عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: مذاکرات مربوط به جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا

از اجلاس ویژه 1978 درمورد خلع سلاح، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد دور نمای مسابقه تسلیحاتی در فضا نگران بوده می باشد. [1]

اوایل سال 1981 مجمع از کمیته خلع سلاح – که 40 کشور عضو آن هستند- خواست که به عنوان یک موضوع دارای تقدم، روش هایی را برای جلوگیری از گسترش  مسابقه تسلیحات در فضا با هدف پیش نویس کردن موافقتنامه ای موثر و قابل رسیدگی،  در نظر بگیرد.[2] تنها در سال 1985 بود که کنفرانس مربوط به خلع سلاح(CD- کمیته  قبلی در مورد خلع سلاح)، کمیته ویژه ای در خصوص «جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا» با دستوری برای ملاحظه کلی و مستقل و موضوعات مربوط به جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو، تاسیس نمود. [3]

همچنین مذاکرات میان ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی تحت عنوان «گفت و گوهای هسته ای و فضا» که به «گفت و گوهای دفاعی و فضایی» نیز معروف می باشد،  در 1985 در ژنو آغاز گردید. در بیانیه مشترکی که در 8 ژانویه1985 توسط(جورج شولتز و آندره گرومیکو) وزیران امور خارجه ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی صادر گردید،  این دو کشور اعلام کردند که به عنوان یکی از اهداف مذاکرات به توافق موثری با هدف جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا و خاتمه  آن در زمین ست یافته اند که هدف  نهایی آن حذف کامل سلاح های هسته ای در همه جاست. سرانجام، این گفت و گوها، منجر به انعقاد  سه موافقتنامه خلع سلاح حقیقی با اهمیت تاریخی گردید. معاهده محو  موشک های برد متوسط و برد کوتاه (1987)، اولین معاهده کاهش سلاح های هسته ای  استراتژیک استارت1(1990)و معاهده استارت2(1993).[4]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]. سند نهایی آن اجلاس فقط یک پاراگراف را به احتمال مسابقه تسلیحاتی در فضا اختصاص داد. که  به توضیح زیر می باشد:

«به مقصود جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضا، بایستی اقدامات بیشتری به کار رود و مذاکرات مناسب مستقر گردد.»

[2]. قطعنامه های 97/36 و 99/36 که با اکثریت زیادی در 9 دسامبر 1981 به تصویب رسید..

[3]. کنفرانس خلع سلاح، تنها مجلس مذاکره چند جانبه خلع سلاح می باشد که هر چند مستقل می باشد اما همکاری نزدیکی با سازمان متحد دارد

[4]. زمانی، سید قاسم، تسخیر فضا توسط ماهواره ها از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما، آبان 1378.ص 81

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