عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– اهمیت و ضرورت پژوهش

با عنايت به تأثیر حياتي تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی در حيات اقتصادي و بازرگاني كشور ما، و با در نظر داشتن تأثیر غير قابل انكار و حياتي حقوق داوری‌های بین‌المللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجراي آراي داوری‌های خارجي در يك كشور, كه ايجاد اطمينان ذهني در بين تجار كشورهاي ديگر براي انجام مراودات و مبادلات تجاري با كشوري و یا بازرگانان كشور می‌نماید و با در نظر گرفتن اين نكته كه حقوق ايران فاقد مقررات مدون پيش بيني شده در اين زمينه می باشد و توسل به مقررات متفرقه تفسيري زمينه را براي ايجاد يك روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنايت به اين نكته كه اين مقررات غالباً در ارتباط با اجراي اسناد و احكام خارجي می باشد كه داراي پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالي كه داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقي بيشتري می باشد) انجام این‌گونه تحقیقات براي شناسايي و اجراي احكام خارجي از اهمیت اساسی برخوردار می باشد.  براي اجراي آراي داوری‌های خارجي نيز لازم است مقرراتي تدوين گردد تا ضمن ايجاد يك وحدت حقوقي در اجراي آراي داوری‌های خارجي در ايران و آسان کردن تجارت خارجي و بین‌المللی در سايه اين مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نيز جلوگيري گردد و يك حكومت حقوقي مناسب بر اين رشته حياتي كشور ايجاد گردد که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می کند.

 

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

 

 

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی:

– در قوانين ايران فقط چند ماده براي اجراي آراي داوري خارجي اختصاص داده شده می باشد.

– چگونگی اجرای آرای داوری خارجی در قوانین ایران به وضوح مشخص نشده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با فرمت ورد