عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM  با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی  ANP  وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

تکه ای از متن پایان نامه :

بطور کلی نگهداری و تعميرات را مي‌ توان به دو بخش عمده تقسيم نمود :(شیر محمدی علی ،1381)

  1. نگهداري وتعميرات اصلاحی[1]
  2. نگهداري وتعميرات پيشگيرانه[2]

تعميرات اصلاحی نوعی از تعميرات می باشد که بعد از خرابی سيستم به وقوع مي‌ پيوندد و هدف آن جلوگيری از رخداد حوادث ناشی از خرابی می باشد . تعميرات پيشگيرانه نوعی از تعميرات می باشد که قبل از خرابی سيستم به وقوع مي‌پيوندد و هدف آن حفظ حالت سيستم در وضعيتی کاملاً مشخص می باشد که از طريق بازرسی، شناسايی وپيشگيری از وقوع خرابی انجام ميگيرد تعميرات پيشگيرانه نيز خود شامل 3 بخش می باشد:

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گیری از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )