برقگيرها

به مقصود حفاظت ساختمانهاي مختلف، برجها دوركش كارخانه ها و… در برابر رعدو برق از برقگيرها بهره گیری مي گردد. هدف اساسي از نصب برقگيرها اين می باشد:

درهنگام ايجاد رعدوبرق، بارهاي الكتريكي از كوتاهترين مسيرممكن (يعني كمترين مقاومت) مي خواهند عبوركنند. وقتي برقگير را در بالاي ساختمان نصب مي كنيم، زیرا يك هادي می باشد، پس هدايت خوبي دارد. پس تمام بارالكتريكي حاصله از صاعقه را گرفته و از مسير تعبيه شده گذر مي دهد بدون اينكه به ساختمان آسيبي وارد كند. اين مسير بايد مسير كم مقاومتي باشد كه شامل ميلة برقگير، تسمه و يا سيم مسي رابط و چاه اتصال زمين می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برق گيرهاي مورد بهره گیری در تأسيسات و ساختمانها به چهارگروه عمده تقسيم مي شوند:

1- برقگير الكترونيكي

2- برقگير راديواكتيو

3- برقگير قفس ناراده

4- برقگير ميله اي ساده

همچنين تعريف ديگري اينجا مطرح مي گردد كه فاصلة محل تلاقي دو پتانسيل تا ميلة برقگير را شعاع حفاظتي مي گويند.

كاربرد انواع برقگير:

1- برقگير الكترونيكي: اين نوع برقگير قابليت بهره گیری در انواع و اقسام ساختمانها و سازه هاي فلزي را دارا مي باشد.

2- برقگير راديواكتيو: اين برقگير براساس تشعشع انرژي هسته اي يعني اشعة X از يك جسم راديواكتيو چاپ گردیده اقدام مي كند، معمولاً در ساختمانهاي بلند، بيمارستانها و بناهايي كه داراي برج يا مغازه باشد بهره گیری مي گردد. (براي حفاظت دودكشها و مناطق آلوده كاربرد ندارد).

3- برقگير قفس فاراده: براي سازه هاي برجها، بناهاي گنبدي شكم و كارخانه هاي سيمان و آهك، و كل خطوط مختلف نيرو…. بهره گیری مي گردد.

4- برقگيرهاي ميله اي ساده يا آرماتوري: كه از يك ميله نوك تيز ساده، يك هادي و يك چاه زمين ساخته شده در برجها، دودكش هاي كارخانجات و دكلهاي خطوط انتقال نيرو، سيلوها و ابنية گوناگون (با طول حداقل يك متر و حداكثر دومتر) كاربرد دارد.

قسمتي محاسباتي براي بهره گیری از برقگيرها شعاع حفاظتي مي باشد كه از رابطة زير براي تعيين شعاع حفاظتي بهره گیری مي گردد.

: شعاع حفاظت برقگير

h : ارتفاع نوك برقگير تا سطح بالايي عناصر موردحفاظت (حداكثر – زمين).

D : براي كلاسهاي حفاظتي مختلف عبارتست از:

20 meter : براي كلاس حفاظتي I

45 meter : براي كلاس حفاظتي II

60 meter : براي كلاس حفاظتي III

: فاصلة بين نقطة دريافت صاعقه = نوك صاعقه گير:

: برحسب تفاوت زمان تخليه برقگيرهاي الكترونيكي و ساده مي باشد. به علت اينكه در اين پروژه، برقگير الكترونيكي پيشنهاد مي گردد، لذا به تعريف مختصري از آن بسنده مي كنيم:

بررسي برقگير الكترونيكي : اين نوع برقگير از دو قسمت تشكيل شده می باشد:

الف) الكتروداصلي Pickup point:الكترود اصلي(مياني) ازجنس مس يافولاد ضدزنگ می باشد كه داراي سيم اتصال زمين ميباشد و وظيفة هدايت و تخلية انرژي صاعقه به زمين را دارد.

ب) واحد يوتيزاسيون الكترونيكي : اين قسمت داراي پوشش فولادي ضدزنگ مي باشد. دوسري الكترود فوقاني و تحتاني روي آن قراردارد. الكترودهاي تحتاني وظيفه جذب انرژي را دارند و الكترودهاي فوقاني نيز وظيفه دارند انرژيهاي ذخيره شده را به الكترود مياني تخليه و هوا را يونيزه نمايند.

برقگير الكتريكي مجهز به يك Board الكترونيكي كه شامل تعدادي خازن و ديگر المانهاي الكترونيكي مي باشد كه با رزين مخصوصي دربرابر حرارت و گردوغبار عايق مي گردد جريان هواي متلاطم گذرنده از كنار صاعقه گير موجب شارژ شدن خازن ها مي گردد و به صورت جرقة الكتريكي- الكترودمياني متناوباُ تخليه مي گردد.

مزيت اين برقگير نسبت به مثلاً برقگير نوع چهارم (برقگير ميله اي) بيشتر بودن شعاع حافظتي مي باشد.

ويژگيهاي برقگير الكترونيكي:

1- داراي شعاع حفاظتي بالايي مي باشد.

2- برخلاف برقگيرهاي راديواكتيو هيچگونه اثر مخربي برروي بدن ندارد.

3- به منبع انرژي نيازي ندارد زیرا انرژي موردنياز را از محيط دريافت مي كند.

4- ازنظر آماري مي تواند در برابر 40 شوك قوي 3 ميليون ولتي بدون هيچ صدمه و آسيبي مقاومت كند.

5- طول عمربالايي (درحدود20سال) دارند.

6- طريقة نصب ساده اي دارد.

7- بر روي پايه هاي 2 تا 9متري و در ارتفاع هاي بيشتر، روي دكل نصب مي گردد ولي دركل بايد فاصلة آنتنهاي تلويزيون حداقل 1.5m از ميله رعايت گردد.

8- مسير هدايت صاعقه زا برقگير به زمين بايد از كوتاهترين راه عبور كند، (از روي سطح خارجي ساختمان)

اين نوع برقگير در انواع و اقسام ساختمانها و سازه ها مورد بهره گیری مي باشد.

سيستم هاي فشار ضعيف :

سيستم صوتي

در تأسيسات و مخصوصا مكانهاي آموزشي بزرگ براي ايجاد ارتباط با افرادي كه در محلهاي عمومي‌‌‌‌قرار دارند مانند را ؟ و محوطه هاي باز ، همچنين براي اعلام عمومي‌‌‌‌( مثلا هنگام استخدامات) از سيستم هاي صوتي به عنوان سيستمهاي فراخوان بهره گیری مي‌‌‌‌گردد. سيستم صوتي در اين ساختمانها به گونه كلي از يك سري قوانين و اصول فيزيكي به نام علم آكوستيك پيروي مي‌‌‌‌كند.

تعاريف زير از علم آكوستيك براي طراحي سيستم صوتي مناسب مي‌‌‌‌باشند:

 • اكو ( ECHO ) : انعكاس صداي توليد شده از يك منبع صوتي كه پس از مدت كوتاهي به گوش مي‌‌‌‌رسد را اكو مي‌‌‌‌نامند. صداهاي انعكاسي با تأخير زماني Somqec نسبت به صداي اصلي شنيده شده و به نظر مي‌‌‌‌رسد كه پژواك توليد شده می باشد.
 • نويز ( Noise ) : عبارت از مقدار صدايي می باشد كه به صورت عادي در يك محيط هست كه از عوامل ايجاد آن مي‌‌‌‌توان صحبت اشخاص ، رفت و آمد و صداهاي ناشي اند كار كردن دستگاهها و غيره را نام برد.
 • بلندگو: بلندگوها مبدل سيگنال الكتريكي به صوتي مي‌‌‌‌باشند و انواع گوناگوني دارند. مشخصات بلندگوها شامل توان الكتركي ورودي و فشار صداي خروجي نشان دهندة حجم صداي توليد شده توسط بلندگوها می باشد. و به اين صورت اندازه گيري مي‌‌‌‌شودكه به اعمال 1 وات ورودي به بلندگو اندازه گيري صدا در فاصله 1 متري از آن ؟1 را نشان دهد.

انواع بلندگوها:

الف) بلندگوهاي سقفي ( روكارياتوكار)

ب) بلندگوهاي ستوني

پ) بلندگوهاي بوقي ( شيپوري)

به نسبت فاصله اي كه از بلندگو مي‌‌‌‌گوييم ، صدا ضعيف و ضعيفتر مي‌‌‌‌گردد. مقدار تضعيف صدا در هواي آزاد يكي از پارامترهاي مهم براي انتخاب بلندگو مي‌‌‌زان فشار صداي خروجي آن مي‌‌‌‌باشد . همچنين با افزايش تعداد بلندگوها در يك محيط ، فشار صداي خروجي آن محيط هم به نسبت افزايش مي‌‌‌‌يابد.

طريقه قرار گرفتن بلندگوها: براي طريقة نصب بلندگوها در يك تأسيسات مبحث آرايش بلندگوها مطرح مي‌‌‌‌گردد انواع زير را دارا مي‌‌‌‌باشد:

 • سيستم متقارن : در اين سيستم بلندگوها در وضعيتي متقارن و طبق يك جدول فرضي نصب مي‌‌‌‌شوند.
 • سيستم پراكنده : اين سيستم روشي می باشد كه در آن بلندگوها به گونه پراكنده قرار مي‌‌‌‌گيرند و در مجموع صداي يكنواختي توصيه مي‌‌‌‌نمايند.
 • سيستم مختلط: كه مجموعه اي از پردو سيستم را با هم دارا مي‌‌‌‌باشد.

محاسبة فشار صوتي مناسب: براي اندازه گيري فشار صوتي مناسب از روش زير بهره گیری مي‌‌‌‌كنيم:

ضريب پيك + اختلاف فشار صوتي + مقدار نويز = فشار صوتي مناسب

براي مقدار نويز 60db و ضريب پيك 10db به فاصلة بلندگوها نسبت به ارتفاع مختلف از سقف براي ايجاد يك فشار صوتي مناسب در بلندگوهاي سقفي استاندارد شده می باشد. جدول زير شامل حالت A براي پخش موسيقي و B براي سخنران و پخش اطلاعيه و ؟ مي‌‌‌‌باشد در اين حالت بلندگوهاي به كار رفته از نوع ستوني مي‌‌‌‌باشند.

B

فاصله ازبلندگوبراي تأمي‌‌‌ن

80db در محل

A

فاصله از بلندگو براي تأمي‌‌‌ن

90db در محل

تعداد

 

بلندگوي ستوني
18m

25m

10m

14m

2

4

15w
32m

45m

18m

25m

2

4

30w

بلندگوهاي داخلي: همان گونه كه از اسم اين بلندگوها پيداست، در داخل ساختمان بهره گیری دارند و در توانهاي 1~6w ساخته مي‌‌‌‌شوند. در تالارها ، سالنهاي سخنراني ، آمفي تئاترهاو نمازخانه ها از بلندگوهاي ستوني ( ديواري ) بهره گیری مي‌‌‌‌دهد كه معمولا 15w يا 30 ساخته مي‌‌‌‌شوند.

بلندگوهاي خارجي: در محيط هاي باز و بودن سقف و مثلا پاركينگ ها معمولا از بلندگوهاي شيپوري بهره گیری مي‌‌‌‌گردد كه به صورت پراكنده مي‌‌‌‌گردند نصب مي‌‌‌‌كردند. بلندگوها با بهره گیری از ترانس متناسب كننده اسپرانس به خروجي هاي 100,70 ولتي آمپل فاير اتصال مي‌‌‌‌يابد.

كابل تغذية سيستم صوتي :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در مورد كابل كشي بلندگوها بايد در نظر داشت كه حداكثر مقاومت سيم مي‌‌‌‌تواند . 15% امپر آن خروجي آمپلي فاير را داشته باشد. به عنوان مثال اگر از آمپلي فاير 150w بهره گیری مي‌‌‌‌گردد و از خروجي 100 ولتي آن بهره گیری مي‌‌‌‌گردد داريم:

     مقاومت سيم بلندگو

اگر خروجي 70 ولتي بهره گیری گردد:

     مقاومت R سيم بلندگو

همه بلندگوها با دو فاكتور امپرانس و قدرت مشخص مي‌‌‌‌شوند. حداكثر و؟ كه مي‌‌‌‌توان به بلندگو وصل نمود بدون آن بلندگو صدمه ببيند از رابطة زير به دست مي‌‌‌‌آيد:

؟

هر بلندگو قدرت مشخص را مي‌‌‌‌تواند جذب كند و جهت افزايش قدرت صوتي بايد از تعدادي بلندگو با اتصال موازي يا سري بهره گیری كرد.

براي اتصال موازي n بلندگو با امپرانسهاي متفاوت :

برا ي اتصال سري :                                          

در اتصال موازي تفاوت امپرانس بلندگوها اشكالي ندارد ولي در حالت سري بايد تمام بلندگوها قدرت يكسان داشته باشند. در غير اين صورت ، بلندگوهاي پر قدرت تر ، قدرت صوتي كمتري خواهند داشت.

طراحي سيستم اعلام حريق :

سيستمهاي اعلام حريق به دو دستة اصلي تقسيم مي‌‌‌‌شوند . سيستم اعلام حريق دستي و سيستم اعلام حريق اتوماتيك . سيستم اعلام حريق دستي تشكيل شده از شستي اعلام حريق كه يك شيشه روي آن قرار دارد و در موقع آتش سوزي توسط شخص به كار انداخته مي‌‌‌‌گردد .

سيستم اعلام حريق اتوماتيك تشكيل شده می باشد از : Detector هاي دودي و حرارتي همراه با شستي اعلام حريق و آژير صوتي كه به يك ؟ كنترل مركزي Condrol Panel متصل مي‌‌‌‌باشد. اين سيستم طوري طراحي شده می باشد كه در موقع آتش سوزي حتي زماني كه فردي در داخل ساختمان نباشد، با به صدا در آوردن آژير اعلام حريق خبر آتش سوزي را اعلام كند.

تكتورهاي حريق : ( تكتورهاي اتوماتيك اعلام حريق را مي‌‌‌‌توان به صورت زير دسته بندي كرد:)

 • تكتورهاي دودي (Smoue Fire detector ) : اين نوع تكتورها ، به دود حساس مي‌‌‌‌باشند و در برابر برخورد دود به حسگر آنها ، از خود واكنش نشان مي‌‌‌‌دهند كه خودد اين واكنش به دو نوع مي‌‌‌‌باشد:

الف) دتكتور دودي يونيزاسيون: (Iindsaton Smoke detector ):

اين نوع دتكتورها حساس به دودهاي مرئي و نامرئي ناشي از آتش سوزي مي‌‌‌‌باشد و زماني از خود عكس العمل نشان مي‌‌‌‌دهد كه دود وارده به سنسورآن باعث تغيير جريان يونيزاسيون در داخل دتكتور گردد. اين نوع دتكتور به دودهاي حاصله از سوختتن سريع شعلة آتش حساسيت بيشتري دارد.

ب) دتكتور دودي فتوالكتريك يا نوري (PhotoeleetnC Smoke deteetor ) اين نوع دتكتور حساس به دودهاي مرئي مي‌‌‌‌باشد و داراي مي‌‌‌ل فتوالكتريك مي‌‌‌‌باشد كه اشان گردید اين نوع دتكتورها پیش روی دود ناشي از آتش بدون شعله حساسيت بيشتري دارند.

 • دتكتورهاي حرارتي(Heat Fine drteetor ) : اين نوع دتكتورها به حرارت محيطي كه در آن دارند حساس مي‌‌‌‌باشند و پیش روی تغيير درجه حرارت محيط تحت پوشش از خود واكنش نشان مي‌‌‌‌دهند. دتكتورهاي حرارتي در كي درجه حرارت كه قبلا آن را تنظيم مي‌‌‌‌كنيم ، اقدام مي‌‌‌‌كنند . كه معمولا اين دما بين تا مي‌‌‌‌باشد.
 • دتكتورهاي شعله: اين نوع دتكتورها طوري طراحي شده اند كه فقط موقعي كه شعلة آن به گونه مستقيم با سنسورهاي آن ها در تماس باشد، عكس العمل نشان مي‌‌‌‌دهند . بدين جهت بايد از فعاليت حرارتي بالايي برخوردار باشند. اين دتكتور قبل ( دودي و حرارتي ) قابل بهره گیری نباشند . يعني در مكانهايي كه دود و حرارت هست مانند اتاق ديزل : اين نوع دتكتورها از انواع ديگر گران قيمت تر مي‌‌‌‌باشند.

انتخاب دكتور: انتخاب نوع دتكتور جهت بهره گیری در محل و مكان خاص به دليل اينكه تكتور بايد فوق بين آتش سوزي و ظرايط معمولي و عادي را تشخيص بدهد بسيار مهم می باشد و بهره گیری غير صحيح باعث ايجاد مشكلاتي مي‌‌‌‌گردد. در بيشتر سيستمهاي اعلام حريق از تركيب انواع دتكتور بهره گیری مي‌‌‌‌گردد. و از دتكتورهاي دودي و حرارتي بهره مي‌‌‌‌گيرند كه معمولا دتكتورهاي حرارتي را در قسمت هايي كه از خط كمتري برخوردار مي‌‌‌‌باشد نصب مي‌‌‌‌كنند جهت ايمني جسم و جان افراد و هشدار سريع از وقوع آتش سوزي ؟ از دتكتورهاي دودي در مسيرهاي فرار از حريق و راهروها و سالنهاي عبوري بهره گیری نمود.

دتكتورهاي يونيزاسيون داراي دقت لازم جهت جريان هوا و مواد گازي نيستند و باعث هشدارهاي كاذب مي‌‌‌‌شوند . دتكتورهاي نوري هم براي اتاق خوابها مناسبند. همچنين به آتش ناشي از مواد (PVC ) و يا مواد فومهاي پلي يورتان حساس مي‌‌‌‌باشند.

در صورت پايين بودن ارزش ملك و مكان مورد حفاظت ، بررسي و بهره گیری ارز دتكتورهاي حرارتي مطرح مي‌‌‌‌گردد . اما در اماكن با ارزش و مهم به علت پايين بودن حساسيت دتكتورهاي حرارتي نسبت به دتكتورهاي دودي، از دتكتورهاي دودي بهره گیری مي‌‌‌‌گردد كه با در نظر داشتن نوع و خصوصيت آن انتخاب مي‌‌‌‌گردد .

طبق استاندارد  ، در اكثر اماكن ، دتكتور دودي پيشنهاد شده می باشد بهجز آشپزخانه ها ، پاركينگ ها و موتورخانه ها كه حرارتي بهره گیری مي‌‌‌‌گردد و كتابخانه كه از نوع دودي يونيزاسيون بهره گیری شده و آسانسورها كه از نوع دودي فتوالكتريك بهره گیری مي‌‌‌‌گردد .

محل قرار گيري و فاصلة لازم جهت نصب دتكتور : حداكثر دود و حرارت در ساختمانهاي بسته ، معمولا در قسمت هاي بالايي فضاها و در زير سقف مي‌‌‌‌باشد. و اين به دليل سبكتر بودن دود و حرارت از هوا مي‌‌‌‌باشد. دتكتورهاي حرارتي بايد طوري نصب شوند كه فاصلة سنسور آن ها كه به حرارت حساس می باشد در سقف مكان مورد نظر كمتر از 25mm و بيشتر از 150mm نباشد. دتكتورهاي دودي نيز بايد طوري بايد طوري به سقف نصب گردند كه فاصلة سنسورهاي آن ها كه به دود حساس هستند از سقف كمتر از 25mm و نيز بيشتر از 600mm نباشد. در صورتيكه سقف از نوع گنبدي باشد در اين صورت در زير گنبد يك نصب مي‌‌‌‌گردد زيرا دودهاي موجود در اين نواحي جمع مي‌‌‌‌شوند. فواصل و پارمترهاي ارائه شده در زير بايد هنگام نصب دتكتورها در نظر گرفته گردد:

حداكثر فاصله بن هز ؟ در يك ناحيه و نزديكترين دتكتور:

 • زير سقف افقي

الف) براي دتكتورخاي حرارتي 7 متر ( حداكثر مساحت )

ب) براي دتكتورهاي دودي 10 متر   ( حداكثر )

 • در راهروهاي با عرض كمتر از 5 متر

در اين حالت فاصلة دتكتورها برابر می باشد: حداكثر فاصلة دتكتورها در قسمت قبلي به علاوه نصب تفاضل عرض راهرواز عرض 5  متر .

دسته بندی : برق

دیدگاهتان را بنویسید