تکه ای از متن پایان نامه :

 

قانون مزبور ناظر به مقررات حقوقی و جزایی مربوط به هواپیمایی کشوری ایران بوده که نزدیک به 60 سال از حیات آن می گذرد.قانون مزبور مربوط به هواپیماهای کشوری می باشد و شامل هواپیماهای نظامی نمی باشد.این قانون مشتمل بر 35 ماده بوده و خاطر نشان می گردد که در این قانون تصریح گشته می باشد که سازمانی مستقل تحت عنوان سازمان هواپیمایی کشوری تاسیس گردد که این سازمان وابسته به وزارت راه و ترابری بوده و ریاست این سازمان نیز با معاون وزیر راه میباشد.

 

گفتار سوم:قانون تعیین حدود مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران مصوب 1391:

این قانون مشتمل بر 4 ماده میباشدکه ماده ی 1 این قانون تاریخ 11/5/91 در صحن علنی مجلس با حضور 223 نفر از نمایندگان به ریاست آقای علی لاریجانی به تصویب رسید.بر اساس این ماده مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافران،بار و اثاثیه در پروازهای بین المللی،مطابق با قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی بعضی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 مطابق با 20 مهر 1308 و پروتکل اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 مطابق با 5 مهر 1334 مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل مسافران ،فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می باشد.

لازم به توضیح می باشد که در تبصره ی ماده ی 1 آمده می باشد که مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه مذکور در ماده ی 1 به ترتیب معادل 8300و 16600 واحد صندوق بین المللی پول می باشد .ماده ی 2 این قانون مربوط به دیه مصدومین سوانح هوایی یا بازماندگان آنان میباشد.بر اساس این ماده اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارت بدنی و فوت مجاز به مطالبه ی دیه و سایر خسارات وارد شده صرفا بر اساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه ی خسارت وارد شده کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه مبحث چهارم : تقسیم  بندی مسئولیت  متصدی حمل  و نقل  ایران  مطابق کنوانسیون ورشو

در این مبحث با در نظر داشتن کنوانسیون ورشو مسئولیتها به دو دسته تقسیم شده اند:

1:مسئولیتهای مشمول کنوانسیون ورشو

2:مسئولیتهای خارج از شمول کنوانسیون ورشو که به تبیین هریک جداگانه پرداخته می گردد

 

گفتار نخست : مسئولیتهای حقوقی مشمول  کنوانسیون  ورشو 

همانطور که گفته گردید  تا سال 1364 با  توجه  به  اینکه  قوانین  عام  حقوقی جوابگوی نیاز صنعت حمل و نقل  نبود ماده واحده ای  برای حل  قانونی در مورد مسئولیت  متصدی  

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه