عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

فاعل زیرساختی به جایگاه فاعل روساختی اظهار می کند که یکی از مشخصه‌هایی که بین زمان و ضمیر در رابطة تطابق پدید می‌آید بایستی قوی باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

او تصریح می کند که پوچ‌واژة það در جایگاه روساختی فاعل و گروه اسمی دارای حالت فاعلی در جایگاه زیرساختی فاعل قرار دارند. اجر اظهار می کند که اگر قوی بودن مشخصة حالت گرهِ زمان را عامل حرکت فاعل به مشخص‌گر این گروه فرض کنیم، درنتیجه بایستی انتظار داشته باشیم که گروه دارای حالت فاعلی به مشخص‌گر گرهِ زمان حرکت کند. او به این نکته تصریح می کند که جمله‌های «55» و «56» نشان می‌دهند که یک پوچ‌واژه در مشخص‌گر گره زمان تظاهر یافته‌می باشد و گروه اسمی دارای حالت فاعلی در جایگاه خود باقی مانده‌می باشد؛ درنتیجه قوی بودن مشخصة حالت فاعلی گره زمان نمی‌تواند تظاهر عنصری زبانی در مشخص‌گر این گروه باشد. او این مشخصه را مانند مشخصة زیرمقوله‌ای برای زمان در نظر می‌گیرد که حضور یک گروه اسمی در مشخص‌گر گروه زمان را ایجاب می کند و آن را به صورت [uN*] نشان می‌دهد و یادآور می گردد که این مشخصة گزینشی برعکس مشخصه‌های گزینشی مقوله‌های واژگانی، هیچ ارتباطی با تأثیر‌های معنایی[1] ندارد و کاملاً مشخصه‌ای صوری می باشد.

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: