بخش عمده ي توليد قطعات ريختگي در قالب هاي ماسه اي انجام مي گردد. براي توليد يك تن قطعه ي ريختگي ممكن می باشد به 4 تا 5 تن ماسه ي قالبگيري نياز باشد.

– در حاليكه قالب هاي فلزي تقريباً حاصل تكنولوژي جديد مي باشد، قالب هاي ماسه اي و يا مواد معدني از دوران قبل از تاريخ مورد بهره گیری قرار مي گرفته اند به طوريكه زمان و اساس قالبگيري هاي اوليه را نمي توان دقيقاً تعيين نمود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

– بهره گیری از ماسه در ريخته­گري هنوز بزرگترين روش در توليد مي باشد كه مهمترين دليل آن تقريباً دير ذوبي اين ماده و بي اثر آن پیش روی فعل و انفعالات شيميايي می باشد و از طرف ديگر مخلوط طبيعي آنها می باشد كه حاوي مقداري مواد چسبيده مي باشد. مثلاً ذرات كوارتز حاوي 15-8 درصد خاك می باشد كه قابليت شكل گيري و استحكام مناسبي پیش روی رطوبت معين ايجاد مي نمايد.

منشأ پيدايش ماسه در طبيعت

در بسياري از نقاط پوسته ي زمين محل هايي را مي­توان يافت كه در آنها تجمعي از ماسه هست. اين گونه محل­ها كه به معدن طبيعي ماسه موسوم هستند به واسطه­ي عوامل مختلفي به وجود آمده­اند كه در اين معادن ماسه با شكل، اندازه و جنس متفاوت هست.

ماسه در زمره ي سنگ هاي رسوبي می باشد كه طي فرآيندهاي بيروني تغيير دهنده ي زمين و بر اثر يك سلسله تحولات به واسطه­ي خرد شدن و تجزيه سنگ ها و سپس انتقال و رسوب گذاري پديد آمده می باشد.

خواص عمومي ماسه هاي قالبگيري

ماسه، ماده­اي می باشد مركب از دانه هاي مواد معدني كه اندازه­ي آنها mm2-05/0 می باشد. ماسه داراي انواعي زیرا سيليسي ، زيركني، كروميتي، الويني می باشد.

ماسه قابلگيري بايد قابليت سهل و آسان داشته باشد و به كمك آنها، قطعاتي عاري از عيوب توليد كرد. خواص ويژه ي معيني براي بررسي و ارزيابي وضعيت ماسه ها تعيين شده­اند و انجام آزمايشات خاصي براي تشريح كيفيت آنها تهيه شده می باشد.

آن دسته از خواص فيزيك كه براي ماسه ي ريخته گري مهم مي باشد، عبارتند از :

1- استحكام

– استحكام تر

– استحكام خشك

– استحكام گرم

– استحكام باقي مانده

2- نفوذپذيري

– نفوذپذيري تر

– نفوذپذيري قالب

– نفوذپذيري پايه يا مبنا

– نفوذپذيري خشك

– نفوذپذيري اصلاح شده

3- پايداري حرارتي

5- قابليت شكل پذيري

6- قابليت فروريختن و متلاشي شدن

7- قابليت بهره گیری مجدد

8- انتقال حرارت از قطعه

آزمايش هاي ماسه ي قالبگيري

ماهيت و طبيعت ماسه­ي قالبگيري را مي توان به كمك نتايج آزمايشات استاندارد ماسه تشريح و توصيف كرد.

آزمايشات ماسه هاي ريخته گري راهي مناسب براي تعيين خصوصيات فيزيكي- شيميايي و مشخصات ماسه ها می باشد.

  نمونه برداري ماسه ريخته گري

مقصود از تهيه نمونه، به دست آوردن مقدار قابل توجهي از ماسه ي مورد نظر می باشد تا با بهره گیری از آن آزمايشات متداول براي كنترل وضعيت ماسه مصرفي، بررسي توده ي ماسه و ارزيابي ماسه اي كه در آينده مورد بهره گیری قرار مي گيرد، انجام گردد.

– نمونه هاي ماسه نبايد در ظروف سرباز قرار داده گردد و جابجا گردد.

– از آنجا كه رطوبت برر روي خواص فيزيكي ماسه اثر قطعي دارد، اين نكته اهميت دارد كه ميزان رطوبت نمونه ماسه معادل ميزان رطوبت توده ي ماسه ي اوليه باشد.

– رطوبت مهم ترين عامل تغيير می باشد و لازم می باشد بارها و بارها كافي كنترل گردد تا حداقل تغيير در ميزان آن حاصل گردد.

نمونه برداري براي هر يك از انواع ماسه ي رويه بايد به گونه روزانه انجام گردد تا خواص آنها كنترل گردد. براي بررسي توده ي ماسه يا ماسه ي انباشته، نمونه برداري از آغاز، وسط، و انتهاي توده انجام مي گردد. لازم می باشد نمونه برداري از فاصله mm150 پايين­تر از سطح ماسه صورت گيرد.

اهميت ميزان ريزي

ريزي يك ماسه ريخته گري ، توسط اندازه و توزيع ذرات آن تعيين مي گردد. به عبارت ديگر، دو عامل اندازه­ي دانه و نحوه ي توزيع دانه­ها تعيين كننده­ي ريزي ماسه می باشد.

ريزي اثر قابل توجهي بر خواص فيزيكي ماسه ي ريخته گري و مانند بر استحكام، نفوذ پذيري و كارپذيري به هنگامي كه مقدار رطوبت در حد بهينه باشد، دارد. ريزي به همچنين اثر مهمي بر هزينه­ي تهيه و آماده سازي ماسه دارد. زيرا ميزان ريزي بر مقدار ماده­اي كه به عنوان چسب براي حصول خواص مطلوب مورد نياز می باشد، اثر مي­گذارد. علاوه بر آن، ريزي ماسه مي تواند بر سطح نهايي قطعات ريختگي تأثير بگذارد.

آزمايش ريزي را مي توان به عنوان راهنمايي براي مقدار چسب مورد نياز به منطور حصول خواص مطلوب در يك مخلوط ماسه ي جديد، براي كنترل نسبت ماده ي چسبنده خاك رسي، و براي نسبت صحيح مواد ريز و توزيع صحيح اندازه ي دانه ها در ماسه ي ريخته گري، به كار گرفت.

آزمايش ريزي

روش آزمايش ريزي براي ماسه هايي كه حاوي مواد چسبنده ي خاك رسي هستند با ماسه هايي كه داراي خاك رس نيستند متفاوت می باشد. اما الك هايي اندازه گيري ريزي دانه­ها براي هر دو نوع يكسان می باشد.

واژه­ي شبكه يا مش، به معني تعداد سوراخ ها در طول يك اينچ می باشد. واژه ي مش در يك كاربرد تكنيكي بدون معني می باشد مگر اينكه قطر يا ضخامت سيم نيز داده گردد.

مش به همراه قطر سيم فقط براي تعيين اندازه سوراخ مورد بهره گیری قرار مي گيرد.

در رده­بندي الك ها يك نسبت ثابت ما بين اندازه هاي مختلف هست. اين نسبت ثابت برابر يا 414/1 می باشد. اندازه مساحت سوراخ يك الك، معادل نصف مساحت سوراخ الك قبلي و معادل دو برابر مساحت سوراخ الك بعدي می باشد.

روش جدا كردن با الك

يك نمونه از ماسه خشك شده يا يك نمونه از ماسه اي كه قبلاً خاك رس آن گرفته شده و جدا شده می باشد به وزن gr50 آماده مي گردد.

محاسبه ي عددريزي دانه

كاربرد عددريزي دانه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عدد ريزي دانه اطلاعات زيادي در موقع توزيع اندازه دانه ها ارائه نمي كند. بنابراين احتمال دارد دو ماسه كه داراي يك عددريزي دانه هستند توزيع دانه متفاوت داشته باشند و نفوذ پذيري و قابليت عبور گاز از آنها نيز متفاوت باشد.

استحكام مخلوط هاي ماسه ي ريخته گري

استحكام مخلوط ماسه ي ريخته گري را مي توان در آزمايش فشاري، برشي، كششي يا خمشي تعيين كرد.

 

آزمايش استحكام فشاري تر

استحكام فشاري تر يك ماسه ريخته گري ، حداكثر تنش فشاري می باشد كه نمونه مي تواند متحمل گردد. چنين نمونه اي آغاز تهيه شده، تحت كوبش قرار مي گيرد و بر طبق روشي استاندارد تحت اعمال بار قرار مي گيرد.

نمونه ي مورد آزمايش استوانه اي با قطر 2 اينچ و ارتفاع 2 اينچ می باشد كه از مخلوط ماسه ي مورد نظر تهيه و به كمك كوبه ي آزمايشگاهي پس از كوشش لازم آماده مي گردد.

اعمال نيروي فزاينده ي فشاري با سرعت 530 (پوند بر اينچ مربع در دقيقه)، ادامه مي يابد تا گسيختگي نمونه صورت پذيرد.

آزمايش استحكام فشاري خشك و پخته شده

استحكام فشاري خشك، حداكثر تنش فشاري می باشد كه يك مخلوط ماسه ي خشك، قادر به تحمل آن می باشد در اين آزمايش كه به طريق استاندارد انجام مي گردد از مخلوط ماسه ي مورد نظر نمونه ي استوانه اي با قطر in2 و ارتفاع in2 به كمك كوبه ي آزمايشگاهي آماده مي گردد. پس از آماده شدن نمونه استوانه اي عمليات خشك كردن انجام مي گردد. نمونه ها بر روي يك صفحه صلب و صاف قرار مي گيرند در داخل گرم خانه اي كه دماي آن بين [0c(110-105)] قرار داده مي شوند. نگه داري در اين دما به مدت 2 ساعت انجام مي گيرد و سپس نمونه ها خارج مي شوند و در داخل يك دسيكاتور تا دماي محيط خنك مي شوند.

سرعت اعمال بار نبايد بيش از 20 140 (پوند بر اينچ مربع در دقيقه) باشد.

آزمايش استحكام برشي تر

استحكام برشي تر يك ماسه ي ريخته گري برابر حداكثر تنش برشي می باشد كه نمونه استاندارد آن ماسه مي تواند متحمل گردد.

نمونه ي استانداد استوانه اي می باشد با قطر in2 و ارتفاع in2 كه توسط كوبه ي آزمايشگاهي آماده مي گردد.

سرعت اعمال نيروي 524 (پوند بر اينچ مربع در دقيقه) می باشد.

آزمايش استحكام برشي خشك

استحكام برشي خشك نيز مشابه استحكام برشي تر اندازه گيري مي گردد اما در اين مورد خشك كردن نمونه قبلاً صورت مي گيرد و سپس آزمايش تعيين استحكام انجام مي گردد. هنگامي كه مخلوط ماسه خشك مي گردد هم استحكام فشاري و هم استحكام برشي اهميت دارد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید