عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی

دسته‏بندی دیگری از ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی توسط گروه ‏” کندی‏” در دانشگاه هاروارد انجام شده که متغیرهای فوق تا حدودی در این دسته‏بندی که به شکل تطبیقی به انجام‏ رسیده می باشد ملاحظه می‏گردد؛ این گروه مطالعاتی، ابعاد زیر را مورد شناسایی‏ قرار داد (معمارزاده و همکاران، 1388).

1- اعتماد

الف- اعتماد اجتماعی: محور اصلی سرمایه اجتماعی، پاسخ به این سؤال می باشد که آیا شما اعتمادی به افراد دارید؟ این افراد ممکن می باشد همسایه، همکاران، فروشنده یک‏ فروشگاه، یک هم‏کیش، پلیس و اختصار هم کسانی باشد که در زندگی روزمره با آنها در ارتباط هستید باشد.

ب- اعتماد میان نژادهای مختلف: یک جامعه عموما یک‏دست بوده و افراد اغلب از یک مذهب و نژاد هستند، اما ممکن می باشد سرمایه‌ی اجتماعی را میان نژادهای مختلف‏ (سیاه، سفید، زرد) مورد مطالعه قرار داد و اندازه اعتماد نژادها را نسبت به همدیگر مورد مطالعه قرار داد (معمارزاده و همکاران، 1388).

 

2- مشارکت سیاسی

الف- مشارکت سیاسی عادی: یکی از ابزار اندازه‏گیری اندازه مشارکت افراد در جامعه، اندازه‏گیری اندازه مشارکت سیاسی می باشد. این مشارکت را می‏توان از تعداد افراد رأی‏ دهنده، اندازه مطالعه و حجم خرید روزنامه‏ها، اطلاعات شهروندان از مسائل سیاسی و مانند آنها مورد اندازه‏گیری قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب- مشارکت سیاسی نقادانه: مطالعات نشان می‏دهد که ممکن می باشد جامعه‏ای از لحاظ مشارکت سیاسی عادی در حد پایینی باشد؛ به تعبیری افراد شرکت‏کننده در انتخابات‏ مجلس خیلی کم باشند و همین‏گونه مطالعه‌ی روزنامه‏ها اندک و بینش سیاسی جامعه در سطح پایین باشد، اما در عین حال این جامعه از لحاظ مشارکت سیاسی نقادانه در سطح‏ بالایی باشد و افراد در فعالیت هایی مانند راهپیمایی‏ها، تجمع ها،    انقلاب های سیاسی… حضور فعالی داشته باشند. بی‏تردید اندازه‏گیری این بعد نیز به مشارکت سیاسی مربوط می باشد.

ج- رهبری مدنی: رهبری مدنی به اندازه مشارکت افراد در گروه ها، باشگاه ها و انجمن‏ها و امور شهر یا مدرسه و نظایر آنها می‏پردازد و این سئوال را که فرد تا چه اندازه‏ در این گروه ها و انجمن‏ها تأثیر رهبری را اعمال می‏کند، مد نظر قرار می‏دهد.

د- مشارکت مدنی: مقصود آن می باشد که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه های زیر فعالیت می‏کنند: گروههای مذهبی، باشگاه های ورزشی، لیگ های حرفه‏ای، سازمان های‏ جوانان، انجمن‏های مربوط به والدین، گروه های حرفه‏ای مؤسسات خیریه، اتحادیه‏های‏ کارگری، فرهنگسراها، گروه های ادبی، هنری، فرهنگی، تفریحی و تعاونی ها (معمارزاده و همکاران، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای  با فرمت ورد