دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

پرسش های پژوهش:

 1. آیا بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی آنان ارتباط هست ؟
 2. آیا بین کلاسهای آموزشی در مورد فعالیتها و عملکرد و اهداف سازمان و کارایی کارکنان ارتباط هست؟
 3. آیا بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی کارکنان ارتباط هست؟

 1. آیا بین همکاری و مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان وکارایی کارکنان ارتباط هست؟
 2. آیا بین  اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی آنان ارتباط هست؟

 

1-7) فرضیه های پژوهش:

 1. بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی آنها ارتباط هست.
 2. بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان ارتباط هست.
 3. بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان ارتباط هست.
 4. بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان ارتباط هست.
 5. بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی آنان ارتباط هست.

1-8) تعریف مفهومی و  عملیاتی متغیرها:

متغیرهای مربوط به این پژوهش عبارتند از مشارکت˛پاداش˛آگاهی˛کلاس آموزشی˛تحصیلات و کارآیی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

 1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
 2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
 3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
 4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
 5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.