تکه ای از متن پایان نامه :

پذيرش تكنولوژي ديويس، بهره گیری از يك تكنولوژي اطلاعاتي به وسيله قصد بهره گیری از يك سيستم خاص تعيين مي گردد و قصد بهره گیری نيز به وسيله ميزان مفيد بودن تكنولوژي از ديدگاه مصرف كننده و سهولت بهره گیری از سيستم تعيين مي­گردد. در واقع ديويس بيان مي كند كه ادراكات فرد در مورد مفيد بودن يك تكنولوژي خاص و سهولت بهره گیری از آن در پذيرش تكنولوژي مورد نظر بسيار مهم می باشد. (وب سایت مرکزی بانک ملت[1])

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3– 1. مقدمه

انجام هر پژوهشی در واقع یافتن راه حل مشکل یا مسئله ای می باشد که پژوهش گر با جستجو و جمع آوری اطلاعات در ارتباط با مشئله مورد نظر و تجزیه تحلیل آن در پی حل مشکل می باشد . هدف از انتخاب روش پژوهش این می باشد که پژوهش گر مشخص نماید با بهره گیری از چه روشی می تواند دقیق و آسان به نتایج پرسش ها و فرضیات پژوهش برسد ( نادری و سیف نراقی،1375: 24).

که اصولا در هر پژوهشی اهداف به دو صورت کلی و جزیی اظهار می شوند . که اهداف کلی از مسئله اصلی پژوهش به دست می آید و پژوهش گر می تواند اهداف کلی را جهت انجام بهتر به اهداف  جزیی تر دسته بندی کند ( خاکی، 1378 :46).

فصل سوم به مطالعه روش اجرای پژوهش مربوط می گردد . آغاز نوع پژوهش از نظر روش شناسی مشخص شده می باشد و سپس جامعه آماری و مشخصات آن حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش به گونه مفصل توضیح داده می گردد.

[1]– Www.bankmellat.ir

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: