طراحی صنعتی و عوامل انسانی:

مرکز تحقيقات با داشتن يکی از پيشرفته ترين و مجهز ترين استوديو های طراحی صنعتی موجود، قادر می باشد نمونه هايی با ابعاد يک به يک تهيه نمايد ونيز با بهره گيری از نرم افزار کامپيوتر می تواند به هر طرحی جامع اقدام بپوشاند. تحليل وارزيابی تطابق طرح مورد نظر با جنبه های انسانی واستانداردهای مربوط به آن مانند فعاليت هايی می باشد که در اين مرحله انجام می پذيردودر نهايت طرح مورد نظر بايستی با بهره گیری از نرم افزارهلی دقيق مهندسی که دقت و مقصود طراح را يکجا تامين نمايد به مدل سه بعدی تبديل گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

طراحی مفهومی:

اين قسمت از فرايند طراحی چيزی نيست به غیر از مجموعه ای از ارزيابی ها و تحليل هايی که به راه حل های مهندسی همراه با در نظر گرفتن موضوعات مربوط به توليد و امنيت وديگر پارامترهايی که برای محصول در نظر گرفته شده می باشد، می پردازد.طراحی مفهومی می تواند به عنوان اساسی ترين بخش هر فرايند طراحی در نظر گرفته گردد، زيرا پايه و اساس هر طرحی در اين مرحله گذاشته می گردد. مرکز تحقيقات ايران خودرو مجرب ترين افراد متخصص را در اين زمينه به کارگرفته می باشد.علاوه بر متخصصين داخلی، همکاری و همراهی با پيشرفته ترين مراکز مهندسی دنيا با هدف انتقال فن آوری از اولويت های اين مرکز می باشد.بهره گيری درست از فن آوری های شبيه سازی، طراحی، توليد ومهندسی به کمک کامپيوتر باعث افزايش سرعت ودقت در فرايند طراحی گشته می باشد.مهندسی فرايند های همزمان و کارگروهی از ديگر عوامل بسيار مفيد در کاهش معضلات طرح در مراحل بعد می باشد.پس از نهايی شدن طرح اوليه، طراح بايستی آنرا با جزئيات کامل وبا درنظرگرفتن فرآيندهای توليد، موضوعات و اهداف کيفی و ديگر اهدافی که در سر دارد قطعی نمايد.مرکز تحقبقات ايران خودرو با داشتن مجهزترين و قوی ترين مجموعه نرم افزار و سخت افزار تخصصی صنايع خودروسازی در خاورميانه قادر به پياده سازی کامل پروژه های طراحی در سيستمهای طراحی، توليد و مهندسی به کمک کامپيوتر می باشد.حضور سخت افزار و نرم افزار قوی در يک شبکه کامپيوتری وسيع به همراهان طراحان مجرب سبب می گردد که بتوان طرح را در کوتاهترين زمان ممکن و با حداقل معضلات فنی به اتمام رساند.شبيه سازی کامپيوتری يکی از ابزارهای قوی برای فراهم ساختن يک نمايش مجازی از چگونگی کارکرد يک طرح تحت شرايط مختلف می باشد. برای انجام اين مهم مرکز تحقيقات ايران خودرو داراي پرسنل متخصص ،مجرب و آخرين فن آوريهاي نرم افزاري مي باشد. نرم افزارهاي كامپيوتردر مواردي زیرا:

تحليل ساختاری، دوام وعمرمفيد، تصادفات، جريان مايعات در داخل وخارج خودرو، ديناميک سيستم تعليق و فرمان، ارتعاشات ونيز روندهای توليد بعنوان ابزاری در دست طراحان در مرکز تحفيقات به يافتن راه حلهای بهينه به ايشان ياری می نمايد.

نمونه سازی:

علاوه بر شبيه سازی در عالم مجازی و ارزيابيهای محاسباتی طرح، مدلهايی با کيفيتی شبيه به نمونه نهايی بايستی آماده شوند تا بصورت فيزيکی و قابل لمس مورد مطالعه قرار گيرند.مرکز تحقيقات ايران خودرو در اين زمينه هم از داشتن کاملترين و جديدترين مجموعه تجهيزات برای نمونه سازی سريع سود می برد.در اينجا متخصصين وتکنسينهای آموزش ديده جهت تهيه نمونه هايی از قطعات فلزی و پلاستيکی خودرو فعاليت می نمايند.بهره گیری از فن آوريهايی نظير برش ليزری، نمونه سازی سريع و ماشين کاری CNC از ديگر قابليتهای مرکز تحقيقات ايران خودرو به شمار می رود. در عين حال برخورداری ازکارگاههای مونتاژ مجهز، ساخت خودروهای نمونه برای آزمونهای مختلف را امکان پذير ساخته می باشد.در حين آخرين مراحل طراحی بايستی از انطباق محصول با تمامی نيازهای ابتدايی و تعاريف اوليه که از محصول داشتيم اطمينان حاصل گردد. اين مرکز با بهره گیری از تجهيزات مدرن خود قادر می باشد بخش عمده ای از اين آزمايشات را به انجام رساند. برای آزمونها وموارد تخصصی ديگر از مراکز معتبر تست در نقاط ديگر دنيا کمک گرفته میشود.برای تقويت اعتبار محصولات خود در بازارهای جهانی، مرکز نحقيقات ايران خودرو قابليت اطمينان محصولات خود را با اخذ مدرک تأييد از مراکز استاندارد ايرانی و جهانی تأمين می نمايد. اين مرکز همچنين پياده سازی مناسب و صحيح فرآيند طراحی خود را از طريق پشتيبانی و بهره گيری از سيستمهای مديريت کيفيت تضمين می نمايد.

تضمين کيفيت:

اين مرکز با داشتن مدرک ISO 9001 وبهره گيری از اخرين فنون مديريت کيفيت جهت پياده سازی دقيق، بهنگام و مؤثر خواسته ها و برآوردن رضايت واعتماد مشتری گام بر می دارد. همچنين بعنوان مسئول تحقيقات و نوآوری در کارخانه ايران خودرو، مرکز تحقيقات همواره ملاحظات زيست محيطی را در تمامی مراحل طراحی خودرو بعنوان يک الزام برای نيل به توليد محصولات سبز در نظر قرارمی دهد.

پروژه:

در مراکز تحقيقات ايران خودرو همواره تعدادی پروژه با موضوع طراحی محصولات يا تحقيقات در زمينه های جديد وفن آوريهای نوين در صنعت خودرو در حال انجام می باشد.اين پروژه ها معمولاً بطور متوازی با ديگر واحدها در يک ساختار هم سطح و بر اساس اصول از پيش تعيين شده طراحی و توسعه محصولات تحت نظارت مديران پروژه ها فعاليت می نمايد.

سيستمهای پشتيبانی:

فرآيند طراحی خودرو بخاطر داشتن وسعت وپيچيدگی ذاتی در درون خود همواره نيازمند روشها و ابزاری می باشد که به پياده سازی آن در يک سیاق کنترل شده، سريع و دقيق با حداقل اتلاف منابع ياری می نمايد.در مرکز تحقيقات ايران خودرو، آرشيو و کتابخانه فنی بعنوان منابع اطلاعاتی و ورودی-خروجی سايت، پايگاه های اطلاعاتی بعنوان بستری برای جريان مداوم اطلاعات بين گروه ها، کنترل پروژه بعنوان بازوی هدايت وکنترل اجرا کنندگان پروژه ويک شبکه عظيم کامپيوتری برای اتصال سيستمهای مکانيزه، همه و همه مسئوليت پشتيبانی را بر عهده دارند.

استراتژي شركت:

ايران خودرو و سازندگي:

ايران خودرو از سال 1373 و همزمان با تدوين و تصويب برنامه جامع 7 ساله خود ، واردمرحله نويني گردید. شركت با تهيه برنامه هفت ساله خود ، گامي اساسي در جهت هدفمند كردن فعاليتهاي سازماني خود برداشت. در اين برنامه ريزي سعي شده بود تا فاكتورهايي نظير شرايط بازار و رضايت مشتري ، واقعيت هاي موجود محيط اقتصادي ، توقع مردم و رسالت ملي ، وضعيت رقباي جهاني و پيش بيني آينده آنها در طریقه حركتي موجود پويايي و انعطاف پذيري برنامه در نظر گرفته گردد. دستيابي به دانش فني و امكانات طراحي و ساخت خودروهاي جديد ، گسترش و تعميق ساخت داخل (خودكفايي ملي ) قطعات خودرو ، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به تراز ارزي را مي توان مانند اهم اهداف اين برنامه استراتژيك نام برد.

تحقق اين اهداف در گرو برنامه ريزي و اجراي صدها طرح و پروژه كوچك و بزرگ به مقصود اصلح خطوط توليد ، بازسازي و نوسازي ماشين آلات و تجهيزات ، افزايش ظرفيت توليد و تنوع بخشيدن به محصولات بوده می باشد ، كه اغلب اين طرح ها طي سالهاي اخير به بهره برداري رسيده اند.ازجمله مهمترين اين پروژه هاعبارتند از:

 • اصلاح و بازسازي تجهيزات سالن پرس موجود و احداث سالن توليد وايجاد خطوط پرس جديد
 • اصلاح، نوسازي و توسعه ظرفيت خط رنگ
 • نوسازي و ايجاد خطوط مونتاژ انواع بدنه سواري
 • اصلاح، نوسازي و توسعه ظرفيت توليد خطوط مونتاژ نهائي سواري
 • افزايش ظرفيت خطوط ريخته گري و ماشينكاري چدن
 • احداث سالن و ايجاد خطوط ريخته گري و ماشينكاري قطعات آلومينيومي موتور پژو 405 و ايجاد خطوط مونتاژ قطعات منفصله
 • ايجاد مراكز تحقيق ،توسعه و طراحي خودرو و مجموعه هاي آن مانند موتور
 • اصلاح و تكميل امكانات پشتيباني شامل تجهيز سخت افزارهاي كامپيوتري و ايجاد شبكه جامع مكانيزه اطلاعات .

ايران خودرو با تكيه بر تجارب گرانقدر سال هاي اخير با بهره گيري از نتايج و دستاوردهاي برنامه جامع 7 ساله خود دست اندركار تدوين برنامه جامع 10 ساله می باشد كه جهاني شدن را هدف گرفته می باشد. اين برنامه بر 4 مقوله رشد ، راهبري صنعت كشور ، بازار سازي و بازاريابي و مشاركت بين المللي مبتني مي باشد. دورنماي مطلوب ايران خودرو در اين برنامه استراتژيك آن می باشد كه به بزرگترين و موفق ترين شركت ايران با قابليت هاي رقابتي كلاس جهاني تبديل گردد با در نظر داشتن تجارب و نتايج حاصله از اولين برنامه جامع 7 ساله شركت ( 80-1374 ) شركت ايران خودرو اين بار به شيوه اي نو و با جلب مشاركت لايه هاي بيشتري از مديران و كارشناسان خود در حال تدوين اهداف و برنامه جامع خود براي دهه آينده می باشد.

در اين برنامه استراتژيك كه راهنماي همه تصميمات و اقدامات گروه ايران خودرو خواهد بود ، شاخص ها و عوامل زير به عنوان سرلوحه همه کوشش ها و مركز ثقل همه فعاليت ها انتخاب شده اند :

 • كيفيت در مديريت و اشاعه فرهنگ رقابتي
 • كيفيت در محصول و خدمات
 • بهبود مستمر در فرآيندها با تاكيد بر فرآيند خودروساز شدن
 • كسب حداكثر كيفيت با حداقل هزينه

ايران خودرو انتظار دارد در چارچوب اين برنامه كه از ابتداي سال 1381 انسجام بخش فعاليتها و راهنماي سياست گذاري ها و تصميم گيري ها خواهد بود ، بتواند در سالهاي مياني دهه آينده به قابليت هاي لازم براي تبديل شدن به يك شركت تراز جهاني دست يابد و از اين طريق برسرافرازي ها ، افتخارات و اعتبارات جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي صنعت و اقتصاد بيافزايد.

خودكفائي:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

يكي از اهداف اصلي در برنامه جامع 7 ساله شركت ايران خودرو تعميق ساخت داخل قطعات خودروهاي توليدي می باشد كه با تشكيل شركت ساپكو و فعاليتهاي چند ساله آن اين مهم تحقق يافته می باشد. تبلور اقدامات انجام شده در ساخت داخل کردن قطعات پيكان 1600، پژو 405 ، پژو آر-دي ، خودروي پارس و سمند ( خودروي ملي ) به توضیح زير مي باشد:

خودكفايي پيكان 1600 :

ساخت داخل کردن قطعات پيكان در سال 1370 با ايجاد واحد خودكفايي ايران خودرو آغاز گرديد. به مقصود ايجاد امكان توليد بيشتر و با هدف ساخت داخل کردن قطعات خودروهاي مختلف ، واحد خودكفايي مذكور در سال 1372 به شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) منتقل گرديد. با تاسيس اين شركت ، برنامه ريزي هاي انجام شده در مورد ساخت داخل کردن قطعات پيكان به ثمر نشسته می باشد، به طوري كه اكنون حدود 5/98% از قطعات آن در داخل كشور ساخته مي گردد.

خودكفايي پژو 405:

ساخت داخل کردن قطعات پژو 405 از سال 1373 در دستور كار شركت ساپكو قرار گرفته و در حال حاضر با احتساب اقلام حذف شده از پك (PACK ) و اقلامي كه خودكفايي آن در تعهد ايران خودرو مي باشد ، بالغ بر 87% از قطعات خودرو پژو خودكفا گرديده می باشد.

