قبل از شروع درمان و در فواصل منظم فشار خون اندازه گيري گردد و در صورت افزايش فشار خون دارو قطع گردد، در صورت بروز علائم ترومبوفلبيت، آمبولي ريوي، اختلالات مغزي عروقي، ترومبوز شبكيه دارو فوراً قطع گردد. معاينات تشخيص سرطان سينه و اعضاي تناسلي قبل و حين درمان انجام گردد.

از تجويز قرص هاي ضد حاملگي به زنان سيگاري بالاتر از 40 سال جداً خودداري گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تداخل اثر با ساير داروها

مصرف توأم داروهاي ضدبارداري خوراكي با داروهاي ذيل ممكن می باشد منجر به تقليل قابليت اعتماد به اثر داروهاي ضدبارداري و افزايش امكان بروز خونريزي گردد.

آمپي سيلين، داروهاي آنالژزيك ، داروهاي ضد ميگرن، كلرامفنيكل، ايزونيازيد، نئوماسين، نيتروفورانتئوئين، پني سيلين V ، فنيل بوتازون، تتراسايكلين ها، مصرف داروهاي ضدبارداري با داروهاي ضد انعقاد خوراكي ممكن می باشد منجر به تقليل اثر ضد انعقادي داروهاي اخير الذكر گردد. در صورت نياز به مصرف توأم گاهي اوقات بايستي ميزان مصرف داروهاي ضد انعقاد را افزايش داد.

در اثر مصرف توأم داروهاي ضدبارداري خوراكي با داروهاي ذيل ممكن می باشد ميزان تأثير اين دسته داروها تغيير يابد.

داروهاي ضد افزايش فشار خون، داروهاي پائين آورنده قند خون، داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي و ويتامين ها.

مصرف داروهاي ضد بارداري خوراكي با داروهاي ذيل ممكن می باشد منجر به تقليل قابليت اعتماد به داروهاي ضدبارداري بعلت تسريع متابوليسم ناشي از تحريك آنريمهاي كبدي گردد. كار با مازپين، فنوباربيتال، فني توئين، پريميدون، ريفامپين.

مقدار مصرف:

روزي يك قرص از پنجمين روز قاعدگي به مدت 21 روز (فاصلة مصرف دو قرص از 24 ساعت تجاوز نكند).

براي جلوگيري از تهوع بهتر می باشد قرص پس از غذا ميل گردد.

چنانچه بيمار فراموش نمود كه قرص را در روز مقرر ميل نمايد در روز بعد بايستي 2 قرص را با هم ميل كند و از روز بعد طبق دستور قبلي (روزي يك قرص) مصرف گردد. چنانچه قرص براي 2 روز فراموش گردد متعاقب روزهاي فوق و براي مدت 2 روز روزي 2 قرص ميل نمايد و سس دستور قبلي انجام گردد.

چنانچه مصرف قرص براي 3 روز متوالي فراموش گردد توصيه مي گردد تا دورة بعد مصرف دارو قطع و از روشهاي ديگر ضدبارداري بهره گیری گردد. در حين مصرف داروهاي ضدبارداري خوراكي بيمار بايستي هر 6 تا 12 ماه يكبار به پزشك مراجعه كند. در هنگام اعمال جراحي دندان و يااعمال جراحي ديگر در افرادي كه از داروهاي ضدبارداري بهره گیری مي كنند بايستي آنها را از نظر تغييرات در ميزان لخته شدن خون تحت كنترل قرارداد. در صورت بروز خونريزي از واژن به پزشك مراجعه گردد.

در صورت عدم شورع سيكل قاعدگي به پزشك مراجعه گردد.

در حين مصرف كنتراسپتيوها از استعمال دخانيات اجتناب گردد.

در صورت مشكوك بودن به حاملگي فوراً دارو قطع و به پزشك مراجع گردد و تا 3 ماه پس از قطع داروي ضدبارداري خوراكي، توصيه مي گردد كه شخص باردار نگردد.

مصرف در حاملگي: غيرمجاز

مصرف در بانوان شيرده: غير مجاز

بسته بندي

قرص كنتراسپتيو HD در بليستر 21 عددي

قرص كنتراسپتيو LD در بليستر 21 عددي

قرص كنتراسپتيو I در بليستر 21 عددي

قرص كنتراسپتيو III در بليستر 21 عددي

موضوع: تعيين contex uniformity , Assay اتينيل استراديول در كنتراسپتيو LD

نحوه انجام بازرسي يا آزمايش:

طرز تهيه تست (Assay)

20 عدد كوريا دواژه را پودر كرده و به ميزان وزن يك كور mg) 55) و يا دراژه mg) 90) جداگانه جهت (uniformity) در لوله آزمايش قرار داده و 200 اسيدكلريدريك از نرمال به هر يك افزوده سپس cc5 بنزن مي افزائيم.

طرز تهيه تست (c.u)

10 نمونه را جداگانه در لوله آزمايش قرار داده و cc12 اسيد كلريدريك 1/0 نرمال به هر يك افزوده و 10 دقيقه صبر مي كنيم تا قرص ها باز گردد سپس cc5 بنزن مي افزائيم. درب لوله ها رابسته و به مدت 1 ساعت ؟؟ مي كنيم لوله ها را به مدت 10 دقيقه سانتريفوژ مي نمائيم.

Cc2 از محلول شفاف رويي هر يك از لوله ها را برداشته به ازلن cc 100 منتقل مي نمائيم سپس روي ؟؟ به كمك هوا تبخير مي كنيم.

تهيه محلول استاندارد:

ميزان 15 ميلي گرم اتينل استراديول را در بالن ژوژه cc100 با بنزن آغاز شيك و سپس به حجم مي رسانيم cc 4 از محلول تهيه شده را به بالن ژوژه cc100 منتقل نموده و به آن افزوده و با بنزن به حجم مي رسانيم cc2 از محلول استاندارد تهيه شده را به ارلن cc 100 منتقل نموده و مانند محلول تست روي بن مار ؟؟ به كمك هوا تبخير مي نمائيم (بهتر می باشد دو نمونه استاندارد تهيه گردد)

محلول ها در تست و استاندارد كه كاملا تبخير شدند به كمك cc15 اتانل حل مي كنيم.

جذب محلول هاي تست و استاندارد در دستگاه فلوريمتور در
mm280 = excitation = 305nm , Excitation مي خوانيم.

ميزان ميلي اتينل استراديول را از فرمول زير محاسبه مي كنيم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جذب تست = T

جذب استاندارد = S

ميلي گرم محلول 30 عدد قرص = MW

MW/W × 03/0 × T/S

T/S×0.03

مطابق با usp*24 2001 : Page (جهت محاسبه RSP )

محدودة پذيرش: در كريا دراژه ميزان اتينيل استراديول نبايد كمتر از 027/0 ميلي گرم و بيشتر از 033/0 ميلي گرم باشد. در مورد content unifermity ميزان اتينيل استراديول نبايد كمتر از 025/0 ميلي گرم و بيشتر 0355/0 باشد.

قرص اسپيرد فولادكتون

موارد مقدار مصرف:

بزرگسالان- مقدار mg/day20-25 در مقادير منقم مصرف مي گردد. كودكان – آغاز مقدار mg/ey/dey 3/3 يا mg/me/dey60 در مقادير منتقم مصرف مي گردد.

مكانيسم اثر: اثر ديورتيك و نگهدارنده پتاسيم- اسپيد و نورراكتون به گونه رقابتي اثرات آلدوسترون را بر روي توبولهاي انتهايي كليد مهار مي كند و موجب افزايش دفع آب و سديم وكاهش دفع پتاسيم مي گردد. اسپوونوراكتول براي درمان بيماريها 8 كه با 8 شع بيش از حد آلدوسترون همراه می باشد، مانند سيووزكبدي، سندرم نقروتيك و نارسايي احتقاني قلب  (OHF) به كار مي رود. همچنين، اين دارو براي درمان كمي پتاسيم خون ناشي از مصرف مدرها بهره گیری مي گردد.

فار ماكوكينيتك:

جذب- حدود 90 درصد دارو از طريق خوراكي جذب مي گردد. شرو اثر دارو تدريجي می باشد و حداكثر آن روز سوم درمان حاصل مي گردد.

پخش: اسيد و نولاكتون و ضابوليت عمدة آن ماكانرنون بيش از 90 درصد به پروتئن پلاسمانيوند مي يابد.

تمابوليم: به سرعت و به ميزان زيادي به كافدنون (متابوليت فعال و اصلي دارو متابوليزه مي گردد.

دفع: كانرنون و ضابوليتهاي ديگر اکثراً از طريق ادرار و مقادير كمي از آنها از طريق بحه اي صفرا و از راه مدفوع رفع مي گردد. نيم عمر كاندنول 24-13 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف و احتياط:

1) موارد منع مصرف: غلظت سرمي پتاسيم بيش از mg/L 5/5 همراه با ساير مدرهاي نگهدارندة) پتاسيم يا مكملهاي پتاسيم ( اين دارو ها پتاسيم را در بدن نگه داشته و مي تواند موجب بروز زيادي شديد پتاسيم در اين بيماران شوند.) آنوري با بي كفايتي حاد يا فرض كليه، نفروپاتي

2) موارد احتياط: بي كفايتي شديد كبدي ( عدم تعادل ؟؟وليتي ممكن می باشد بروز آسفالوپاتمي كبدي را شروع كند) ديابت (اين بيماران در طرفن افزايش خطر زيادي پتاسيم خون هستند.)

