مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

غزل2

 


بر سر کوی خرابات مقامیست مرا
می روم تا چه کند مکرمت باده فروش
ای اسیران قفس گوش بدارید فراز
دام بگشایی و غیر از سوی تو نگشایم گام
با وجود تو دگر جای ملالت نبود
تو خداوند من و از تو همین لطفم بس
ترک خود گیر اگرت هست سر دوست نشاط
نه غم ننگ و نه اندیشه نامیست مرا
نقد جانی به کف و حسرت جامیست مرا
با شما از چمن قدس پیامیست مرا
که به پا از دل سویدازده  دامیست مرا
در همه دهر مگو غیر تو کامیست مرا
که مرا بینی و انگاری غلامیست مرا
که همین در دل غمدیده مقامیست  مرا
(نشاط اصفهانی، 1379: 65)

1-سطح زبانی

الف) آوایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موسیقی بیرونی یا وزن شعر: نظم و تناسب خاصی می باشد در اصوات شعر (هجاها) این نظم و تناسب اصوات به انحای گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی می باشد (شمیسا، 1389: 24).

وزن شعر: فاعلاتن،  فعلاتن،  فعلاتن،  فعلن

بحر شعر: قدما به اوزان مستقل معتقد نبودند و اوزان شبیه به هم را از یک وزن اصلی متفرع  می دانستند. مجموعه این چند وزن شبیه به هم را که با یکدیگر اختلاف زیادی نداشتند یک بحر   می گفتند (شمیسا، 1389: 89).

بحر شعر: رمل مثمن مخبون محذوف

موسیقی کناری یا کلمات قافیه: همسانی مصوت و صامت های بعد از آن، در هجای قافیه می باشد. بدیهی می باشد که هر گاه بعد از روی اصواتی باشد آن اصوات نیز در به وجودآوردن آهنگ و آوای یکسان دخیل اند             (شمیسا، 1389: 113).

کلمات قافیه: مقامی، نامی، جامی، پیامی، دامی، کامی، غلامی، مقامی.

تکرار قافیه: و آن آوردن یک قافیه بارها و بارها متعدد در یک شعر می باشد. قدما برای تکرار قافیه حدودی تعیین کرده بودند؛ تکرار قافیه را در غزل بیش از یکبار جایز نمی­دانستند و در قصیده اعتقاد داشتند که بایستی بین قوافی مکرر حداقل هفت بیت فاصله باشد.

کلمه ” مقام” در محل قافیه تکرار شده می باشد.

روی ساکن: آخرین حرف کلمه قافیه می باشد و روی متحرک، آن می باشد که بعد از آن مصوتی آمده باشد (شمیسا، 1389: 103).

حروف زاید بر اصل عبارتند از: نشانه های جمع (ان، ات، ین، ها) ، ضمایر متّصل (شناسه ی فعل)،نون مصدری و پسوند ها (شمیسا، 1389: 102).

حرف روی: روی ساکن”م” وحرف زاید”ی”.

 ردیف: کلمه یا کلماتی را که در انتها مصراع ها عیناً تکرار گردد (شمیسا، 1389: 101).

شعر مردّف می باشد و ردیف: مخفف “می باشد مرا “.

موسیقی درونی

سجع متوازی: با تغییر دادن صامت نخستین در کلمات یک هجایی و یا تغییر نخستین صامت هجای قافیه در کلمات چند هجایی می باشد (شمیسا،1386: 34).

یا: آن می باشد که کلمات در وزن و حرف روی هر دو مطابق باشند (همایی،1382: 42).

مثال: دام،گام (4 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی