عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه ای از متن پایان نامه :

 که در آن KL  طول موثر هسته مهاربند،  EIسختی خمشی حول محور ضعیف و  nشماره  مد کمانشی می‌باشد.

همان گونه که از ارتباط 4-1[45] برمی‌آید، اگر به طریقی بتوان به مدهای کمانشی بالاتر دست پیدا نمود تحمل باربری مهاربند سریعا و به صورت مربعی افزایش می‌یابد. بر همین اساس اگر هسته فولادی فوق داخل یک لوله پوشش احاطه گردد کمانش‌های مدهای بالاتر روی خواهد داد.

افزایش باربری و در نهایت افزایش بار بحرانی ستون را می‌توان مطابق روابط مقاومت مصالح به دست آورد و مطابق با روش حل معادله کمانش یک تیر-ستون بر بستر الاستیک تحت بار عرضی یکنواخت، به دست خواهد‌آمد.[46]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چنان‌چه q(x)بارعرضی یکنواخت وارد بر عضو مهاری،  EIcoreسختی هسته فولادی وEImantel   سختی خمشی ملات و لوله پوشش نهاییی(غلاف) حول محور ضعیف باشد ارتباط‌های زیر قابل استخراج می‌باشد:

 

(‏4‌.‌2)                                               (EI)mantel==q(x)

 

(‏4‌.‌3)          0=+ +-(EI)mantel=+ (EI)core

 

با حل معادله دیفرانسیل فوق بار بحرانی مهاربند شکل‌پذیر به صورت ارتباط زیر می باشد:

 

(‏4‌.‌4)                                     Pcr-DB= [(EI)core+(EI)mantel]

 

1‌.1‌.1‌   محاسبه طول غلاف

مدل تک قطری:

در این مدل ابعاد غلاف و هسته شبیه مدل آزمایشگاهی و طول غلاف از ارتباط 4-6 به دست می‌آید.

هستهmm : H-100*100*6*8

غلاف: 112*112*5mm □

Acore= 2.104×103 m2

Itube=×a 3t = 4.68×106 m2

Pcr   =        و       Py= 240×106×2.104×103 = 504960 N

Pcr≥Py                            l≤4.28                   فرض میکنیم      l= 3.5

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: