عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

معسر می باشد، مجوّزی برای حبس او نيست. پس چگونه مطالعه حال اين شخص و علت حبس او مستحب می باشد؟ (خوانساری 1405، 12: 6).

پس چنانکه نظاره گردیده تسریع محاکمه بازداشتی ها مورد نظر فقها بوده و بعضی آنرا مستحب و بعضی آنرا واجب دانسته اند. شایان ذکر می باشد که هرچند در این فتاوا از زندانی نام برده شده می باشد اما بایستی اظهار داشت که مقصود از زندانی در اینجا بازداشتی می باشد و اشخاص مذکور متهم هستند زیرا هنوز حکمی برای آنان صادر نشده می باشد که بتوانیم آنان را محکوم بدانیم.

 

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش

از حقوقی که در فقه برای زندانی و به طریق اولی برای بازداشتی اظهار شده می باشد حق خلوت کردن زندانی و متهم  با همسرش می باشد.

روایتی در مستدرک الوسائل نقل شده به این شکل که زنی از علی(ع) عليه شوهرش كمك خواست. علی(ع)  دستور داد:شوهر را زندانی كنند؛ زيرا نفقه­ی همسرش را از جهت اضرار به او نمی‌پرداخت. شوهر گفت:زنم را با من زندانی كن. علی(ع) فرمود: اين هم برای تو، ای زن! با او برو (نوری 1408، 432: 13).

‌یکی از فقهای معاصر اظهار داشته می باشد که از امور مهمی كه بايد رعايت گردد ايجاد شرايطی می باشد كه زندانی و همسرش با هم ملاقات كنند و بتوانند با هم خلوت كنند؛ زیرا نياز جنسی از مهم‌ترين نيازهاست شرع ضامن می باشد و نه بيت المال. آری، اگر بيماری از لوازم اجرای حدّ می باشد، مانند جراحتی كه بر اثر بريدن به وجود می‌آيد هزينۀ آن بايد از بيت المال پرداخت گردد؛ به دليل گفتۀ حضرت علی(ع) «فداو كلومهم؛ زخم‌های ايشان را مداوا كن» و آن چیز که از نبی مكرم: «اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه؛ برويد آن را ببريد آن‌گاه با داغ كردن برای بند آوردن خون معالجه‌اش كنيد» و روايات ديگری كه، وارد شده می باشد.اما از سخن امام علی(ع) «فأحسن القيام عليهم، فإذا برءوا فأعلمني؛ از‌آنان خوب مراقبت كن و زیرا بهبود يافتند مرا آگاه گردان» و نيز فرمايش ديگر آن حضرت:«و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتی برءوا؛ و فرمان داد كه آنان معالجه شوند پس به آنان روغن و عسل و گوشت خوراند، تا بهبود يافتند» بهره گیری می گردد كه مقتضای امتنان و سهولت شرعی اين می باشد كه هزينه از بيت المال باشد. خدا آگاه می باشد (سبزواری1413، 106: 28).

به نظر می رسد وقتی هزینه مداوای شخصی که مجرم می باشد و محکوم به حد الهی شده می باشد، به طریق اولی وقتی شخصی به دلیلی اتهامی در بازداشتگاه به سر می برد و ممکن می باشد به

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: