– فرم كالاهاي اماني ارسالي: اين فرم در موقع ارسال كالا، به صورت امانتي به مؤسسه يا قسمتي كه به آن نياز دارد توسط انباردار تنظيم مي‌گردد.

10- فرم برگشت كالاي اماني ارسالي: اين فرم هنگام برگشت كالاهائيكه قبلاً به صورت امانت ارسال شده می باشد مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد و توسط انباردار صادر مي‌گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ج- كنترل‌هاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده (خريد كالا)

هنگامي كه اجناس خريداري شده دريافت گرديد آغاز بايد بسته‌بندي آن بازپس بازديد و شمارش و در پايان در جاي مناسبي در انبار گذاشته گردد.

براي اين كار انبار دار يا كارمندي كه مسئول دريافت كالاست نخست اجناس وارده را به دقت شمارش و از لحاظ آسيب‌ديدگي در جريان محل و كامل بودن قطعات بررسي مي‌كند و سپس تعداد و مشخصات اجناس دريافتي را با مشخصات و تعداد مندرج در بر گ سفارش خريد مطابقت مي‌دهند. چنانچه بين اجناس دريافتي و سفارش اختلافي نباشد. تعداد هر يك از اقلام دريافتني در نسخه‌هاي چهارم برگ سفارش خريد (مخصول انبار) درج مي‌گردد. نسخه‌هاي سفارش خريد به عنوان قبض انبار يا گزارش دريافت كالا مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد و بايد در آن جاي خالي براي امضاء و ساير اطلاعات مربوط به دريافت كالا و جود داشته باشد.

نسخه 4 برگ سفارش خريد كه به عنوان قبض انبار مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد، سند مثبتي می باشد كه بر اساس آن اجناس دريافتي در كارت موجودي كالا ثبت مي‌گردد.

براي پرداخت بهاي اجناس خريداري شده به فروشنده كالا يا انتقال پول به حساب بانكي مخصوص كارپرداز (تنخط گردان خريد) ويژة كارپردازي بايد تأييد كند كه اجناس دريافتي توسط انبار با سفارش مطابقت دارد.

براي اين كاركرد از انبار نسخة چهارم سفارش خريد (گزارش دريافت كالا يا قبض انبار) را تكميل مي‌كند به دايرة كارپردازي مي‌فرستد و دايرة مزبور آن (تا وصول فاكتور فروشنده با برگه فروش نقدي نگهداري مي‌‌كند.

پس از وصول فاكتور خريد كه معمولاً حاوي كليه اطلاعات مندرج در برگ سفارش كالا بعلاوه زير محاسبات مربوط به قيمت هريك از اقلام و مالي هزينه‌هاي ديگري می باشد فاكتور با سفارش مقايسه و كليه محاسبات آن كنترل مي‌گردد. هر گاه بين فاكتور و سفارش اخلافي وجود نداشته باشد دايره كارپردازي با زدن مهر آن را تصويب مي‌كند به دايره حسابداري پس از دريافت فاكتور مصوب از دايرة كارپردازي آغاز محاسبات آن ( مجدداً كنترل سپس در دفتر روزنامه ثبت و به حسابهاي مربوطه در دفاتر معين و كل نقل و عين فاكتور را بر حسب سررسيد در پرونده‌هاي بايگاني مي‌نمايد. كنترل ديگري كه در مورد اجناس خريداري شده اعمال مي گردد مربوط به برگشت دادن كالا يا اخذ تخفيف به علت عيب و نقص می باشد.

د: مجوزهاي مورد نياز براي دريافت كالا از انبار

دريافت كالا و مواد طي تكميل فرم درخواست كالا از طريق متقاضي مصرف‌كنندة ‌جنس و ارسال آن به انبار انجام مي‌گردد اين فرم‌كالا در انبار از طريق مراجعه به كارت و يا دفاتر موجودي كالا نسبت به ارائه آن اقدام مي‌نمايد. فرم درخواست كالا در سه نسخه تهيه مي‌گردد نسخه 1 و 2 اين جنس جهت دريافت جنس به انبار ارسال مي‌گردد و نسخه 3 جهت پيگيري امر و نگهداري سوابق در بايگاني واحد متقاضي نگهداري مي‌گردد.

در صورت موجود بودن كالا انباردار نسبت به تحويل جنس به درخواست كننده و صدور حواله اقدام مي‌نمايد و نسخه 2 كالا در انبار بايگاني مي‌گردد و نسخة را آن به ضميمه نسخه 1 و 2 حواله انبار از طريق تداركات به امور مالي ارسال مي‌دارد انبار‌دار در صورت موجود نبودن كالا موظف به تكميل فرم درخواست خريد و پيگيري آن مي‌باشد.

در بعضي از انبارها از فرم ادغام شدة درخواست و تحويل كالا از انبار بهره گیری مي‌گردد. اين فرم توسط متقاضي تكميل و پس از تحويل جنس توسط انباردار و ساير مسئولان امضاء مي‌گردد.

درخواست تحويل كالا از انبار طي مراحل زير اجرا مي‌گردد.

1- درخواست تحويل كالا را دريافت داريد.

2- هنگام مراجعه تحويل گيرنده بر كاردكس كالا بر روي كامپيوتر مراجعه نماييد تا از آدرس و موجودي كالا اطلاع حاصل نماييد.

3- اگر كالا موجود باشد و درخواست اولين درخواست واحد مربوطه در آن روز باشد سه نسخه حواله انبار، به آن واحد اختصاص دهيد براي درخواستهاي بعدي آن واحد از همين حواله انبار بهره گیری كنيد.

4- حواله‌هاي انبار كه در امور اداري و مالي شماره ‌ماشين نخورده‌اند فاقد اعتبارند. توجه داشته باشيد كه حواله‌هاي انبار از بين نروند حتي حواله‌هايي كه به نحوي غيرقابل بهره گیری شده‌اند را نگهداري و سپس به امور اداري – مالي ارسال داريد.

5- با در نظر داشتن آدرس كالا به محل مربوط مراجعه و كالا را برداشته و مشخصات آن را با كالاي درخواست شده مطابقت دهيد.

6- از تحويل گيرنده نيز بخواهيد آن را كنترل نمايد.

هـ : مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا

كليه موارد را مي‌توان به : جامد، مايع ، گاز، ظرف شده و فلزي شكل تقسيم نمود.

اقلام جامد تكي: مانند يك شاخه تير آهن، يك عدد ميلگرد، يك عدد پيچ

اقلام جامد ظرف شده (كانتينر شده): مانند يك كانتينر صادراتي، يك صندوق، كالا يك پالت بار

اقلام جامد فلزي: مانند گندم، برنج، مواد اوليه معدني

اقلام مايع فلزي: مانند جريان آب، روغن، نفت

اقلام مايع كانتينر شده، مانند يك بسكه نفت، يك چليك اسيد.

اقلام گازي شكل كانتينر شده: مانند كپسول گاز

اقلام گازي شكل فلزي: مانند جريان گاز

به گونه كلي يك انبار بر حسب ميران ظرفيت، حجم‌هايي كه به 2صورت روزانه، ماهانه، و يا سالانه در آن تخليه و با بكارگيري مي‌گردد، تعداد پرسنل و تأثیر خاصي كه در مجموعة وابسته به خود ايفا مي‌كند ممكن می باشد به صورت مجتمعي عظيم با مساحتي بيش از صد هكتار ساخته گردد يا به صورت يك سالن كوچك محدود گردد.

بديهي می باشد متناسب با نوع انبار و ميزان فعاليت آن، تعداد بخشهاي تشكيل دهنده انبار و نيز وسعت و گستردگي آن بخشها متفاوت خواهد بود. يك مركز خدمات آتش نشاني در يك مجتمع انبار كه مجهز به ماشين‌هاي مناسب آتش‌نشاني و ساير تجهيزات لازم و پرسنلي كارآمد و‌ آماده به كار مي‌باشد. در يك انبار معمولي يا كوچكتر جاي خود را به سيستم‌هاي اطفاي حريق اتوماتيك و با تعدادي كپسولهاي خاموش كننده حريق خواهد داد. تنوع و حجم محدود اقلام در يك انبار كوچك جاي خود را به حجم بالاي مواد با تنوع بسيار زياد در مجتمع‌هاي بزرگ انبار مي‌دهد. ميزان تخليه و بارگيري و تعداد كاميون‌هايي كه در انتظار تخليه به سر مي‌برند از مسائل و مشكلات مجتمع‌هاي انبار و يا انبارهاي وسيع مي‌باشد و انبارهايي كه فعاليت كمتري دارند دچار چنين مشكلي نمي‌‌شوند. اين گونه تفاوتها باعث مي‌گردد كه نتوان تحت عنوان كلي «بخشهاي مخلتف در يك انبار» می آیدزيرا چنين عنواني نشانگر گستردگي كافي سيستم انبار خواهد بود. بديهي می باشد انبارهايي كه در سطح پائين‌تري به فعاليت مشغولند حالت تعديل شده‌اي از مواد ارائه شده را دارا خواهند بود.

و: مشخصات كارت انبار

براي نگهداري حساب ورود و خروج هر نوع كالا كه وارد انبار مي‌گردد و يا از انبار خارج مي‌گردد از كارتهاي مقوايي انبار بهره گیری مي گردد.

هر انبار داراي دو نوع كارت می باشد و بنا به ضرورت مي‌توان مقدار زيادتري در نظر گرفت و بوسيله كارت انبار مي‌توان در هر زمان ميزان ورود و خروج كالا به انبار و موجودي انبار و ساير اطلاعات لازم در انبار را بدست آورد.

اول- كارت كوچك (يا كارت قفسه)

كارت كوچك انبار در بالاي قفسه يا روي هر يك از اجناس انبار نصب مي‌گردد و اين كارت داراي مشخصات زير مي‌باشد.

1- نام كالايي كه كارت مربوط به آن می باشد.

2- شماره جنس و نوع كالا

3- حداقل و حداكثر موجودي كالا

4- واحد مقدار

دوم- كارت بزرگ

كارت بزرگ انبار داراي مشخصات زير مي‌باشد:

1- شماره فرم كه در موقع مصرف و استعمال فرمهاي دوم و سوم به بعد به ترتيب به فرمها داده مي‌گردد.

2- شماره كالا- بر مبناي طبقه‌بندي و تنظيم كالا كه در فصول گذشته در اطراف آن توضيح داده گردید.

3- مشخصات كامل كالا

4- واحد مقدار

5- حداكثر و حداقل موجودي

6- شماره رديف و ثبت ورود و خروج كالا مربوطه كارت

7- فروشنده

8- اطلاعات مربوط بر ورود كالا با تفكيك تاريخ و مقدار و مبلغ

9- اطلاعات مربوط به خروج كالا با تفكيك تاريخ مقدار و مبلغ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اطلاعات مربوط به خروج كالا شامل اطلاعات مربوط به مقدار و مبلغ

از كارت بزرگ انبار اطلاعات زير بدست مي‌آيد:

قيمت و مقدار هر يك از انواع كالاهاي موجود در انبار

اسم و آدرس فروشندگان كالا

ميزان موجودي هر كالا در هر موقع

نحوة‌ تنظيم كارت انبار و رعايت منطقه سفارش مجدد

به طوري كه در بالا ذكر گردید روي هر يك از اجناس موجود در انبار و هر نوع كالا كه داراي شماره و طبق‌بيني باشد، يك كارت كوچك انبار نصب مي‌گردد و انباردار مشخصاً و با كمك ساير كاركنان انبار ورود و خروجي و موجودي هر جنس را از حيث تعداد با ذكر تاريخ در آن ثبت مي كند.

كارتهاي كارتهاي بزرگ در ميزهاي كارتكس يا در جعبه‌هاي كشوئي محافظت و نگهداري مي‌گردد و در هيچ موقع بجز در زمان ثبت مدارك داده و ستد انبار نبايد از محل مربوطه خارج گردد.

كارتهاي بزرگ انبار به منزله دفتر حساب جنسي كالا مي‌باشد بنابراين بايد با دقت نگهداري گردد از نقل و انتقال بي مورد آن خودداري گردد كارت بزرگ انبار علاوه بر اين كه داراي مزاياي كارت كوچك انبار مي‌باشد نام فروشنده و بهاي كالاي خريداري شده را نيز تعيين مي‌كند.

كارتهاي بزرگ به ترتيب شماره كارت بايگاني مي‌گردد و هر موقع كه يكي از كارتهاي بزرگ تمام گردید بايتي با نهايت دقت و به ترتيب كه ذكر گردید كارت مزبور در محل بايگاني كارتهاي خارج از جريان نگاهداري گردد و بلافاصله كارت جديدي كه آخرين اطلاعات كارت سابق در سر لوحه آن ذكر شده باشد به جاي آن گذارده مي‌گردد محتويات هر يك از وسط كارت بزرگ از جهت روز خروج اشياء بايستي كاملاً منطبق با محتويات كارت كوچك باشد. روي كارتهاي كوچك و بزرگ محلي براي تعيين حداكثر و حداقل موجودي تعيين شده و انباردار وظيفه دارد مراقبت كند كه ميزان موجودي از حداقل كنترل نشده و از حداكثر مندرج در كارت تجاوز نكند.

توضيح آن كه حداكثر نشان مي دهد بالاترين مقدار از يك نوع جنس را كه انباردار مي‌تواند موجود داشته باشد. چقدر می باشد و مقصود از حداقل كمترين مقداري می باشد كه ميزان موجودي نبايد از آن كمتر باشد و به محض اينكه انباردار ملاحظه كند كه ميزان ذخيره انبار نزديك به حداقل مي باشد بلافاصله بايد نسبت به درخواست كالا از انبار و يا صدور درخواست خريد از نظر تكميل ذخيره انبار اقدام نمايد.

در خاتمه اين نكته قابل يادآوري می باشد كه دوبل كارت يعني كارتي درست مشابه به كارت بزرگ انبار كه در حسابداري موجودي‌هاي جنسي شركتهاي نگهداري مي‌‌گردد و دقيقاً فعل و انفعالاتي كه انبار داران در انبار روي كارت بزرگ معمول مي‌دارند. حسابدار مربوطه در دياره حسابداري روي كارت بزرگ انبار موجود در حسابداري انبار به اقدام مي‌آورد و تطبيق كامل مندرجات اين دو كارت كه در دو محل جداگانه و به وسيله واحدهاي سازماني مجزا از هم مورد تنظيم قرار مي‌گيرد. مهمترين وسيله كنترل موجودي و دادو ستد انبارها مي‌‌باشد. و در شركتهاي پيشرفته عمليات محاسباتي كارتهاي انبار بوسيله ماشينهاي الكترونيك (كامپوتر) به اقدام مي‌آيد.

كالاهاي وارده و صادره باستناد درخواست خريد و يا قبض خروج جنس از انبار كه در مورد هر يك جداگانه توضيح داده شده می باشد در دفاتر واردات و صادرات انبار؟؟؟ گرديده و از دفتر واردات به كارتهاي بزرگ و كوچك منتقل مي‌گردد.

در موقع صدور كالا از انبار بايد قيمت آن معلوم باشد و هر گاه يك جنس داراي قيمتهاي مختلف باشد، براي تعين بهاء آن كالا بايستي معدل يا حد وسط نرخهاي خريد را مبناي محاسبه و تعيين ارزش كالاي خروجي قرار داد.

بخش دوم:

طراحي يك سيستم محاسبه و پرداخت حقوق

1- تعريف سيستم حقوق و دستمزد: در مؤسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هر يك از كاركنان مي‌تواند بر اساسي ساعات كار به صورت دستمزد روزانه يا هفتگي و يا حقوق ماهانه باشد. هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعاتي مربوط به دريافتي هر يك از كاركنان بايستي همراه با ريز محاسبات و مبتني بر مدارك كاركري وي پردازش و ارائه گردد. بنابراين مي‌توان سيستم حقوق و دستمزد را به صورت زير تعريف نمود:

سيستم حقوق و دستمزد مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته در داخل يك مؤسسه می باشد كه داده‌هاي مربوط به سهم نيروي كار در توليد محصولات و يا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي‌كند. داده‌هاي مربوط به سهم نيروي كار عبارتند از: نام كارمند، شماره تأمين اجتماعي، ساعات كاركرد، نرخ و دستمزد، اضافه كاري كسورات بيمه و ماليات.

2- انواع سيسمتهاي پرداخت حقوق و دستمزد:

در مؤسسات كوچك كه تعداد كاركنان آنها زياد نيست پرداخت حقوق و دستمزد معمولاً در يك روز انجام مي‌گردد و تناوب پرداخت ممكن می باشد هفتگي، دو هفته يكبار و يا ماهانه باشد. در هر حال بهترين روش پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت توسط چك از حسابجاري بانكي می باشد. در صورتي كه به دلايل مختلف پرداخت حقوق توسط چك امكان پذير نبوده و به شكل نقدي انجام مي‌گردد، به ميزان جمع مبلغ مورد نياز براي پرداخت خالص ليست حقوق و دستمزد وجه نقد از بانك دريافت و به محل فعاليت مؤسسه برده و در اختيار دايره پرداخت حقوق و دستمزد و يا مسئول پرداخت قرار داده مي‌گردد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید