عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تهيه آمارهاي مورد نياز به شركت آب و منطقه اي گيلان رفته و پس از دريافت آمارهاي مورد نياز به تجزيه و تحليل آنها پرداخته و آمارهاي كمبود را به روشهاي مختلف( تفاضلها و نسبتها و …) بازسازي نمودم . سپس جهت تهيه منابع و اطلاعات لازم در زمينه موضوع مورد مطالعه خود به ادارات , سازمانها و ادارات مختلف مانند (اداره آب و خاك استان گيلان , جهاد كشاورزي استان گيلان, ستاد حوادث غير مترقبه گيلان , فرمانداري شهرستان بندر انزلی , سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان مراجعه و پس از جمع آوري اطلاعات موجود آنها را دسته بندي كرده تا هر كدام را در جاي لازم بهره گیری نمايم .

قهرمان (1374) برخي از خصوصيات رگبار 16 خرداد 1371 مشهد را مورد مطالعه قرار داده و نتایج حاصل از پژوهش ایشان نشان داد كه : الف) گرچه مقدار باران و طول تداوم آن در چهار ايستگاهي كه توزيع زماني آن را ثبت كرده‌اند متفاوت می باشد ولي منحني‌هاي مجموع بدون بعد نشان مي‌دهد كه تيپ رگبار در تمامي ايستگاهها يكسان و مشابه می باشد ، ب) دو كانون بارندگي به ترتيب مستقردر دانشكده كشاورزي و سيلو گندم تشخيص داده گردید و خطوط هم مقدار بارش براي رگبار تحت مطالعه ترسيم گرديد ، ج) با تطبيق ارتباط هورتن بر روي اين دو كانون مستقل ، يك الگوي رياضي براي تبيين كاهش بارش با مساحت به دست آمد كه مي‌تواند براي رگبارهاي شديد ديگر نيز مورد بهره گیری قرار گيرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وزيري نیز در اثنای سالهای 1376-1359 در اثر ارزشمند خود تحت عنوان “تجزيه و تحليل رگبارها در نقاط مختلف ايران (تعيين توابع شدت-مدت)” به مطالعه بارشهای رگباری پرداخته و با در نظر گرفتن اهداف اساسی در مطالعه رگبارها به گونه كلي اهداف تجزيه و تحليل ((رگبارها)) متعدد و متنوع می باشد اما به لحاظ اهميت و كاربرد آنها در مطالعات هيدرولوژيكي سه هدف از بقيه مهمتر می باشد.

غریب ، معصومه و مساعدی ، ابوالفضل ، 1382 ، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه نحوه تغییرات زمانی و مکانی بارندگی دربخشی از حوزه آبریز گرگانرود اظهار داشته عواملی مانند جایگاه جغرافیایی ، توپوگرافی و شرایط اقلیمی سبب شده اند که علاوه بر تغییرات زیاد مقدار بارندگی در نواحی گوناگون حوزه تغییرات شدیدی نیز در زمان وقوع بارندگی به وجودآید. و نتایج پژوهش نشان داده که در بسیاری از موارد طریقه کاهشی تعداد روزهای بارانی دلیلی بر روندکاهشی و یا افزایشی مقدار بارندگی نمی باشد

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: