ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت استان کرمانشاه

تکه ای از متن پایان نامه :

رضایت کاربر و تمایل کاربر به ادامه خرید و فروش آنلاین به مطالعه در این زمینه پرداخته می باشد. در این پژوهش ما ادبیات مربوط به خدمات الکترونیکی را مطالعه می کنیم تا ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی را بشناسیم (که اینجا به عنوان کیفیت خدمات وب تصریح گردید) و متعاقباً ساختارهای آنها را ساخته و آزمایش نمائیم.

  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • 1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

رضایت الكترونیك و كیفیت خدمت الكترونیك ازجمله مباحث عمده در جهانی شدن تجارت الكترونیك تلقی می شوند. بالابودن كیفیت خدمت الكترونیك، كلید موفقیت هر سازمانی می باشد كه در محیط رقابتی جهانی تجارت الكترونیك فعالیت می­كند(گینگ و لیو،2004: 48). برای غلبه بر موانع انجام خرید اینترنتی به صورت جهانی، شركت­ها بایستی كیفیت خدمات الكترونیك خود را بهبود بخشند. پژوهش­های اخیر در ارتباط با(2003) و زیت اول[1] (2002) وسایل متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه کردند. از آنجا که دین وسایل بسیار کم بودند، پژوهش های اکتشافی برای رسیدن به یک وسیله رایج که بتواند به گونه مؤثر کیفیت سرویس الکترونیکی راه ارزیابی کند لازم هستند. (راولی، 2006) اظهار می کند از آنجا که کوشش های محقق در خدمات الکترونیکی هنوز  بسیار ابتدایی می باشد، کوشش های بیشتری برای رسیدن به تعریف درست و اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی لازم می باشد(کالیسر و گاماسوی، 2008: 32).

پژوهش­های متعددی در مورد کیفیت خدمات الکترونیکی در برخوردهای فیزیکی نشان داد که بعضی عوامل، مسئول پذیرش کیفیت توسط مشتری می باشد که به رضایت مشتری منجر می گردد و ممکن می باشد تمایلات به خرید را منجر گردد. بعضی مؤلفان (زیت امل، بری و پاراسرمن، 1996، زانگ و پری باتگ، 2005) اظهار کردند که تمایلات رفتاری ممکن می باشد رفتار را پیش بینی کند و همچنین به ساختارهای کیفیت سرویس به مشتری که به تمایلات رفتاری مرتبط هستند تصریح می کند

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: