عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 شکل ‏1‑1: ساختار پلی اتیلن– اکتن.

1-1-1        سنتز و تولید

کوپلیمرهای اتیلن- اکتن از طریق پلیمریزاسیون کاتالیستی ساخته می شوند. از انواع کاتالیست های معروف می توان به کاتالیست های زیگلر- ناتا و متالوسن تصریح نمود. کاتالیست های متالوسن تک مکانه بوده و سبب بدست آمدن کو پلیمری با خواص بهتر می گردند ]2[. از این رو در صنعت نیز از کاتالیست های متالوسن جهت ساخت کوپلیمر اتیلن- اکتن بهره گیری می گردد. روش ها و شرایط مختلفی برای ساخت این کوپلیمر ها هست که به صورت مختصر در زیر آمده می باشد.

برای ساخت کوپلیمر اتیلن- اکتن، پلیمریزاسیون در محیط اتوکلاو  با حجم  500 و در حضور هپتان انجام می گردد. به گونه ای که این واکنش در دما های 40 و  60، مدت زمان 30 دقیقه و فشار گازی 2 بار[1] انجام می گیرد. راکتور واکنش آغاز کاملا تخلیه شده، سپس با گاز نیتروژن پاکسازی شده و در ادامه به آن هپتان اضافه می گردد. مخلوط گازی وارد راکتور شده و بعد از ایجاد تعادل فازی در محیط راکتور، پلیمریزاسیون با خوراک دهی کاتالیست آغاز می گردد. برای ثابت نگه داشتن غلظت منومر در طول فرآیند پلیمریزاسیون، از روش جریان نیمه[2] در خوراک دهی منومر بهره گیری می گردد. در انتها برای اختتام پلیمریزاسیون، خوراک دهی گاز متوقف و گاز از راکتور خارج می گردد. پلیمر بدست آمده با محلول هیدروکلریک اسید/ اتانول (12% حجمی) شسته شده و سپس صاف می گردد. ماده حاصله را در نهایت به مورفولوژی این نوع از پلیمرها به صورت لایه ای[3]بوده و گویچه ها در این حالت به خوبی توسعه می یابند. به دلیل عدم وجود شاخه جانبی، سگمنت ها براحتی داخل لایه های بلوری جای گرفته و محدودیتی برای قرار گیری آن ها و همچنین نفوذ این سگمنت ها دیده نمی گردد.

مواد نوع III . در این حالت گویچه ها کوچک تر بوده و ضخامت لایه نیز نسبت به مواد نوع IV کمتر               می باشد. هرچند شاخه های جانبی اقدام تبلور را با محدودیت روبرو می کنند، اما توالی اتیلن برای قرار گیری در لایه ی بلوری کافی می باشد. ظهور لایه و چگونگی ایجاد سطح آن به تاریخچه حرارتی وابسته می باشد.

مواد نوع II . در این حالت بلور های لایه ای و بلور های دسته ای[4] دیده می شوند.

مواد نوع I . چگالی این دسته از مواد کمتر از  89/0 می باشد. این مواد دارای میزان تبلور کم و دمای ذوب پایین هستند. در این دسته از مواد، شکل بلور ها به صورت مایسل های مورب[5] نظاره می گردد ]7[.

1-1-1        خواص فیزیکی

کوپلیمر پلی اتیلن– اکتن بر اساس میزان کومنومر موجود در ساختار آن دارای خواص فیزیکی متفاوتی می باشد.  در شکل ‏1‑3 نمودار تغییرات چگالی با میزان کومنومر نشان داده شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد، با افزایش میزان کومنومر چگالی کوپلیمر ها کاهش می یابد. نکته قابل توجهی که در این شکل هست آن می باشد که میزان چگالی به صورت خطی با مقدار کوپلیمر اتیلن- اکتن کاهش پیدا می کند.

1 Bar

2 Semiflow

1 Lamella

1 Bundled crystals

2 Fringed micelles

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه