مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از پیچیده ترین پدیده هاي هواشناسی می باشد . اگر هوا خالص می بود اقدام تقطیر فقط زمانی

صورت می گرفت که هوا بیش از اندازه از بخار آب اشباع می بود، اما وجود ذرات ناخالص در هوا

اطلاق می گردد، باعث می گردد تا در شرایط اشباع معمولی نیز (aerosol) که به آن هستک یا آئروسل

بخار آب در اطراف ذرات تقطیر گردد.

اگر چه وجود رطوبت در اتمسفر براي ایجاد بارندگی الزامی می باشد اما تنها این شرط کافی نیست .

– بارانهاي همرفتی

در شرایط آب و هوایی ایران هر سه نوع بارندگی را می توان نظاره نمود . نزولات زمستانی بیشتر از نوع جبهه اي و بارانهاي کوتاه مدت تابستانی، اکثراً از نوع همرفتی می باشند و در کوهپایه ها نیز بارندگی ها بیشتر از نوع بارانهاي کوهستانی می باشد.

علاوه بر مکانیسم تشکیل بارندگی، نزولات جوي به لحاظ شکل به دو گروه عمده طبقه بندي می شوند: نزولات مایع و نزولات جامد.

نزولات مایع شامل باران، نم نم باران و شبنم می باشد که در مورد اول در ایجاد رواناب و بطور کلی در حرکت سیکل هیدرولوژي تأثیر سریع دارد و نزولات جامد شامل برف، یخبرف، تگرگ و یخپوشه تشکیل می‎شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: