عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه

تکه ای از متن پایان نامه :

  • اهداف کاربردی:
  • درک توقعات یا پذیرش کیفیت سرویس وب مشتری الکترونیکی در بانک ملت استان کرمانشاه
  • توسعه و آزمایش وسیله ای که ساختارهای ابعاد کیفیت سرویس وب را براساس پژوهش های مرتبط عمده در بانک ملت فراهم می کند.

اهداف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین کیفیت سرویس وب، رضایت مشتری الکترونیکی و تمایلات رفتاری برای خرید
  • اهداف ویژه:

قلمرو زمانی پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این پژوهش از لحاظ زمانی  از مهرماه 1392لغایت اردیبهشت  ماه1393  به مدت شش ماه  انجام خواهد گردید.

قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش بانک ملت استان کرمانشاه می باشد.

  • 1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش:

مهارت های PC فرد:

سطح مهارت های مشتری الکترونیکی در دستکاری تکنولوژی که اغلب (متداول) تعریف می گردد. به مهارت های فردی کاربران در بهره گیری از وب سایت ها را گویند(کیم[1]،2009: 15).

تعریف عملیاتی:

مهارت های افراد در به کارگیری و ا نجام امور مربوط به کار های بانکی الکترونیکی(اینترنت و میکروسافت و ………)که این نیز با در نظر داشتن سوالات پرسشنامه از جامعه آماری به دست می­آید.

تسهیلات خدمات :

سهولت دسترسی و رضایت مشتری در بهره گیری از وب سایت ها و  سهولت خدمات رسانی در مفهوم دسترسی، قابلیت دستیابی به

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه