رويكرد جديدي كه در سالهاي اخير بر مديريت عمليات حاكم شده، رويكرد مديريت زنجيره تامين (SCM) می باشد. زنجيره تامين شبكه اي از تسهيلات و مراكز توزيع می باشد كه وظايف تهيه و تدارك مواد خام، تبديل آن به محصولات نهايي و واسطه‌اي و توزيع اين محصولات نهايي به مشتريان را انجام مي‌دهد. امروزه شركتها نيازمندند تا يكپارچگي منظمي را در تمام فرايندهاي توليدي- از ماده خام تا مصرف كننده نهايي – ايجاد كنند. مديريت زنجيره تامين به عنوان يك رويكرد يكپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و كالا، اطلاعات و جريان پولي، توانايي پاسخگويي به اين را داراست. و جايگاه اطلاعات و تكنولوژي براي موثر و كاراشدن فرآيندها در مديريت زنجيره تامين امري بديهي مي باشد. در اين مقاله سعي شده می باشد تأثیر سيستمهاي اطلاعاتي در مديرت زنجيره تامين تشريح گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

واژه‌هاي كليدي

مديريت زنجيره‌ تامين – سيستمهاي اطلاعاتي – سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني – تجهيزات اطلاعات و تكنولوژي

مقدمه

سرعت جهاني شدن اقتصاد و همبستگي فعاليتهاي اقتصادي در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، مرزهاي جغرافيايي را به سرعت بي رنگ نموده و ظهور شركتهاي بين المللي شاهدي بر اين مدعاست.ظهور اين شركتها به همراه خود روشهاي بسيار پيچيده‌اي را در جستجو و خلق بازارها، روشهاي نوين مديريت در توليد و توزيع و كليه عمليات بازرگاني، ايجاد نموده می باشد. عرصه رقابت چنان پيچيده شده كه شركتهاي بزرگ از ملتهاي متقاوت با يكديگر ادغام شده و براي دست يابي به مزيت‌هاي ويژه در سطح بين‌المللي در كليه بخشهاي توليدي و خدمات، روشهاي نوين را به كار گرفته اند.

در اين مسير بكارگيري تكنولوژيهاي برتر در زمينه‌هاي اطلاعات و ارتباطات نيز در افزايش سرعت اين تحولات سهم بسيار عمده‌اي را داشته می باشد شبكه جهاني اينترنت باعث شده كه در دوردست ترين نقاط بتوان به اطلاعات گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف دسترسي يافته و فرضيه دهكده جهاني، پايه‌هاي خود را محكم كند. در چنين شرايطي به عنوان يك نتيجه گيري از تغييرات مذكور، سازمانها دريافتند بايد در مديريت شكبه همه كارخانجات و شركتهايي كه ورودي سازمان آنها را – بطور مستقيم و غير مستقيم – تامين مي كردند و همچنين شبكه شركتهاي مرتبط با تحويل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتري، درگير شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با چنين نگرشي رويكردهاي «زنجيره تامين» و مديريت زنجيره‌ تامين وارد حیطه وجود نهادند.

برطبق اين نظريه زنجيره‌ تامين در يك تعريف ساده، شامل تمام فعاليتهاي مورد نياز براي ارائه يك محصول به مشتري نهايي بوده و مديريت زنجيره‌ تامين در واقع، مديريت اين فعاليت‌ها در زنجيره تامين می باشد.

مفاهيم مديريت زنجيره و تحليل آن: ] 4[

يك زنجيره تامين شامل همه تسهيلات (امكانات)، وظايف و كارها و فعاليتهايي مي‌گردد كه در توليد و تحول يك كالا يا خدمت از تامين كنندگان (و تامين كنندگان آنها) تا مشتريان (مشتريان آنها) درگير هستند و شامل برنامه‌ريزي و مديريت عرضه وتقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه زمانبندي محصول يا خدمت، انبار كردن، كنترل موجودي و توزيع، تحويل و خدمت به مشتري مي‌گردد مديريت زنجيره‌ تامين همه اين فعاليتها را طوري متناسب مي‌كند كه مشتريان بتوانند محصولاتي با كيفيت بالا و خدمات قابل اطمينان در حداقل هزينه به دست آوردند، مديريت زنجيره تامين مي‌تواند براي شركت مزيتي رقابتي ايجاد كند. بنابراين مديريت زنجيره تامين داراي سه مولفه كلي به صوت زير می باشد:

  • مديريت اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي در شبكه تامين
  • مديريت عمليات و موجودي و جريان مواد در شبكه‌ تامين (مديريت لجستيك)
  • مديريت روابط در داخل و بين اعضاي شبكه

اين سه مولفه در حقيقت سه مشخصه استراتژيك يك شبكه به شمار مي رود و در صورتيكه براساس شرايط مورد نياز شبكه طراحي نشوند و يا بعد از طراحي آنچنان كه شايسته می باشد مورد توجه، بازبيني و كنترل قرار نگيرند كارايي كل شبكه را تحت تأثير قرار مي دهند. نكته اساسي و بسيار مهم وجود يك نظام و سيستم پويا براي تحليل و بهبود اين سه ركن شبكه می باشد زير شرايط محيطي مي تواند بشدت متغير بوده و همين تغييرات شديد برروي كارايي و حتي حذف يك شبكه موثر باشد. در نتيجه به مجموع سه مديريت ذكر شده در فوق، بايستي مورد چهارمي اضافه كرد كه عبارتست از : مديريت استراتژيك شبكه تامين

بنابراين مي توان يك مدل مفهومي براي مديريت شكبه تامين (scm) به صورت عام طرح كرد.

اهميت اطلاعات در محيط مديريت زنجيره عرضه متناسب

تا قبل از دهه 1980 بسياري از اطلاعاتي كه بين نواحي وظيفه‌اي در داخل يك ارگان و يا ارگان‌هاي عضو زنجيره‌ عرضه جريان داشتند بر روي كاغذ ثبت مي‌شدند: در بسياري از موارد اين نوع معاملات و ارتباطات كند، غير معتبر، و نزديك به خطا بود. اين نوع تجارت هزينه زيادي در برداشت زيرا باعث كاهش اثربخشي موسسات بازرگاني در قابليت طراحي پيشرفت، تهيه، توليد، توزيع اين محصولات مي گردید. همچنين اين شيوه مانع از ريسك كردن در سرمايه‌گذاري بين سازماني مي‌گردد كه امكان پيشرفت و سود در آنها زياد می باشد. در طول اين دوران، اطلاعات به صورت عامل رقابتي – انتقادي كم ارزشي درآمده بودند زيرا قابليت آن توسط اعضاء زنجيره عرضه به خوبي قابل درك نبود. اگرچه در اين زمان شركت‌هايي كه مبادرت به بهره گیری ازمديريت زنجيره عرضه مي‌كنند متوجه اهميت حياتي اين اطلاعات و همينطور تكنولوژيهاي مي‌شوند كه اين اطلاعات را قابل دسترسي مي‌نمايند. ] 6[

امروزه ممكن می باشد زير ساختارهاي بنيادين تكنولوژي اطلاعات پيچيده‌ و جامع باشد. اين زيرساختارها پشتيبان شبكه هاي ارتباطي موسسات بازرگاني به بانك‌ داده‌ها و سيستمهاي عامل هستند. در حقيقت قابليتهاي زيرساختارهاي تكنولوژي اطلاعات موقعيتي را براي رقابت در زمينه نوآوريهاي تجارت به وجود مي‌آورد مانند كاهش زمان سيكل، اجراي فرايندهاي دوباره طراحي شده بين بخشي [1]، به كار بردن موقعيت‌هاي متناسب كننده فروشي[2]، و هدايت خريداران. اين زير ساختارها همچنين محافظ پشرفته مديريت و نگهداري زنجيره‌هاي عرضه درون سازماني هستند.

در يك معنا سيستمهاي اطلاعات و تكنولوژيهايي كه در اين سيستمها بكاررفته‌اند نشان دهندة عنصري بنيادين‌اند كه سازمان‌هاي زنجيره عرضه را به سيستمي متعهد و متناسب متصل مي‌كنند. در جو رقابتي حاضر، در اهميت اطلاعات و تكنولوژي اطلاعات تا موفقيت نهايي و شايد حتي در بقاي اعتبار مديريت زنجيره عرضه ترديد و جود ندارد. تعدادي از موسسات بازگاني معتبر كه در قالب ارتباطات زنجيره عرضه باهم همكاري مي كنند. بيشتر موفقيت خود را مديون اطلاعات و سيستمهايي مي‌دانند كه براي تقسيم اطلاعات بكار مي‌برند. در اين زمينه مي توان شركتهاي P & G [3] و Wal – Mart را نام برد. شركت P & G در ميان توافقهايي كه با خريداران مهم و خرده فروشي انجام داده متعهد شده می باشد تا براي توسعه اين خريداران تيمي را مامور كرده تا صورتحسابهاي اصلي را كنترل كنند. يكي از اهداف اصلي اين گروهها تسهيل اطلاعات بين مؤسسات بازرگاني می باشد. و همچنين تعيين محدوده مشخص براي لجستيك، مديريت مالي، حسابداري، MIS ، و مسايل مربوط به عرضه مي‌باشد.

براساس گفته‌هاي بوئرساكس و كلاس (1996)، اطلاعات به هنگا و دقيق حالا بيشتر از هرزمان ديگري، در تاريخ تجارت آمريكا مهم و حياتي می باشد. 3 عامل تاثير بيمار زيادي بر روي اين تغييرات داشته‌آند: اول خشنود كردن خريداران كه يكي از دغدغه‌هاي فكري مشترك در بين همه می باشد. خدمات رساني به بهترين، شايسته‌ترين و موثرترين وجه ممكن مسئله‌اي بسيار با اهميت می باشد. از بين كل تجارب خدمات رساني به مشتريان اين اطلاعات ضروري‌ترين مي باشند: ترتيب سفارشات – دسترسي به محصولات، جدول زماني تحويل نامه‌ها و بسته‌هاي پستي و فاكتورها.

دوم، اطلاعات يك فاكتور قاطع در توانايي مديران جهت كاهش موجودي و نيازمندي‌هاي منابع انساني با يك سطح رقابتي مي‌باشد. و در اخر جريانات اطلاعات تأثیر بسيار مهمي را در برنامه‌ريزي استراتژيك و خردكردن[4] امكانات و منابع بازي مي‌كند.]3[

سيستمهاي اطلاعاتي بين سازماني[5] (IOIS)

بسياري از سازمانهايي كه از اهميت حياتي اطلاعات در محيط يك زنجيره عرضه‌ها متناسب مطلع هستند از نوعي سيستم‌ اطلاعاتي بين سازماني بهره گیری مي‌‌كنند. IOIS سيستمهايي هستند برپايه تكنولوژي اطلاعات، كه از مرزهاي سازماني فراتر مي‌طریقه. در حقيقت، درسطح نهايي ادغام تمامي اعضاي زنجيره عرضه مرتبا با اطلاعات بلادرنگ، پيشتيباني مي شوند. مبناي توانايي تقسيم اطلاعات بهره گیری موثر از تكنولوژي اطلاعات در درون زنجيره عرضه می باشد. بهره گیری صحيح از اين تكنولوژيها به تصميم گيرندگان كمك مي كند تا با دسترسي زماني به تمام اطلاعات مورد نياز از هرجايي درون زنجيره عرضه آشنا مي‌شوند.

Barret توضيح مي‌دهد كه IOIS به صورت سيستم پردازش داده / ارتباط داده يكپارچه توسط 2 يا چنداركان بكار برده مي‌گردد. اين سازمانها ممكن می باشد ارتباط تجاري قبلي با يكديگر داشته باشند. (خريدار – عرضه‌كننده) و يا خير (اتاق معاملات اعتباري پاياپاي) چيزي كه بايد وجود داشته باشد اتصال الكترونيكي كامپيوتري بين دو سازمان می باشد كه باعث ماشيني شدن تعدادي از عناصر كارمي‌گردد، مانند: پردازش سفارشات، كنترل مراحل سفارشي، بازنگري سطح موجودي،اطلاعات مسير حمل ونقل، انتقال معاملات كه قبلا دستي يا به وسيله نامه انجام مي‌گردید.

توسعهIOIS داراي 3 مزيت جداگانه در زنجيره تامين می باشد: كاهش هزينه – بهبود بهره‌وري و استراتژي محصول / بازار.

هنگامي كه سازمانها IOIS ها را در زمينه پشتيباني از تواناييهاي مديريت زنجيره تامين توسعه مي‌‌دهند. ممكن می باشد با مخالفتهايي روبرو شوند. بدون شك يكي از مشكلات، گسترش يك زبان مشترك در زمينه طراحي فرمت و الويت موسسات گوناگوني می باشد كه در اطراف آن هستند. نيازمنديهاي تقسيم اطلاعات خيلي بالاتر از آن چيز می باشد كه يك توليد كننده و توزيع كنندة مربوطه‌اش جهت پردازش سفارشات به يك روش ثابت نياز دارند. تمام اطلاعات مربوطه بايستي در نهايت، اطراف و درون تمام سازمانها از نقطه شروع تا نقطه معرف جمع گردد. مانند سفارشات (سفارشي اجزاء تشكيل دهنده ، خدمات ، محصولات نهايي) حمل و نقل داخلي[6] ، توليد، انباركردن مديريت موجودي، حمل و نقل خارجي[7]، فروش، بازاريابي، پيش‌بيني و اطلاعات مربوط به خدمات به مشتريان. اگرچه سازمانها از اهميت IOIS براي داشتن مديريت زنجيره‌ عرضه موثر آگاهند ولي هيچ روش استانداردي در زمينه تكنولوژي و يا اطلاعات بكار نمي‌برند:

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید