روي سيمهاي عايق شده بسته مي شوند و درز آن با قلع مخصوص لحيم کاري مي گردد مفصل خارجي ، مفصل چدني می باشد که براي حفاظت مفصل سربي در برابر ضربات مکانيکي بر روي آن قرار مي گيرد مفصلهاي کابل کمتر از 10 هزار ولت ، مفصل داخلي سربي را ندارد مگر اين که مفصل در کانال آب و يا مکان خيلي مرطوب قرار گيرد .

براي پر کردن مفصل از قير مخصوص بهره گیری مي گردد بطوري که قير حتي المقدور تازه تر باشد پس از قرار دادن مفصل بطور افقي در داخل دو خراش بر مفصل سربي در جهت استوانه اي مفصل وارد آورده و لبه آن را بر مي گرداند تا دو سوراخ در روي مفصل ايجاد گردد که يکي جهت پر کردن قير و ديگري براي خروج هواي داخل مفصل مي باشد پس از خنک شدن قير در سوراخ را لحيم مي کنند و پس از پر شدن مفصل داخلي نيمه مفصل چدن زيرين را نيز با قير پر مي کنند .

سپس سيم زمين را از داخل سوراخ مخصوص نيمه مفصل بالايي خارج کرده و نيمه مفصل بالايي را درجاي خود قرار مي دهند و توسط پيچ آب بندي و سپس تا روي مفصل داخلي آن را با قير پر مي کنند و دريچه را محکم مي بندند و تمام پيچ ها را با قير
مي پوشانند.

يک نمونه ديگر از مفصل هاي معروف ، مفصل T در شکل 4 ديده مي گردد و در لحظه اي تصوير شده می باشد که نيمه بالايي مفصل آماده قرار دادن در محل خود مي باشد اتصال سيم زمين به مفصل تقسيم متفاوت می باشد زيرا انتهاي سيم بيرون آورده و زير يکي از پيچ هايي که دو نيمه مفصل را به هم مي بندند گير داده شده می باشد.

شكل 4

ابزار مدرن عيب يابي کابل

الف رفلکتوگراف (با انعکاس موج)

با بهره گیری از خاصيت انعکاس موج دستگاه رفلکتوگراف ساخته شده می باشد که نمونه ساخت زيمنس آن در شکل 5 ديده مي گردد .

شكل 5

با اين دستگاه فشار ضربه اي ايجاد کرده و به سيم کابل وارد مي کند اين موج ضربه اي در طول کابل حرکت مي کند و در محلي که اتصالي يا پارگي داشته باشد موج رفلکسه خيلي شديد مي گردد پس از تقويت اين موج اسيلوسکوپ ظاهر مي گردد اگر دو اقدام فرستادن موج ضربه اي از هر دو سر کابل انجام گيرد و زمانهاي و سنجيده گردد محل عيب کابل از ارتباط زير بدست مي آيد:

که مي باشد .

ب دستگاه هارتمان و براون ( با فرکانس زياد)

دستگاهي که با فرکانس زياد کار مي کند و توسط کارخانه هارتمان – براون آلمان ساخته شده می باشد مطابق شکل 6 مي باشد.

شكل 6

اين دستگاه دو سنجش عقربه اي دارد قسمت سنجش طرف چپ نشانگر رزونانس و قسمت سنجش طرف راست براي کنترل ولتاژ باطري می باشد کليد گردان انتخاب حدود فرکانس در وسط قرار دارد و 7 درجه فرکانس متناسب با طول کابل قابل انتخاب کردن می باشد دو سر کابل در سمت چپ دستگاه با حروف H,E متصل مي گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : برق

دیدگاهتان را بنویسید