عوارض جانبي:

سيستم اعصاب مركزي  (CNS) – سردرد

سوت – كهيو- مجراي گوارش- بي اشتهايي، تهوع، استفراغ

متابوليك- زيادي پتاسيم خون، (هيدواسيون، كمي سديم خون، افزايش گذاري غلظت BUN، اسيدوز.

ساير عوارض:ژنيكو ماستي، زخم شدن پستان و اختلال قاعدگي در زنان ملاحظات اختصاصي، علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي مدرهاي نگهدارندة پتاسيم، رعايت موارد زير توصيه مي گردد:

1) مصرف دارو همراه، با غذا، جذب آن را افزايش مي دهد.

2) در صورت مصرف دارو به تنهايي شروع اثر ديورتيك آن ممكن می باشد.

3-2 روز به تأخير افتد، حداكثر اثر كاهندة فشار خون ممكن می باشد بعد از 3-2 هفته بروز دهد.

3- دارو بايد دور از نور نگهداري گردد.

4) عوارض جانبي با مقدار مصرف دارو و طول مدت درمان

ارتباط دارو و معمولاً با قطع مصرف دارو برطرف مي گردد. با اين وجود ممكن می باشد ژينكوماستي باقي بماند.

5- اسيد و نولاكتون يك داروي ضد آندروژن بوده و براي درمان پرمويي در زنان، با مقادير mg/day 200 به كار رفته می باشد.

6- از بهره گیری غير ضروري اسپيدو نوراكتون اجتناب گردد. نشان داده شده می باشد كه مصرف اين دارو در حيوانات آزمايشگاهي ايجاد موتور طي مي كند.

موضوع: تعيين مقدار    (ASSay) در پوژراسپيرو نوراكتون

طرز تست اسپرو نوراكتون

نحوه انجام بازرسي تا آزمايش:

20 عدد قرص را در هاون چيني پودر كرده و به ميزان يك قرص mg 120 برداشت كرده و وزن صحيح را يادداشت مي كنيم. پودراسپيد نولاكتون را به بالن ژوژه cc 250 منتقل نموده مقداري افزوده و مدتي روي بن ماري جوسنال قرار مي دهيم سپس بعد از سرد شدن محلول 1 الي 2 ساعت شيك مي كنيم

محلول را با ضانول به حجم رسانده و فيلتر نموده و    cc5 از آن را در بالن ژوژه  cc50با قبانول به حجم مي رسانيم.

my 10 اسپيونولاكتوزن استاندارد را به بالن ژوژه cc 100 منتقل نموده و با فبانول به حجم مي رسانيم از محلول تهيه شده  cc50 منتقل نموده و با قبانول به حجم مي رسانيم

جذب محلول هاي تست و استاندارد را در دستگاه اسپكتر و فتر متر در طول موج nm 238 پیش روی بلانك (متانول) مي خوانيم.

ميزان ميلي گرم اسپيدو نولاكتون در هر قرص از ارتباط زير محاسبه مي گردد.

T=جذب تست

S=جذب استاندارد

T/S=25×MW/W

محدوده پذيرش:

مقدار ميزان قابل قبول در هر قرص اسپيرونولاكتوزن 75/23 ميلي گرم از 35/26 ميلي گرم مي باشد.

موضوع آزمايش:

تعيين مقدار((ASSay هيدروكورتيزول استات در پماد آنتي هموروئيد

نحوه انجام بازرسي يا آزمايش:

تعيين مقدار هيدروكورتيزدل استات

طرز تست هيدروكورتيزدل:

ميزان mg 750 -700 از پماد را وزن كرده و در بالن  cc100 مي ريزيم و عدد صحيح را ياد داشت مي كنيم. تعدادي اتانول به آن افزوده ورودي بن ماري جوشان قرار مي دهيم تا حل گردد( به مدت نيم ساعت) سپس سرد كرده و به حجم مي رسانيم و در يخچال مي گذاريم سپس با فيلتر سنگي مقاوم به الكل در ارلن خلاء صاف مي كنيم. از محلول صاف شده  cc10 برداشته به بالن ژوژه  cc25 قهوه اي منتقل مي كنيم.

تهيه محلول استاندارد:

20 ميلي گرم هيدروكورتيزول استات وزن كرده و در بالن ژوژه cc100 با اتانول به حجم مي رسانيم. cc 10 از محلول تهيه شده را به پالن ژوژه cc 100 منتقل و با اتانول به حجم مي رسانيم ( اين محلول استاندارد را به مدت 15 روز مي توان بهره گیری كرد)

cc 10 از محلول استاندارد را در بالن ژوژه cc25 قهوه اي رنگ مي ريزيم همچنين cc10 اتانول در بالن ژوژه اي cc25 قهوه اي به عنوان بلانك قرار مي دهيم.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید