عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s

تکه ای از متن پایان نامه :

کارایی نرم­افزارهای این حوزه دست پیدا نمود. بایستی توجه داشت که همه­ی ویژگی­ها در یک محصول خوب از نظر فنی اختصار نمی­گردد، زیرا که هدف سازمان صرفاً خرید یک BPMS مناسب نیست، بلکه هدف اصلی این می باشد که بتوان این سیستم را در حداقل زمان ممکن و با بالاترین کیفیت و سرعت در سازمان اجرا و پیاده­سازی نمود.

 

قابلیت­های کلیدی سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار [15]:

  1. مشارکت نزدیککسب­وکار و فن­آوری اطلاعات،
  2. قابلیتیکپارچه­سازیافراد و سیستم­هایی کهدر فرآیندهایکسب­وکارشرکت دارند،
  3. توانایی شبیه­سازیفرآیندهای کسب­وکارجهت طراحیبهینه­ترینفرآیندهابرایاجرا در سازمان،
  4. قابلیتنظارت، کنترلوبهبودفرآیندهای کسب­وکاردرزمانواقعی
  5. قابلیتایجاد تغییردرفرآیندهای کسب­وکارموجود در زمان واقعی.

 

 

3-2- معیارهای انتخابBPMS   مناسب

 

شاخص­های انتخاب شده، براساس چرخه­­ی حیات مدیریت فرآیند کسب­وکار، اجزاء مدیریت فرآیند کسب­وکار و نظر خبرگان در زمینه­ی BPMS، به 14 گروه اصلی طبقه­بندی شده­اند. همان­گونه که تصریح گردید، چرخه­ی حیات BPMS، به 4 قسمت عمده تقسیم­بندی می­گردد که به بهبود مستمر فرآیندهای سازمان منتج می­گردد. آن 4 گروه عبارتند از: مدل­سازی و طراحی، توسعه و استقرار، مدیریت و تعامل، تحلیل و بهینه­سازی. جهت سنجش میزان کارایی نرم­افزار هرکدام از این بخش­ها به چند زیر مجموعه تقسیم می­شوند که برای تعیین شاخص­های نرم­افزار از آن زیرمجموعه­ها بهره گیری می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بعضی از شاخص­ها به دلیل اهمیتی که در زیرساخت و فن­آوری سیستم دارند، جزء شاخص­های اصلی محسوب می­شوند که شامل معیارهای فنی و اجرایی هستند و بعضی دیگر به دلیل تأثیر حمایتی جزء شاخص­های فرعی محسوب می­شوند. اما این موضوع به منزله­ی بی اهمیت بودن و حذف شاخص­های فرعی نیست، چرا­که در ارزیابی سیستم و نرم­افزار، تأثیر خاص خود را اعمال می­کنند. معیارهای اصلی که در چرخه­ی حیات BPMS می­گنجند، عبارتند از: قابلیت مدل­سازی، قابلیت شبیه­سازی، قابلیت پیاده­سازی، تجزیه­وتحلیل فرآیند، درک مشترک گروه­های ذی­نفع از فرآیند می­گردد. با بهره گیری از ابزار مناسب، مدل­ها را می­توان با اطلاعات در مورد مسائل، خطرات، مفروضات، فرصت­ها، و غیره غنی نمود و با عناصر اطلاعات سایر مدل­ها مانند داده­ها و نمودار سازمانی، برای تجزیه­وتحلیل دقیق­تر و بهترو گزارش­های

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه