مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

سرمايه گذاري بودند که در سراسر يک پيوستار از پرريسک‌ترين تا کم ريسک‌ترين گزينه گسترده شده بودند. اين فرصت‌ها عبارت بودند از:

1.شاخص داو جونز(به عنوان نماينده سهام شرکت هاي صنعتي با ارزش)

2.شاخصS&P 500  (عنوان نماينده نمونه اي گسترده تر از سهام شرکت‌هاي بزرگ)

3.شاخص نزدک (به عنوان نماينده نمونه اي از سهام شرکت‌هاي کوچک در بازار خارج از بورس (OTC)

4.شاخص IPO يا عرضه عمومي سهام (به عنوان نماينده سهام شرکت‌هايي که بتازگي مالکيت عمومي پيدا کرده اند).

5.شاخص جهاني مرکب (به عنوان نماينده شرکت‌هاي بورس‌هاي سهام خارجي)

6.اوراق قرضه بلندمدت دولتي (خزانه و شهرداري ها)

شارپ (1966) نشان داد صندوقهاي سرمايه گذاري با هزينه هاي پايين، بازده بيشتري ايجاد ميکنند.گلک[1] (1966) در همين سال در تحقيقي ديگر، قيمت واحدهاي سرمايه گذاري را عاملي مؤثر بر عملكرد صندوقها مورد تأييد قرار داد.

درومس[2] (1996) و همكاران ارتباط بين هزينه هاي صندوق صندوق و بازده صندوق سرمايه گذاري را تأييد كرد، در عين حال بين عملكرد صندوق و كارمزد آن ارتباط اي ملاحظه نشد، در حالي كه تحقيقات ديگر، اين ارتباط را تأييد كردند.

مهمترين عامل برتري يك سهم، ميزان سودآوري آن مي باشد . از آنجايي كه اغلب تصميم گيري ها جهت سرمايه گذاري بر اساس روابط ميان ريسك و بازده صورت مي گيرد و يك سرمايه گذار همواره دو فاكتور ريسك و بازده را در تجزيه و تحليل و مديريت سبد سرمايه گذاري هاي خود مد نظرقرار مي دهد، بنابراين هرچه ميزان انحراف سودآوري سالهاي گذشته و يا سودهاي احتمالي دوره هاي آتي نسبت به ميانگين سود يا سود مورد انتظار بيشتر باشد، ريسك سهم بالاتر و پیش روی ارزش آن كمتر خواهد بود.

فرصت‌هاي سرمايه گذاري

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: