تکه ای از متن پایان نامه :

بين افزایش درآمد سرانه کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

بين افزایش نرخ بيکاري کشور و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

بين افزایش بهره وری و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

 

1-5 روش تحقيق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده‌هاي مورد نظر مي‌توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد، و زیرا داده‌هاي مورد نظر از طريق نمونه‌گيري از جامعه، براي بررسي توزيع ويژگي‌هاي جامعه آماري انجام مي گردد اين تحقيق از شاخه پيمايشي [1]صورت مي‌پذيرد.

 

1-9 ابزار گردآوري دادهها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش به مقصود جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

پرسشنامه این پژوهش، شامل 25 سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای پژوهش را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات پژوهش را مطالعه نمود.15 سوال مربوط به متغیرهای درآمد سرانه، بهره وری و نرخ بيکاري و 10 سوال در مورد فناوري اطلاعات می باشد.

سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با در نظر داشتن نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده می باشد. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه