دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیگر ، مسئولیت ناشی از خطا در رفتار قابل سرزنش می باشد و زیان دیده بایستی ثابت کند که تقصیر عامل ، موجب ورود خسارت شده می باشد و در اثبات تقصیر ، زیان دیده تأثیر مدعی دارد و زیرا بر خلاف اصل سخن می گوید بایستی آن را اثبات کند . مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قانون مدنی در باب تسبیب  مواد 331 تا 335 آمده که به نحوی در ماده ی 331 هر کس سبب تلف مالی بشود بایستی مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایستی از عهده ی نقص قیمت آن برآید  خود ماده ی 335 همان قانون در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها هر کس تقصیر یا مسامحه کرده باشد مسئول خسارت وارده خواهد بودو همچنین در مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 از ماده 1 تا 12 مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قید کرده که به نحوی در ماده ی یک همان قانون هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا به هر نحوی به حق دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از اقدام خود می باشد .

4 . نظریه خطر

مفهومی می باشد که شخص بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد یا بدون اینکه حتی خود فعلی باعث ورود خسارت باشد شخص مسئول جبران خسارت می باشد و این خسارت گاهی ممکن می باشد توسط اشخاصی دیگر وارد شده باشد یا خسارت در اثر ابزار و وسایل کار و یا ساختمان و اموال ذیروح باشد این موضوع در ماده 95 قانون کار پیش بینی شده می باشد.

مهمترین فایده ی نظریه خطر این می باشد که با حذف تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می گردد و در نتیجه دعاوی جبران خسارت به آسانی به نتیجه لازم می رسد زیرا به صرف اثبات رایطه ی سببیت میان فعل نامشروع خوانده با خسارت وارده مسئولیت مدنی متوجه او می گردد .

خویش منتفع شودو از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته که از این گونه حقوق حما یت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف عامل زیان می باشد و به سخن دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به مقصود تضمین حق امنیت زیان دیده می باشد.

ج:رویه ی قضایی محاکم ایران در جبران خسارت معنوی

قبل انقلاب اسلامی به دلیل آنکه مجوز قانونی وجود داشت و هیچ گونه منعی نبود،در دکترین حقوقی و رویه قضایی و آراءمحاکم جبران خسارت خسارت معنوی مشهود بود به نحوی که در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی 207و208و208مکررو209 گردد علاوه بر مجازات مقرر 

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه