موارد احتياط Precaution :

مطالعه بر روي حيوانات نشان داده می باشد كه در اثر مصرف طولاني و زياد كورتيكوستروئيدهاي موضعي پس از جذب سيستميك دارو ممكن می باشد آنوماليهاي جنين در خلال آبستني گردد.

دفع آدرنوكورتيكوئيدهاي موضعي از شير هنوز به اثبات نرسيده می باشد ولي خطرات آن حائز اهميت می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بعنوان يك طرح كلي در درمان كودكان، ادامه تجويز دارو بيشتر از دو هفته، همچنين دوز روزانه و نيز تجويز دارو براي بيشتر از 5% تا 10% سطح بدن، و همچنين پانسمان محل جراحت بايد مورد توجه و ارزيابي پزشك معالج قرار گيرد.

در استعمال طولاني دارو در ديابت مليتوس و سل بايد مراقبت و دقت كامل نمود.

در صورت بروز تحريكات دارو قطع گردد.

در حضور عفونتها مصرف داروهاي ضد قارچ و ضد باكتري ضروريست و در صورتيكه نيتجه مساعد حاصل نشد دارو را تا رفع عفونت قطع كنيد.

در اختلال گردش خون مصرف كورتيكوستروئيد موضعي ممكن می باشد سبب اولسر پوستي گردد.

موارد منع مصرف Contraindications :

اين فرآورده در عفونتهاي قارچي، سل پوستي. آبله گاوي و آبله مرغان، هرپيس سيمپلكس حساسيت بيش از حد و قابل تشخيص به هر يك از اجزاء متشكله دارو. بيماريهاي ويروسي پوست، تبخال ساده، اختلال گردش خون محيطي و عفونتهاي گوش بويژه هنگاميكه پرده گوش سوراخ باشد نبايدمورد بهره گیری قرار گيرد.

راهنمايي هاي عمومي براي مصرف دارو:

اين دارو فقط توسط پزشك تجويز مي گردد از مصرف خودسرانه دارو در بيماريهاي پوستي و يا توصيه آن به ديگران خودداري كنيد. مصرف مكرر و بهره گیری در سطح وسيع در كودكان منجر به بروز عوارض ناخواسته مي گردد بنابراين مادران باردار و شيرده نيز براي حفظ سلامتي فرزند خود فقط طبق دستور پزشك از اين دارو بهره گیری نمايند. هنگام بهره گیری فرآورد بر روي پس از استفده از پماد از پانسمان موضع خودداري كنيد (مگر در صورت توصيه پزشك). اگر پس از هفت روز درمان علائم بيماري برطرف نشد درمان را قطع و با پزشك خود تماس بگيريد.

مقدار و نحوة مصرف Dosage and administration :

در بالغين: يك لايه نازك از پماد و يا كرم را در محله ضايعه كه قبلاً تميز و خشك شده پخش كرده و بماليد (2 تا 4 مرتبه در روز).

مقدار مصرف معمولي در كودكان: يكبار در روز و بميزان بسيار جزئي

بسته بندي Packaging :

فلوئوسينولون استونايد پماد 025/0 درصد در لوله هاي 15 گرمي.

فلوئوسينولون استونايد كرم 025/0 درصد در لوله هاي 15 گرمي.

فلوئوسينولون:

تعيين مقدار (Assay) فلوئوسينولون استونايد در پماد فلوئوسينولون

نحوة انجام بازرسي يا آزمايش:

تعيين مقدار فلوئوسينولون در پماد فلوئوسينولون

تهيه محلول تست:

به ميزان 8/2 گرم از پماد فلوئوسينولون را وزن كرده و در بالن ژوژه 50 سي سي ريخته وزن قيق را يادداشت مي نمائيم و در بن ماري جوشان قرار مي دهيم. مقداري استونسيتريل به بالن ژوژه اضافه كرده و روي بن ماري جوشان قرار مي دهيم.

بالن ژوژه را با استونيتريل به حجم رسانده و درون يخچال قرار مي دهيم. پس از 15 دقيقه آن را برداشته و سانتريفوژ مي نمائيم.

تهيه محلول استاندارد:

10 ميلي گرم از فلوئوسينولون را به بالن cc50 منتقل كرده و در استونيتريل به حجم مي رسانيم، سپس 5/3 ليتر از محلول فوق برداشته و به بالن ژوژه cc50 منتقل كرده و با استونيتريل به حجم مي رسانيم.

شرايط دستگاه HPlc

ستون: C18 به طول 25 سانتي متر ، درجه حرارت : محيط

فاز مشترك: 60% استونيتريل + 40% آب مقطر طول موج : 254 نانومتر فلوريت : 5/1 ميلي گرم بر ليتر دستگاه را با شرايط بالا روشن و آماده نموده بعد از اطمينان از پايداري سيستم و هواگيري شدن آن هريك از محلول هاي تست و استاندارد را به نوبت به ميزان 50 ميكروليتر به دستگاه تزريق مي نمائيم.

ميزان گرم فلوئوسينولون درصد گرم پماد از ارتباط زير محاسبه مي گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
×01025×

مساحت زيرمنحني مساحت زيرمنحني استاندارد

:W وزن پماد

محدوده پذيرش :

ميزان قابل قبول در هر 100 گرم از پماد فلوئوسينولون نبايد كمتر از 225% و بيشتر از 275% گرم باشد.

بتامتازون

دسته دارويي (Category)

آدرنو كورتيكوئيد (گلوكوكورتيكوئيد)، ضد التهاب استروئيدي.

نام شيميايي Chemical Name

Prengna, 1,4. Diene – 3-20- dione, 9-fluoro       – 11,17,21-trihydroxy-16-methyl, (11/3, 16/3)

فارماكوكينتيك و مكانيسم اقدام

Mechanism of action and pharmacokinetics

آدرنو كورتيكوئيدها با عبور از غشاء سلول بهمراه رسپتورهاي سيتوپلاسميك تشكيل كمپلكس داده و سپس داخل هسته سلول شده و به DNA متصل مي گردند و با تحريك اقدام رونوشت برداري RNA پيامبر سبب سنتز پروتئين و آنزيمهاي مختلف شده كه در نهايت باعث بروز اثرات سيستميك اين دسته هورمونها مي گردد. گلوكورتيكوئيدها در قسمت هاي فاسيكولاتا ورتيكولا ريس غدد فوق كليوي تحت تأثير ACTH ترشح شده و بخون ريخته مي شوند. گلوكوكورتيكوئيدها سبب كاهش و مهار واكنش هاي ايمني و جلوگيري از پاسخ هاي بافتي به مراحل التهابي مي گردند و با پيش گيري از فاگوسيتوز و هجوم ماكروفاژها و لكوسيت ها به محل التهاب و جلوگيري از آزاد شدن آنزيمهاي ليزوزومي ، كاهش نفوذپذيري عروق و ممانعت از انبساط كاپيلرها باعث اثرات ضد التهابي مي گردند. احتمالا گلوكورتيكوئيدها از سنتز پروستاگلاندين ها و يا ترومبوكسان جلوگيري مي كنند بتامتازون يك آنالوگ سنتتيك پردنيزولون و ايزومر فضايي دگزامتازون می باشد.

جذب، متابوليسم،‌دفع

Absorption, Metabolism And Elimination

جذب خوراكي بتامتازون سريع و تقريباً كامل می باشد متابوليسم آن اصولاً در كبد ومقداري نيز در كليه می باشد مدت اقدام بتامتازون حداكثر در ظرف 1 تا 2 ساعت پس از مصرف ظاهر شده و براي مدت حدود 3 روز ادامه مي يابد. نيمه عمر پلاسمايي آن حدود 3 تا 5 ساعت می باشد از طريق كليوي و اکثراً بشكل متابوليت هاي غيرفعال دفع مي گردد. بتامتازون از كورتيكوستروئيدهاي طويل الاثر بوده و اثر ضد التهابي 600 ميكروگرم از بتامتازون معادل اثر ضد التهابي ناشي از مصرف 5 ميليگرم پردنيزولون ميباشد.

موارد مصرف Indications :

بتامتازون يك گلوكوكورتيكوئيد با اثرات بالاي ضد التهابي بدون فعاليت مينرالوكورتيكوئيدي می باشد اين دارو بعنوان يك جايگزين شوندة گلوكوكورتيكوئيدي در درمان عوارض ثانويه آدرنوكورتيكال بكار مي رود بعلت فقدان اثرات مينرالوكورتيكوئيد نبايد براي درمان عوارض اوليه غده فوق كليه بهره گیری گردد. از اين دارو جهت برطرف کردن عوارض در اكثر حالات آلرژيك از قبيل آستم برونشيت، رينيت آلرژيك فصلي يا دائمي، تب يونجه ،‌عوارض ناشي از مصرف بعضي داروها و سرم ناشي از انتقال خون و درماتوزهاي آلرژيك بهره گیری مي گردد. همچنين باعث تقليل فشار داخل جمجمه (بخصوص وقتي كه از نوع وازوژنيك باشد) مثلاً ناشي از تومور مغزي و ورم ناشي از آبسة مغزي باشد.

از ديگر موارد بهره گیری از بتامتازون ميتوان موارد ذيل را ذكر نمود: در اختلالات كلاژن، بيماريهاي پوستي، ناراحتي هاي التهابي روده ها جهت درمان بيماري (Crohn)، درمان هيپركلسمي ناشي از افزايش جذب روده اي كليسيم مؤثر مي باشد، بتامتازون جهت درمان درماتيت هرپتي فورم، اريتمامولتي فورم، درماتيت اكسفولياتيو، پمفيگوس، پزوريازيس و درماتيت سبوروئيك نيز بكار مي رود.

اثرات جانبي Adverse Reaction :

اختلال الكتروليت و مايعات: احتباس سديم و مايعات، نارسائي احتقاني قلب، كم شدن پتاسيم و كلسيم، آلكالوز همراه با هيپركالمي و هيپرتانسيون.

عوارض عضلاني و اسكلتي: ضعف عضلاني، ميوپاتي استروئيدي، تحليل عضله، استئوپروز، شكستگي مهره ناشي از فشار، نكروز غيرميكروبي بازووران، شكستگي پاتولوژيك استخوانهاي دراز.

عوارض گوارشي: اولسرپپتيك (با احتمال سوراخ شدن و خونريزي)، پانكراتيت، اتساع شكمي، التهاب زخمي مري.

عوارض پوستي: تأخير در بهبود زخم، نازك و شكننده شدن پوست، خونمردگي و كبودي پوست، سرخي صورت، ازدياد تعريق، عدم پاسخگوئي به تست هاي جلدي.

عوارض عصبي: تشنج، ازدياد فشار داخل جمجمه اي همراه با خيز نقطه كور، سرگيجه، سردرد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

عوارض غدد داخلي: بي نظمي قاعدگي، علائم شبه كوشينگ، توقف رشد كودكان، عدم پاسخگوئي غدد هيپوفيز و فوق كليه بخصوص هنگام استرس، ضربه ، جراحي ، پائين آمدن تست تحمل قند، بروز ديابت نهفته، بالا رفتن نياز به انسولين و پائين آورنده هاي خوراكي قند خون.

عوارض چشمي: كاتاراكت خلفي زيركپسولي، گلوكوم و اگزوفتالمي.

عوارض متابوليك: تعادل منفي ازت ناشي از كاتابوليسم پروتئين ها.

موارد منع مصرف Contraindications :

مصرف بتامتازون در صورت وجود عفونتهاي سيستميك قارچي و حساسيت بيش از حد به گلوكو كورتيكوئيدها غير مجاز مي باشد. در صورت مصرف دوزهاي بالا دارو سيستم ايمني بدن دچار وقفه مي گردد و نبايستي از واكسن هاي زنده مانند واكسن آبله بهره گیری نمود.

مصرف دارو در بيماريهاي ذيل بايد با احتياط صورت گيرد.

بيماريهاي قلبي با نارسايي احتقاني قلب، ديابت قندي، ديورتيكوليت،

گلوكوم (با زاويه باز) نارسايي فونكسيونل كبدي، افزايش ليپيد در خون، مياستني گراو، استئوپروز. اولسرپپتيك، گاستريت، ازوفاژيت، نارسائي فونكسيونل كليوي، وجود سنگهاي كليوي توبر كولوز (با تست مثبت جلدي) و كوليت اولسراتيو.

مصرف در حاملگي: بروز نوزادان ناقص الخلقه در حيوانات مطالعه شده می باشد لذا هنگام تجويز مي بايستي نفع و ضرر مصرف دارو توسط پزشك معالج ارزيابي گردد.

مصرف در بانوان شيرده: از طريق شير دفع مي گردد و ممكن می باشد باعث بروز عوارض ناخواسته از قبيل متوقف شدن رشد و جلوگيري از توليد استروئيد آندروژن در نوزداني كه مادران آنها در دوران شيردهي از بتامتازون بهره گیری نموده اند گردد.


دیدگاهتان را بنویسید