دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعاریف ارائه شده هدف:

همه سازمانها و همه افراد برای خود هدف خاص خود را دارند و همه تلاشهای آنها حول محور و معطوف به آن هدف می باشد.هدف هر فرد با فرد دیگر و هدف هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت می باشد.امروزه آن چیز که که روشن می باشد این می باشد که هیچ سازمانی را نمی توانیم پیدا کنیم که دارای هدف نباشد چنین چیزی امکان ندارد فقط ممکن می باشد در بعضی مواقع هدف بر همگان پوشیده باشد و فقط تعداد کمی از اعضا از ان مطلع باشند.همه فعالیتهای سازمان در جهت رسیدن سازمان به هدفش می باشد.

هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب می باشد که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد.

)Amitai Etzioni (6˛1964˛

به تعبیری دیگر هدف سازمانی نماینگر یا نتیجه یا نقطه نهایی می باشد که کوشش های سازمان در ان جهت انجام می گردد.(ال دفت˛1388˛78)

به گونه کلی˛هدف عبارت می باشد از نقطه ای که کوشش و کوشش ها معطوف رسیدن به ان می باشد.در برنامه ریزی می توان هدف را نتیجه نهائی عملیات دانست.لذا هدف ها در برنامه ریزی بایستی مشخص و جزئی˛قابل سنجش˛واقع بینانه و قابل حصول باشد.(الوانی˛1388˛67)

اهداف اصلی که سازمانها در نظر دارند به آنها دست یابند˛به وسیله پیتر دراکر به سه گروه تقسیم شده می باشد:

نیل به هدف ویژ ه سازمان˛که در تجارت به معنی انجام اقتصادی کار˛و در یک اداره به معنی ارائه خدمت به عموم می باشد.

ثمربخش کردن کار و بهره مند کردن کارگر برای نیل به ایجاد محیط کار مناسب˛مشارکت کارگر و تشویق و سازمانده.

هدف چیست؟به گونه خیلی ساده برای پاسخ به سوال فوق هدف را میتوان نتایج موردانتظار دانست.هدف شامل کار مشخص و قابل اندازه گیری و نتایج مورد انتظار ما در محدوده زمانی با یک هزینه معین و مشخص می باشد.(موریس˛1368˛70)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

سایت منبع

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه