تکه ای از متن پایان نامه :

-2- تحلیل رژیم بارندگی انزلی

براي تعیین رژیم بارندگی این شهر از میزان بارش روزانه ایستگاه انزلی بهره گیری گردید و بر اساس نوع رژیم سالانه و یا ماهانه بارش که بایستی تعیین گردد، از میانگین بارش هر ایستگاه بهره گیری گردید و بر اساس آن جداولی ارائه گردید که تمامی تحلیل ها در تعیین رژیم بارشی شهر بندر انزلی بر اساس آن انجام گرفت.

 

5-2-1- رژیم سالانه بارش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي تحلیل رژیم سالانه بارش از کل داده هاي موجود ایستگاه در طول دورة آماري میانگین گرفته

و بر اساس این داده ها جدول زیر ارائه گردیده می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: