دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش انجام پژوهش :

در اين پژوهش سعي بر آن می باشد تا با روش تحقيق بصورت توصيفي – تحليلي به بيان مطالب پرداخته گردد و با بهره گیری از روش کتابخانه اي، مطالب مورد نياز جمع آوري گردد و در راستاي بررسي موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقي، منابع اينترنتي و نظرات علماي حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي مرتبط بين المللي نيز در اين خصوص بهره گیری گردد.

9- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):

قلمرو پژوهش بدین گونه می باشد که کوشش می گردد تا با توجه و مطالعه قوانین و کنوانسیون ها و حتی رویه های موجود در این خصوص به اهداف موضوع مورد نظر دست پیدا نمود که این امر ممکن می باشد از  از زمان شروع بهره برداری بشر از قلمرو فضا و ماورای جو  تا به امروز را در برگیرد.

10- ابزار گردآوري اطلاعات:

ابزار گردآوري اطلاعات بصورت کتابخانه اي و بهره گیری از سايت هاي معتبر حقوقي و مجلات علمي پژوهشي و علمي ترويجي مراکز تحقيقاتي کشور می باشد.

11- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها:

روش تجزيه و تحليل به صورت کيفي و با بهره گیری از منابع حقوقي و فيش برداري و طبقه بندي و رسته بندي و تحليل عقلي آنها مي باشد.

12- دستاوردهاي پژوهش:

مي تواند در بحث آموزشي در دانشگاه ها مفيد واقع گردد و بتواند سوالات و نيازهاي محققان در اين زمينه را برآورد سازد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