خودكفايي پژوآر-دي:

از آنجا كه خودرو آر-دي تلفيقي از اتومبيل هاي پژو 405 و پيكان 1600 مي باشد ، لذا براي بخش زيادي از اقلام مشترك ، شركت ساپكو اقدام به تهيه مدارك فني و عقد قرارداد نموده می باشد. در حال حاضر تعداد 179 قطعه از قطعات مخصوص خودرو RD توسط شبكه قطعه سازان داخلي به توليد انبوه رسيده و براي تعداد 214 قطعه نيز قرارداد منعقد گرديده می باشد.

خودكفايي خودروي پارس:

خودروي پارس در شركت ايران خودرو طراحي و خودكفايي قطعات آن از سال 1378 آغاز گرديده می باشد و از مجموع 1819 قطعه آن ، 1460 قطعه در برنامه خودكفايي ساپكو قرار دارد.

خودكفايي سمند ( خودروي ملي):

ساخت داخل كردن قطعات سمند ( خودروي ملي ) توسط شركت ساپكو مورد بررسي قرار گرفته می باشد و تا پايان سال 1379 ، 1622 قطعه از قطعات اين خودرو به خودكفايي رسيده می باشد.

طراحی صنعتی و عوامل انسانی:

مرکز تحقيقات با داشتن يکی از پيشرفته ترين و مجهز ترين استوديو های طراحی صنعتی موجود، قادر می باشد نمونه هايی با ابعاد يک به يک تهيه نمايد ونيز با بهره گيری از نرم افزار کامپيوتر می تواند به هر طرحی جامع اقدام بپوشاند. تحليل وارزيابی تطابق طرح مورد نظر با جنبه های انسانی واستانداردهای مربوط به آن مانند فعاليت هايی می باشد که در اين مرحله انجام می پذيردودر نهايت طرح مورد نظر بايستی با بهره گیری از نرم افزارهلی دقيق مهندسی که دقت و مقصود طراح را يکجا تامين نمايد به مدل سه بعدی تبديل گردد.

طراحی مفهومی:

اين قسمت از فرايند طراحی چيزی نيست به غیر از مجموعه ای از ارزيابی ها و تحليل هايی که به راه حل های مهندسی همراه با در نظر گرفتن موضوعات مربوط به توليد و امنيت وديگر پارامترهايی که برای محصول در نظر گرفته شده می باشد، می پردازد.طراحی مفهومی می تواند به عنوان اساسی ترين بخش هر فرايند طراحی در نظر گرفته گردد، زيرا پايه و اساس هر طرحی در اين مرحله گذاشته می گردد. مرکز تحقيقات ايران خودرو مجرب ترين افراد متخصص را در اين زمينه به کارگرفته می باشد.علاوه بر متخصصين داخلی، همکاری و همراهی با پيشرفته ترين مراکز مهندسی دنيا با هدف انتقال فن آوری از اولويت های اين مرکز می باشد.بهره گيری درست از فن آوری های شبيه سازی، طراحی، توليد ومهندسی به کمک کامپيوتر باعث افزايش سرعت ودقت در فرايند طراحی گشته می باشد.مهندسی فرايند های همزمان و کارگروهی از ديگر عوامل بسيار مفيد در کاهش معضلات طرح در مراحل بعد می باشد.پس از نهايی شدن طرح اوليه، طراح بايستی آنرا با جزئيات کامل وبا درنظرگرفتن فرآيندهای توليد، موضوعات و اهداف کيفی و ديگر اهدافی که در سر دارد قطعی نمايد.مرکز تحقبقات ايران خودرو با داشتن مجهزترين و قوی ترين مجموعه نرم افزار و سخت افزار تخصصی صنايع خودروسازی در خاورميانه قادر به پياده سازی کامل پروژه های طراحی در سيستمهای طراحی، توليد و مهندسی به کمک کامپيوتر می باشد.حضور سخت افزار و نرم افزار قوی در يک شبکه کامپيوتری وسيع به همراهان طراحان مجرب سبب می گردد که بتوان طرح را در کوتاهترين زمان ممکن و با حداقل معضلات فنی به اتمام رساند.شبيه سازی کامپيوتری يکی از ابزارهای قوی برای فراهم ساختن يک نمايش مجازی از چگونگی کارکرد يک طرح تحت شرايط مختلف می باشد. برای انجام اين مهم مرکز تحقيقات ايران خودرو داراي پرسنل متخصص ،مجرب و آخرين فن آوريهاي نرم افزاري مي باشد.


دیدگاهتان را بنویسید