عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بند دوم: مطالعه پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده می باشد، زیرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­های مختلف یک پدیده­ی نابهنجار مانند جرم، تمام کوشش­های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این در نظر داشتن نظر می­رسد آن چیز که که برای شناخت جرم پولشویی ضروری می باشد عبارتند از:

  • درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و فرق آن از رفتارها و جرایم مشابه
  • مطالعه تحولات حاکم بر پدیده­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم
  • مطالعه و ترسیم مراحل انجام فرآیند پولشویی و شیوه­هایی که مجرمین از آنها برای تطهیر اموال غیرقانونی بهره گیری می­کنند.

1- تعریف پولشویی

در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده می باشد:

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»[1]

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» می باشد که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می­افتد که مجرمین کوشش دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»[2]

همان گونه که ملاحظه می­گردد، در این تعریف به کوشش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال تصریح­ای نشده می باشد.

ماده­ی 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب 20 دسامبر 1988 با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ی تعریفی درخصوص آن خودداری نموده می باشد. این ماده مقرر می­دارد:

«1- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به مقصود تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به مقصود اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] Henry Campell, Black’s Law Dictionary, 6th ed, 1990, Money Laundering

[2] United Nation Convention against I llicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, avaible at:http://www.unodc.org/pdf

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس