مثلا براي راهروي با عرض 4 متر :

           فاصلة دتكتورهاي دودي

تابلوي كنترل مركزي ( Central Contnolpanel ) : تمام مدارات اعلام حريق به تابلوي كنترل متصل هستند. به طوريكه برزون توسط يك كابل دورشته اي مجزا به اين دستگاه وارد مي‌‌‌‌گردد و براي بر زون يك يا جند چراغ از نوع LED در نظر گرفته شده می باشد. هنگامي‌‌‌كه يكي از دتكتورها آتش سوزي را اعلام مي‌‌‌‌نمايد چراغ مربوط به آن Eone كه دتكتور مذكور به آن وصل می باشد روشن شده و آژير اعلام حريق به صدا در مي‌‌‌‌آيد. از اين طريق مي‌‌‌‌توان محل آتش سوزي را متوجه گردید. براي اينكه در هنگام قطع بودن برق شبكه سيستم اعلام حريق از كار نيقتد از يك يا چند باتري در تابلوي كنترل بهره گیری مي‌‌‌‌گردد. اين باتريها معمولا تا 24 ساعت قادر به تأمي‌‌‌ن انرژي مورد نياز سيستم اعلام حريق مي‌‌‌‌باشند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آژيرهاي صوتي اعلام حريق : آژيرها معمولا به شكل زنگ و يا دستگاه صوتي الكترونيكي مي‌‌‌‌باشند. و مي‌‌‌زان صدايي كه توليد مي‌‌‌‌كند بايد طوري باشد كه در تمام ساختمان قابل شنيدن باشد. حداقل قدرت صوتي توليد شده بايد 65db و يا اينكه 5- 10db بيشتر از صداي موجود در محيط باشد.

شستي هاي اعلام حريق و مكان هاي مناسب جهت نصب آن ها : شستي هاي اعلام حريق كه در واقع اعلام كنتاكتهاي دستي آتش سوزي مي‌‌‌‌باشند، به صورت پنجره اي شيشه اي جهت شكسته ساخته مي‌‌‌‌شوند كه در زير صفحة شيشه اي تردو شكننده يك شستي با كنتاكتهاي باز شونده قرار گرفته می باشد. در نوع قديمي‌‌‌‌اين كليدها آغاز بايد لاية شكننده شيشه اي شكسته گردد و سپس شستي اعلام حريق را فشار داد اما درنوع جديد با شكسته شدن شيشه ، شستي اقدام مي‌‌‌‌كند و اعلام حريق مي‌‌‌‌نمايد. براي نصب شستي هاي اعلام حريق و محل نصب آنها نكات زير را در نظر مي‌‌‌‌گيريم:

الف) شستي هاي اعلام حريق بايد در مسيرهاي خروجي اصلي خصوصا راهروي طبقه همكف و در نزديكي راه پله بابد خروجي به فضاي آزاد نصب گردد .

ب) شستي اعلام حريق بايد در محل نصب گردد كه شخص مجبور به پيمودن فاصلة بيش از 30 متر جهت دستيابي به آن و اعلام حريق نباشد.

ج) محل نصب شستي اعلام حريق از كف ساختمان حدود 104cm مي‌‌‌‌باشد . و روشنايي در اني قسمت بايد كافي باشد و مانعي در اطراف آن وجود نداشته باشد.

د) سيم كشي و اتصلات مداري سيستم اعلام حريق به گونه اي نباشد كه با حذف يك شستي دتكتور يا دتكتورهايي از مدار خارج گردد و يا جدا كردن يك دتكتور باعث جدا كردن يك شستي اعلام حريق يا دتكتورهاي ديگر سيستم گردد.

Zone بندي :

زون بندي كه زير مجموعه اي از سيستم هاي اعلام حريق مي‌‌‌‌باشند به خاطر اطمينان و شناسايي سريع و بدون ابهام محل آتش سوزي می باشد. از آنجايي كه پر Zone در تابلوي كنترل داراي نشانگرهاي رنگي و شمارة بخصوصي مي‌‌‌‌باشد، در موقع رخ دادن حريق از روي اين نشانگرها محل دقيق حريق شناسايي مي‌‌‌‌گردد كه اين مسئله در سرعت اقدام افراد جهت اطفاي حريق و خسارت كمتري بسيار حائز اهيمت مي‌‌‌‌باشد.

در زون بندي بايد توجه نمود كه :

الف) چنانچه مساحت يك قسمت از ساختمان از تجاوز نكند، اين قسمت به عنوان يك Zone در نظر گرفته گردد .

ب) مساحت در نظر گرفته شده براي هر Zone نبايد بيش از 2000m باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج) فاصلة قابل جستجو در هر Zone تقريبا 8 متر مي‌‌‌‌باشد.

سيم تلفن داخلي و سانترال : جهت ارتباط تلفن افراد و كاركنان ادارات، سالنها ، بيمارستانها ، مراكز صنعتي و … محيط بيرون از محل كار به عات وجود تعداد تماسهاي زياد تلفني ، از چند خط تلفن شهري بهره گیری مي‌‌‌‌گردد . ارتباط تلفن در قسمت هاي داخلي نيز هست كه تعداد آن ها خيلي بيشتر از ارتباط با بيرون از اين مراكز مي‌‌‌‌باشد. در محلهايي كه نام برده شده براي هز قسمت يا هر اتاق ، در صورت نياز كي خط تلفن داخلي درنظر گرفته شده می باشد . تا افراد بتوانند تماسهاي تلفن مستقل وجداگانه داشته باشند.

براي ايجاد ارتباط بين تلفنهاي داخلي يا خطوط شهري تلفن ، از يك مركز تلفن در اين محل بهره گیری مي‌‌‌‌گردد كه معمولا شامل تلفن مركزي ( سانترال )، دستگاه ؟ سيستم، باتري و تلفن رومي‌‌‌زي مخصوص اپراتور مي‌‌‌‌باشد. با يك تعريف ساده مي‌‌‌‌توان تلفن سانترال را يك كليد مصرفي نمود كه خطوط مختلف داخلي را به هم و يا به خطوط شهر و بالعكس به كليدي متصل مي‌‌‌‌نمايد. معيار انتخاب دستگاه تلفن مركزي تعداد خطوط تلفن شهري و چند خط تلفن داخلي در آن به صورت رزرو باقي بماند تا در صورت افزايش اين خطوط در آينده ، نياز به تعويض دستگاه نداشته باشيم. لازم به توضيح می باشد كه وظيفة باتري مورد بهره گیری ، تغذيه دستگاه تلفن مركزي هنگامي‌‌‌كه تغذيه كننده متصل به برق شهر به دليلي از كار بيفتد يا برق آن قطع گردد ، مي‌‌‌‌باشد . كلية انشعا و اتصالات خطوط تلفن داخلي يا شهري در داخل جعبه هاي تقسيم شانه اي انجام مي‌‌‌‌پذيرد . جعبه هاي تقسيم شانه اي معمولا ار نوع 30,25.15.10.6 و … ترمي‌‌‌ناله مي‌‌‌‌باشند. معمولا در هر طبقه يك جعبه تقسيم شاخه اي روكار و توكار نصب مي‌‌‌‌گردد كه كابلهاي تلفن ، ظرفيت هاي مختلف خطوط داخلي هر طبقه را به آن وارد مي‌‌‌‌كنند . يك كابل اصلي از مراكز تلفن، كليه خطوط داخلي را توسط يك كانال و يا لوله ( توكار و روكار )به جعبه هاي تقسيم طبقات مختلف مرتبط مي‌‌‌‌سازد . سيم كشي تلفن معمولا از نوع توكار مي‌‌‌‌باشد و بالتبع از پريزي توكار بهره گیری مي‌‌‌‌گردد . اين پريزها ، يكي از انواع : دو شاخه اي ، سه شاخه اي ، كسولتي ( RJII ) مي‌‌‌‌باشند. كابل هاي تلفن معمولا داراي قطر 0.6mm در هر رشته مي‌‌‌‌باشند و طوري انتخاب مي‌‌‌‌گردند كه همي‌‌‌شه تعدادي سيم به عنوان رزرو در كابل موجود باشد. از اين رشته هاي اضافي در هنگام افزايش خطوط تلفن و يا هنگام خراب شدن و قطع شدن خطوط بهره گیری مي‌‌‌‌گردد .

سيستم تلفن داخلي: در طراحي سيستم تلفن داخلي كارخانه پريزهاي تلفن توكار سه سوراخ در بخشهاي توليد ، زير زمي‌‌‌ن و انبار در ارتفاع 1.20m از كف نصب شده اند و از پريزهاي كسولتي چهار پين ( RJ14 ) در قسمت اداري بهره گیری شده كه در ارتفاع 30 cm از كف نصب شده اند. كابل تلفن مورد بهره گیری داخلي از نوع jy(st)y ( يا كابل تلفن هوايي) رد كش P.V.C به قطر 0.6 مي‌‌‌ليمتر مي‌‌‌‌باشد.

هر چند پريز توسط يك كابل تلفن چند زوج كه حداقل يك زوج سيم اضافه به عنوان رزرو دارد به يك جعبه تقسيم شانه اي توكار در هر منطقه وصل مي‌‌‌‌گردد و از هر جعبه تقسيم يك كابل به جعبه تقسيم اصلي ( M.D.F ) كشيده مي‌‌‌‌گردد . در اتاق مخابرات مركز تلفن يا سانترال هست كه با در نظر داشتن تعداد پريزهاي تلفن داخلي مورد نياز اين سانترال انتخاب مي‌‌‌‌گردد . به طوري كه اين تلفن سانترال متناسب با تعداد خطوط آزاد نيز هست.

مبحث : شبكة كامپيوتري

امروزه با در نظر داشتن پيشرفت علم و وسايل ارتباطي سريع جديد و وابستگي ايجاد شده به اين وسايل باعث شده می باشد تا بهره گیری فراگيري از اين وسايل انجام گردد. بهترين ر مراكز آموزشي كه اين وسايل جزء لاينفك آموزش گرديه اند . يكي از اين پيشرفت ها در زمنية علمي‌‌‌‌، شبكة كامپوتري مي‌‌‌‌باشد. از شبكه اي كوچك در حد يك ساختمان تا شبكه هاي بزرگ مانند اينترنت . سعي شده می باشد در اين پروژه ، قسمتي از هم و غم خود را روي طراحي كامپيوتري داخلي بنماييم. اكنون توضيح مختصري از شبكه ها و انواع Layont آن ها در زير مي‌‌‌‌آيد :

ارتباط بين دو يا چند دستگاه : به دو نوع صورت مي‌‌‌‌پذيرد.

1- روش نقطه به نقطه ( PTOP  )

2-روش چند نقطه اي ( Multi – Point )

در نوع نقطه به نقطه دو سيستم توسط يك كابل مخصوص ( Linle Calale ) و يا سطح بالاتر از طريق ارتباط ماهواره هاي با يكديگر ارتباط دارند. و اطلاعات از طريق اين اين واسطة انتقال مي‌‌‌‌يابد. در نوع چند نقطه اي ارتباط بين چند سيستم مستقر مي‌‌‌‌گردد و معمولا از يك سيستم اصلي به نام Derver ( كه از بقية دستگاها مرغوبتر و پيشرفته تر و سريعتر می باشد ) بهره گیری مي‌‌‌‌گردد كه به اصطلاح اوليه ( Primary ) شبكه مي‌‌‌‌باشد و سيستمهاي متصل به شبكه و اتصالات آن ها و بقية اجزاء شبكة ثانويه

( Secondary – net ) را تشكيل مي‌‌‌‌دهند.

معمولا در طراحي و اجراي شبكه هاي كامپيوتري از نوع ( Multi point ) بهره مي‌‌‌‌گيريم .اين نوع انواع مختلف و توپولوژيهاي زير را شامل مي‌‌‌ گردد:

1- روش مش        (Mesh )

2-روش ستاره         ( Star )

 • روش درخت       (Tree )
 • روش باي           (Bae )
 • روش حلقه       (Ring )
 • روش هايربد     (Hybrid )
 • روش مش : در شبكه هاي كامپيوتري كه از اين روش بهره گیری مي‌‌‌ كنند هر سيستم توسط كابل ارتباطي (Cable Link ) به تك تك سيستمهاي ديگر شبكه متصل مي‌‌‌ گردد. يعني اتصال بايد مستقيم و براي بر كدام از سيستم (Worlc Stition ) بر قرار باشد.

از مزايايي كه اين روش وارد مي‌‌‌ توان به

 • ادامه به كار قسمت هاي سالم در صورت خرابي در يكي يا چند تا از سيستمها
 • قدرت سيستم يعني توانايي ادارة كار يك سيستم مطلوب بوسيلة سيستمهاي ديگر موجود در شبكه بدون ايجاد شكل
 • ضريب اطمي‌‌‌نان بالا در حفظ اطلاعات يعني مقابل با؟ بودن اطلاعات در يك سيستم مطلوب توسط بقية سيستمها .

تصریح كرد.

معايب:

1-بهره گیری از Cnble Link هاي متعدد در اين روش از نظر عملي كمي‌‌‌ گيج كننده و مشكل می باشد.

 • بواسطة بهره گیری از مقدار زياد كابل هزينه كار بالا مي‌‌‌ رود.
 • روش ستاره: در اين روش سعي مي‌‌‌ گردد از معايب روش ش كاسته گردد. به همي‌‌‌ن مقصود از دستگاهي به نام hub بهره گیری مي‌‌‌ گردد. ( hub  در واقع مثل يك ازدياد كننده می باشد كه يك ورودي و چندين خروجي دارد بدين وسيله يك ورودي را مي‌‌‌ توان بين چندين خروجي تقسيم كرد. ) در اين روش ورودي hub  به Oerver داده مي‌‌‌ گردد . و مي‌‌‌ توان با در نظر داشتن ظرفيت hub سيستمهاي مورد نظر را به آن وصل نماييم.

مزاياي اين روش بدين توضیح می باشد:

 • از كابلهاي كمتري بهره گیری شده می باشد.
 • هزينة اجرايي اين نوع شبكه نسبتا پاين می باشد.
 • در صورت بروز عيب در يك كابل بقية سيستمها از كار نمي‌‌‌ افتند.

البته به شرطي كه براي hub مشكلي پيش نيايد در اين صورت ارتباط بين سيستمها قطع شده و به اصطلاح تمام يا عمده اي از سيستمها Ping  نمي‌‌‌ شوند در صورتي كه ؟ ندارند .

انواع hub : اين وسايل معمولا در فركانسهاي 10MHZ  و 100MHZ  بستگي به سرعت مورد نظر دو بر يك از Work Station  سرعت انتقال اطلاعات 10Mbs  (( a Mega bits Per Second      يا 100M bs   )) ساخته مي‌‌‌ شوند . انواعي هم هستند كه بر دو فركانس كار مي‌‌‌ كنند .

براي سيستمهاي كه فاصلة آنها را Rack ( قفسة نگهداري Lhub و سوئيچ ها )كم باشد بهره گیری مي‌‌‌ گردد و در اصطلاح ضعيف ( كند ) مي‌‌‌ باشد و با سرعت پايين كرا مي‌‌‌ نمايد.

البته hub هايي كه با فركانسهاي ( 10/100 MHZ ) ساخته مي‌‌‌ شوند و قابليت كار در پردوفركانس را دارند، امروزه بيشترين بهره گیری را دارند.

معمولا از كابل Rj45 براي ارتباط بين سيستمي‌‌‌ بهره گیری مي‌‌‌ گردد. با تغيير در حالات قرار گيري اين 19 رشته مي‌‌‌ توان دو حالت و دو سرعت بالا را ايجاد كرد.

همچنين ترمي‌‌‌نالهاي hub ها نيز از درجة اهمي‌‌‌ت بالايي برخوردار می باشد كمانيكه براي يك محل براي نصب شبكه بايد عواملي مانند تعداد سيستمي‌‌‌ و توسط در آينده را در نظر گرفت. سپس با در نظر داشتن نيازمان ، از hub هاي 32 ،  16 و يا 64 ترمي‌‌‌نالي بهره گیری مي‌‌‌ كنيم.

 • روش درخت ‏Tree: در اين روش مانند روش ستاره می باشد با اين تفاوت كه در آن از hub هاي فرعي نيز علاوه بر hub اصلي بهره گیری مي‌‌‌ گردد .
 • يعني مي‌‌‌ توان يك hub را به اين وسيله گسترش داد بدون اينكه مجبور به خريد يك hub جديد شويم. متذكر مي‌‌‌ شويم كه hub اصلي واسط بين Server اصلي و hub هاي فرعي يا Slation ، مي‌‌‌ باشد. يعني مي‌‌‌ توان قسمتي از سبكة درخت را به صورت Star نيز ؟ كنيم:

قسمت بالاي اين شكل خود يك شبكة Otar می باشد.

اين نوع توپولوژي بيشتر در محيطيهايي كار برد دارد كه داراي چند ساختمانو قرن باشند. مثلا در ساختمانهاي چند طبقه ، هر طبقه براي خود يك Dub hub (فرعي) مي‌‌‌ تواند داشته باشد. كه براي Work Station هاتي مربوط به طبقة خودش مي‌‌‌ باشد.

مزاياي اين روش تحت پوشش و ؟ فواصل زياد و امكان اتصال تعداد زيادي use به Main hub مي‌‌‌ باشد.

4- روش Bus : در اين روش با بهره گیری از يك Main Cuble Link  به عنوان Bus ، ديگر از hub بهره گیری نمي‌‌‌ گردد. به سيستم توسط Cable Link خودش به

Main Cable Link يك مسدود كنندة شبكه بسته مي‌‌‌ گردد تا شبكه را توسعه دهند.

مزاياي اين روش : سادگي نصب ، بهره گیری از مقدار كابل كمتر ، كوتاه بودن طول كابل از سيستم تامحل Tap

معايب آن عبارتند از : 1- خطاي زياد در شبكهبه علت بهره گیری از يك Bus در شبكه كه در آن ممكن می باشد اطلاعات سيگنال هاي الكتريكي ) برخورد نموده و ممكن می باشد مقداري از اطلاعات از بين برود .

 • محدود بودن Worle Station ها.

در شبكه هاي Bus براي مرتفع كردن اين مشكل زا پروتكل CSMA/ CD بهره گیری مي‌‌‌ گردد . از برخورد اطلاعات در شبكه جلوگيري گردد. و از سوي Server دائما اين مساله چك مي‌‌‌ گردد.

 • روش حلقه Ring : اين روش مانند روش مش مي‌‌‌ باشد با اين تفاوت كه هر كدام از Work Station ها تنها با دو سيستم مجاور خودش مرتبط می باشد.

توسط Sever يك حجم محافظ خاليبه نام Toleen تعريف مي‌‌‌ گردد كه بدين وسيله حالت Time Shariong يا قسمت كردن زمان ، با فركانس مورد نظر انجام پذير باشد. با Tion Shening زمان هر سيستم و با Token ؟ خالي مورد نياز براي تبادل اطلاعات در همان سيستم فراهم مي‌‌‌ گردد. هر چه فركانس بالاتر باشد، مي‌‌‌زان تبادل اطلاعات افزايش مي‌‌‌ يابد.

مزاياي اين روش :

 • كارت شبكة اين نوع توپولوژي براي هر سيستم داراي يك ورودي و يك خروجي مي‌‌‌ باشد.
 • به گونه مستقيم نمي‌‌‌ تواند اطلاعات را به سيستم مورد نظر برساند در اينكه از يك يا چند سيستم عبور مي‌‌‌ كند.
 • روش Hybrid : در اين روش از تركيب دو يا چند توپولوژي قبل بهره گیری مي‌‌‌ گردد.

در اين پروژه از روش ستاره ( Star ) به علت مزاياي اين روش در طراحي شبكة كامپيوتري بهره گیری مي‌‌‌ كنيم.

دسته بندی : برق

دیدگاهتان را بنویسید