تکه ای از متن پایان نامه :

 

اتصال دیوار برشی به سازه بایستی به نحوی باشد که بتواند نیروی طبقه را به دیوار منتقل نماید تا دیوار بتواند نیروی زلزله را به خود جذب کند و با سختی خود تغییر شکل‌های جانبی ساختمان را کاهش دهد. برای این مقصود در تراز سقف‌ها بایستی اتصالات مناسبی توسط کاشت بولت بین دیوار برشی و دال مستقر گردد. همچنین می‌توان با بهره گیری از کاشت بولت در تیر و ستون و پوشاندن این المان‌ها در بتن دیوار برشی انسجام خوبی بین دیوار و سازه موجود مستقر نمود.

1‌.1‌     سیستم دیوارهاي برشی فولادي

این نوع از سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی که بویژه در سه دهه اخیر رواج یافته، براي ساخت سازه‌ها و مقاوم‌سازي و تقویت ساختمان‌هاي قدیمی به کار می‌رود. نکتۀ مثبت این سیستم در تقویت ساختمان‌هاي قدیمی، امکان سرویس دهی ساختمان به دلیل نصب سریع و راحت آن می باشد. از مزایاي آن صرفه‌جویی در مصرف فولاد تا حتی %50 ، سادگی اجرا، سرعت نصب و هزینۀ کمتر را می‌توان نام برد. از این سیستم می‌توان هم در سازه‌هاي فولادي و هم در سازه‌هاي بتنی بهره گیری نمود. سختی برشی آن از سایر سیستم‌هاي مقاوم جانبی مثل سیستم مهاربندي و دیوار برشی بتنی، بیشتر بوده و جذب انرژي آن بهتر می باشد.

رفتار آن در برابر کمانش و پس‌کمانش مناسب و بطور کلی از پایداري خوبی برخوردار می باشد. دیوارهاي برشی نه تنها براي مقابله با خطراتی مثل انفجار و طوفان مناسب می باشد. بلکه براي مقاومت در برابر نیروهاي ناشی از شدیدترین زلزله‌ها هم بهترین سیستم به شمار می رود. از بزرگترین و مهم‌ترین خاصیتهاي بهره گیری از این سیستم، صرفه‌جویی قابل ملاحظه در فضا به دلیل کاهش ضخامتها می باشد. مطالعه اقتصادي سیستم نشان می‌دهد که بهره گیری از آن خصوصاً به جاي قابهاي خمشی صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌اي در مصرف فولاد، به دنبال دارد.

1‌.2‌     سیستم قابهاي خمشی

این اصطلاح زمانی به یک قاب اطلاق می گردد که در گره‌هاي موجود در قاب اتصالات مفصلی نداشته و به جاي آن، گره‌ها کاملا صلب بوده و در برابر چرخش مقاومت کنند. معمولاً از لحاظ استاتیکی نامعین دنبال خواهد‌داشت. به همین خاطر از سال 1990 ضوابط طراحی مهاربندها تغییر نمود و البته تحقیقات زیادي براي بهبود وضعیت فوق به خصوص در مورد مهاربندی‌هاي همگرا صورت گرفت. در واقع سیستم مهاربندي متشکل از تیرها و ستون‌هایی می باشد که با اعضایی فولادي و با اتصالاتی مفصلی به هم متصل شده‌اند تا در در برابر نیروهاي جانبی مقاومت کنند.

1‌.2‌.1‌    انواع مهاربندیها

به گونه کلی مهاربندها را می‌توان به مهاربندیهاي هم‌محور که در آنها فقط اعضاي مهاربند به کشش یا فشار می‌افتند و مهاربندهاي برون‌محور که در آنها قسمتهایی از سازه هم به برش یا خمش افتاده و در باربري دخیل می شوند، تقسیم نمود. و اما از اشکال مختلف آن که متداول هستند می توان به مهاربندیهاي زانویی یا شورون، ضربدري، قطري تقسیم نمود.

قابهاي مقاوم در برابر كمانش [1](BRBF) نوع جدیدي از سیستمهاي مهاربندي هستند. با در نظر داشتن جلوگیري از کمانش مهاربند، همان گونه که در شکل 1-1 نشان داده داراي چرخه‌ي متقارن انرژي می‌باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1] Buckling Restrained Braces

 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: