اختصار مطالب :

بخش اول:

در اين بخش هدف از استقرايك سيستم كه به گونه كلي مي توان آنها را به 1- سرعت اقدام در انجام وظايف مالي. 2- اعمال كنترلهاي داخلي لازم. 3- پائين آوردن
هزينه هايي كه بر اثر عدم اجرائي سيستم در موسسه موجود بوده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

و همچنين مصرفي فرم هاي انبار داري كه عبارتند از: 1- مجوز تحويل كالا. 2- حواله انبار. 3- دريافت كالا. 4- خروج كالا. 5- فرم درخواست خريد و …

مصرفي كارت انبار و كنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده كه براي دريافت كالا از چهار نسخه بهره گیری مي كند. و همچنين موقتي مجوزهاي مورد نياز دريافت كالا كه تحت عنوان 3 نسخه مورد پيگيري قرار مي گيرد.

مصرفي مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا كه اول جداسازي هر يك از اقلام از لحاظ نوع مواد.

بخش دوم: طراحي يك سيستم محاسبه و پرداخت حقوق كه اولاً به تعريف سيستم حقوق دستمزد كه عبارتست از مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته در داخل يك موسسه و همچنين انواع سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد كه ممكن می باشد به صورت هفتگي يا دو هفته يكبار يا ماهانه پرداخت گردد.

بخش سوم: توصيفي در مورد سيستم حقوق و دستمزد چگونگي پرداخت حقوق و دستمزد و محاسبه حقوق با در نظر داشتن يك مثال – رويه هاي ثبت اوقات كه اصطلاحاً زمان گيري اوقات كار لقب داده مي گردد و كارت حضور غياب كاركنان.

بخش چهارم:

در مورد ارتباط تنگاتنگ انبار با حسابداري و كالاهايي كه در يك روز انبار تحويل گرفته يا تحويل مي دهد و همچنين ايجاد يكسوي سرفصلهاي مورد نياز واحد اقتصادي و مصرفي اينكه سيستم مالي و حسابداري مهمترين سيستم اطلاعاتي مديريت در هر سازمان مي باشد و در ضمن محاسبه صورتحساب سود و زيان با در نظر داشتن يك مثال و مشخص کردن كنترلهاي داخلي و نمونه اي از روشهاي آن و به صورت كلي تر ويژگي كلي يك سيستم كنترل داخلي مي پردازد.

به نحوه نگه داري موجوديها از روش دائمي و اداري و محاسبه آنها نيز توجه دارد.

بخش پنجم: كه به طراحي يك سيستم كه مصرفي فعاليتهاي عملياتي كه به گونه
مختصر تر در تحقيق ارائه شده و به صورت وضعيت مالي و حسابي توضيح داده شده.

و همچنين ايجاد يكسري فصلهاي حسابداري و نحوه نگه داري موجود در و پايان نيز در مورد ماليات غير بحث مختصري انجام مي گردد.

فرم پرداخت نقدي صندوق

شماره . . . . . . . . .             تاريخ . . . . . . . . . . . .

مبلغ . . . . . . . . . ريال به حروف . . . . . . . . . . . . .

از خانم/ آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . . توسط . . . . . . . از صندوق شركت پرداخت گرديد.

امضاء دريافت كننده                          امضاء مدير مالي

شماره . . . . . . . . . .

تاريخ . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . ريال

توسط . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . .

نام: خانم / آقاي

امضاء

بنام خدا

تاريخ : /   / 138

شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (سهامي خاص)

( برگ تنخواه كردن – دفتر مركزي)‌

از تاريخ . . . . . . . الي تاريخ . . . . . .

  تفكيك هزينه‌ها
رديف تاريخ مبالغ دريافتني هزينه‌هاي مالي هزينه‌هاي اداري هزينه‌هاي فروش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد ساير هزينه‌ها (هزينه هاي متفرقه
 

 

 

 

 

 

             
جمع       مانده:    

1- تسويه تنخواه گردان                      2- نام و نام خانوادگي مسئول تنخواه كردن                                     3- امضاء تنخواه كردن

 

 

شماره . . . . . .. .                شركت . . . . . . . .     دستور پرداخت چك/ وجه نقد

تاريخ   . . . . . . . .

مبلغ ( به حروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ به عدد . . . . . . . . . . . . ريال

بابت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

چك شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . عمده بانك . . . . . . . يا به گونه نقد را در وجه . . . . . . . . . . . . . پرداخت نمائيد.

حسابدار                  مدير مالي                 مدير عامل

مبلغ (به حروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مبلغ به عدد . . . . . . . . ريال

طي چك شماره . . . . . . . . . . . . . . . .با نقداً به اينجانب :

نام . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . پرداخت گرديد.

امضاء دريافت كننده:

 

فرم دستور پرداخت تك

شماره . . . . . . . . .             تاريخ . . . . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . . ريال به حروف . . . . . . . . . . . . .

از خانم/ آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . . توسط . . . . . . . حسابدار شركت دريافت گرديد.

امضاء پرداخت كننده                           امضاء حسابدار

فرم دريافت نقدي صندوق

شماره . . . . . . . . . .

تاريخ . . . . . . . . .13

مبلغ . . . . . . . . ريال

توسط . . . . . . . . . .

بابت . . . . . . . . . . .

نام: خانم / آقاي

امضاء پرداخت كننده:

 

 

 

1- فرم درخواست كالا از انبار

واحد درخواست كننده: . . . . . . . . . . . . . . . .

نام درخواست كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام شركت . . . . . . . . . . . . . تاريخ درخواست: . . . . . . . . .

شماره درخواست: . . . . . . . .

رديف شماره كالا عنوان كالا واحد مقدار درخواستي مقدار تحويلي ملاحظات
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
توزيع نسخ 1- سفيد: حسابداري     2. آبي: سرپرست انبار     3. زرد: درخواست كننده كالا

 

 

شماره حواله : ( سريال چاپ گردد)                                  تاريخ حواله: . . . . . . . . . . .

3- حواله انبار

تاريخ درخواست:

شماره درخواست:

شركت . . . . . . . . . . . . . . . . .

انبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كد قسمت مصرف كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علت درخواست: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام قسمت مصرف كننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره رديف شماره درخواست شماره كالا عنوان كالا واحد مقدار تحويلي نرخ- ريال (واحد) مبلغ- ربال (جمع) ملاحظات
                 
 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  انباردار:                   تحويل گيرنده:                      سرپرست انبار :                               سرپرست قسمت مصرف كننده:

 

 

 

 

  توزيع نسخ

1- سفيد و آبي: حسابداري   2- سبز: سرپرست انبار   3- زرد درخواست كننده

 

 

كارتن بهرام

توليد كننده انواع كارتن : (سه لا و پنج لاصادراتي)

چاپ فلكسو (دورنگ)

چاپ سيلك

لمينت

خدمات دايكات (تا، برش) و . . . .

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید