دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

–  توضیح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (نظاره و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

در ارتباط با روش های گرد آوری اطلاعات بایستی گفت که در این پژوهش از شیوه های زیر به خدمت گرفته می­گردد:

  1. روش استقرائی که در این روش با استقرا در مواد قانونی و آراء حقوقدانان نسبت به کشف مجهولات پژوهش اقدام می­گردد در روش استقرائی مهمترین مسئله کشف کل و سپس کشف جزئیات پژوهش می­باشد.
  2. روش انتزائی به این شکل که به مفاهیمی که در طول پژوهش از موارد مورد مطالعه برداشته می گردد توجه شده و در تحلیل های انجام شده از این روش بهره گیری می گردد.
  3. روش قیاسی به این شکل که از کل به سمت غیر از حرکت می کنیم در طول پژوهش آغاز با کلیاتی درگیر هستیم که هر چقدر به پایان پژوهش نزدیک تر می شویم به سمت جزئیات رفته و احکام جزئی­تری کشف می گردد هدف در هر علمی مانند حقوق، صدور حکم در ارتباط با مسائل جزئی می باشد که نگاه حقوقدانان در ارتباط با صدور حکم نسبت به آن مخفی مانده می باشد.
  4. روش استنتاجی روشی می باشد که در ارتباط با استدلالات و تحلیل هایی که از مسائل می گردد از آن بهره مند شده و نسبت به پیشبرد پژوهش اقدام می گردد به این شکل که موارد لازم برای پژوهش پس از جمع­آوری به صورت استدلالی مورد تحلیل و نتیجه گیری می گردد که در این قسمت از این روش بهره گیری می­گردد.

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

با مراجعه به قوانین موجود در این زمینه و  جمع‌آوری نظرات حقوقدانان و توضیح و نقد آنها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته می گردد و نوع پژوهش توصیفی و تحليلي می باشد.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

بررسي نظرات علماي حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات در مورد موضوع مطروحه از طريق مراجعه به منابع موجود (كتب حقوقي ،‌ مجموعه قوانين و مقررات منتشره از سوي روزنامه‌ رسمي ، مجلات حقوقي و قضائي دادگستري ، مجلات كانون وكلاي دادگستري مركز ، فصلنامه وكالت ) و كتابخانه‌ها و داده‌هاي علمي و مطالب و مقالات مندرج در شبكه‌ اطلاع رساني جهاني (اينترنت) و همچنين  در صورت لزوم ارائه نظرات شخصي

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس