عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  

3-  مطالعه ارتباط میان مزد پرداختی و ضریب کارایی در صنایع کارخانه ای ایران

 

  • سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاهها افزایش داشته می باشد. حال پرسش این می باشد که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی هست به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم می باشد چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار  مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

 

  • فرضیات پژوهش
  • ارتباط مثبتی میان بهره وری نیروی کار و مزد در بخش صنعت ایران هست.
  • ارتباط مثبتی میان کارایی صنعت و مزد پرداختی توسط آن به نیروی کار در بخش صنعت ایران هست.

 

  • بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش

بنگاهها و صنایع کارخانه ای ایران، دانشگاهها، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، معادن و بازرگانی و کارفرمایان

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • نوآوری پژوهش
  • در اکثر مطالعات انجام شده در کشور از داده های کلان برای مطالعه ارتباط میان مزد و بهره وری بهره گیری شده می باشد. در حالیکه در این پژوهش از ریزداده های بخش صنعت برای تحلیل ارتباط میان بهره وری و مزد بهره گیری می گردد.
  • در تمامی مطالعات صورت گرفته، مزد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده که در واقع مبنای نظری نئوکلاسیکی دارد و لیکن در این پژوهش با پیروی از مدل کینزینهای جدید، بهره وری به عنوان متغیر وابسته معرفی شده و اثرات مزد و عوامل دیگر بر روی آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

‌= نيروي كار موثر می باشد.

در اين جا سوال آن می باشد كه چه سطحي از مزد را بنگاه بايد انتخاب نمايد به گونه‌اي كه حداكثر کوشش نيروي كار و حداكثر سود براي بنگاه را به همراه داشته باشد؟

فرض كنيد كه  و قيمت محصول باشد. تابع سود بنگاه عبارت می باشد از:

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: