مطالعه بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

تکه ای از متن پایان نامه :

  • و ترکیب ها. اصطلاحات عرفانی و اعلام کتاب کشف المحجوب از سعید بزرگ بیگدلی– بحرالعلومی تربیت مدرس ارشد(1367). دیدار با سیمرغ، هفت مقاله در عرفان، و شعر در اندیشه عطار از دکتر تقی پور نامداریان: (1374). در این آثار با عنوان «توکّل و رضا» در متون نثر عرفانی چهار تا هشت اللمّع آن را ذکر کرده می باشد:توبه،ورع،زهد،فقر،صبر،توکل و رضا».(سجادی/1372: 20)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 1-9  روش پژوهش

روش پژوهش در این پایان نامه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

1-10 حدود و قلمرو پژوهش

برای مطالعه مفهوم «توکّل و رضا» علاوه بر آثار «رساله ی قشیری، منازل السّائرین، کشف المحجوب، کشف الاسرار، الانسان الکامل، مرصادالعباد، تذکره الالیا، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه»از قرآن کریم و روایات و احادیث؛ بعضی از متون برجسته ی عرفانی نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه