ارزیابی تأثیر بهره گیری از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-5 -2 : طبقه بندی واسطه ها :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واسطه ها بر اساس تأثیر و وظائفی که بر عهده دارند عناوین گوناگونی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

 2-1-5 -2-1 : خرده فروشی ها[1]:

به تمام فعالیتهای فروش مستقیم کالا یا خدمت می باشد به مصرف کننده نهایی برای مصارف شخصی و غیر تجاری ( Kotler & Armestrong . 2003 :465 ).

خرده فروشی عبارت می باشد از فعالیتی که کالا را مستقیماً به مصرف کننده نهایی که قصدش از خرید فقط مصرف آن کالا یا خدمت می باشد عرضه می داد (محبعلی، 1378، 299).

2- خرده فروشی غیر فروشگاهی که این خود شامل سه قسمت زیر می باشد:

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: