مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

نمی‌كنيم كه از ستمگران خواهيم بود. وقتی كه شهادت دادند، شهادت آن دو تن نقض می گردد و شهادت اين دو نافذ می‌افتد. خداوند می‌فرمايد: «اين كار باعث می گردد شهادت واقعی دهند يا بترسند كه ديگران پس از قسم آنان قسم بخورند و دروغشان فاش گردد» (شیخ صدوق 1409، 30).

در خصوص شان نزول این آیه اظهار می دارد که واقدی و امام باقر(ع) گفته‌اند: شأن نزول آيه را اسامة بن زيد از پدرش چنين نقل كرده می باشد كه، تميم داری و برادرش عدی، نصرانی و تاجر بودند.زمانی كه       رسول اللّه به مدينه هجرت كرد، ابن ابی ماريه، مولای عمرو بن عاص به مدينه آمد و قصد سفر شام برای تجارت داشت. او و تميم داری و برادرش عدی حركت كردند در راه ابن ابی ماريه مريض گردید وصيتی نوشت و آن را در ميان اثاث خود پنهان كرد و نزد آن دو وصيت كرد و اموالش را به آنان سپرد و گفت: اين را به خانواده من برسانيد. وقتی مرد اثاث او را باز كردند و هرچه دوست داشتند برداشتند و بقيه را به ورثه برگرداندند. وقتی آن اموال را مطالعه كردند ديدند بعضی از چيزهايی كه با خود برده بوده در آن نيست به وصيت نگاه كردند ديدند همه چيز در آن نوشته شده باتميم و برادرش صحبت كردند آن‌ها گفتند: قسمت دوم می‌گويد: اينكه شما می‌گوييد:دو شاهد حبس نمی‌گردد زندان در اينجا به معنای زندانی كه جنايتكاران را مجازات می‌كنند نيست، بلكه يعنی آن‌ها را نگه می‌دارند تا پس از نماز سوگند ياد كنند.اين عبارت دو وجه دارد: يكی اينكه می‌خواهد بگويد: مراد از حبس در آيه، توقيف می باشد؛ يعنی زندان موقت و ديگر اينكه می‌خواهد بگويد: معنای حبس در اينجاسجن و زندان معروف نيست، در حالی كه در زبان محاوره از استعمال حبس همان زندان فهميده می گردد، اما زندان موقت آن هم برای احتياط می باشد (ابن قيم جوزيه بی تا، 205).

در نهایت بایستی اظهار نمود که همچنان که نظاره گردید بعضی از فقها با اين آيه به مشروعيت اصل حبس، استدلال كرده‌اند و یکی از علت های مشروعیت حبس را این آیه شریفه دانسته اند.

 

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در فقه برای افرادی که بازداشت شده اند حقوقی مقرر شده می باشد که در این قسمت به این حقوق خواهیم پرداخت. مانند این حقوق می توان به حق بازداشتی در صورت تبرئه‌، حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌، حق ملاقات با نزديكان، حق رفاه‌، حق تعجيل در محاكمه‌، حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش وحق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: